PR Contacts

Canon Finland presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-post: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-post: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-post: teija.tamminen-sareema@canon.fi