PR Contacts

Canon Frankrike presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Cecile Fayet

Telefon: +33 141 997 754

E-post: cecile_fayet@cf.canon.fr


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Marie-José Denis

Telefon: +33 (0)1 41 99 75 66

E-post: mariejo_denis@cf.canon.fr


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Pascal Briard

Telefon: +33 (0)1 41 30 15 26

E-post: pascal_briard@cci.canon.fr