Logotyper

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV CANONS LOGOTYPER

Under förutsättning att de fullständiga reglerna och villkoren för användning av Canons logotyper, som följer nedan, åtföljs, tillåter Canon att du (person eller företag) som journalist, pressföretag eller pressmedlem laddar ned och använder Canons logotyper i sin ursprungliga form i Europa, Mellanöstern och Afrika och på internet för icke-kommersiell, endast användning i pressen, i följande media:A) tryckta publikationer (inklusive tidskriftsomslag),

B) TV,

C) onlinemedia och

D) dagstidningar.Canon förbehåller sig rätten att invända mot användning som efter eget gottfinnande bryter mot de fullständiga reglerna och villkoren för användning av Canons logotyperFullständiga regler och villkor för användning av Canons logotyper

Genom att ladda ned bilderna/logotyperna från denna webbplats samtycker du till att din nedladdning och användning av dessa bilder/logotyper kommer att vara bunden av reglerna och villkoren för användning av logotyper

All Logos