PR Contacts

Presskontakter Canon Sverige

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Erik Åkenes

Telefon: +46 73-9788582

E-post: erik.akenes@canon.se


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-post: asa.tornquist@canon.se


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Gunilla Tjärnberg

Telefon: +46 73 978 85 13

E-post: gunilla.tjarnberg@canon.se

Lokala presskontakter