PR Contacts

Presskontakter Canon Sverige

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Helen Iwefors-Häggblom

Telefon: +46 73 978 85 30

E-post: helen.iwefors-haggblom@canon.se


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Susanne Holmgren

Telefon: +46 73 988 64 32

E-post: susanne.holmgren@canon.se


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Gunilla Tjärnberg

Telefon: +46 73 978 85 13

E-post: gunilla.tjarnberg@canon.se