PR Contacts

Canon Spanien presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-post: e_martel@canon.es


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-post: e_martel@canon.es


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Magadalena Moya

Telefon: +34 915 384 626

E-post: M_moya@canon.es