PR Contacts

Canon Grekland PR-kontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Gina Jones

Telefon: +44 208 588 8034

E-post: gina.jones@canon-europe.com


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Theodoros Vavekis Intersys S.A.

Telefon: +30 1 09554 342

E-post: t.vavekis@intersys.gr


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Theodoros Vavekis Intersys S.A.

Telefon: +30 1 09554 342

E-post: t.vavekis@intersys.gr