PR Contacts

Presskontakter Canon Sverige

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Allmän kontakt för press:

Kontakt: Linn Kryss

Telefon: +46 739788510

E-post: linn.kryss@canon.se


PR B2B-kontakt: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-post: asa.tornquist@canon.se