Canon i topp för 11:e året i rad bland japanska företags patentregistreringar i USA

Canon, marknadsledare inom digital bild, rankas ännu en gång som etta bland japanska företag och som trea totalt när det gäller antalet patent i USA år 2015. Rankingen publicerades av IFI CLAIMS Patent Services i januari 2016.

Som en del av forsknings- och utvecklingsinsatserna, strävar Canon aktivt efter att få patent i många länder och regioner, samtidigt som hänsyn tas till lokala affärsstrategier och tekniktrender. USA är med alla sina högteknologiska företag och sin stora marknad en särskilt viktig region vad gäller affärsexpansion och teknikallianser.

Canons fokus på forskning och utveckling är högprioriterat och en nyckelegenskap i företagets DNA, med fortlöpande investering i utveckling av en mängd olika kraftfulla verktyg, lösningar och tjänster inom företagets kärnverksamhet och i nya affärsområden.

Genom nära samarbete mellan Canons avdelningar för teknik och immaterialrätt strävar företaget efter att förbättra sina tekniska utvecklingsmöjligheter och stärka de immateriella äganderättigheterna ytterligare.

Canon har under 30 år i rad rankats bland de fem främsta patentinnehavarna.

Anm. till utgivare

Canons ranking bland japanska företag med USA-patent 2005-2015

År Ranking* Antal patent
2015 1 (3:e) 4 134
2014 1 (3:e) 4 055
2013 1 (3:e) 3 817
2012 1 (3:e) 3 173
2011 1 (3:e) 2 818
2010 1 (4:e) 2 551
2009 1 (4:e) 2 200
2008 1 (3:e) 2 107
2007 1 (3:e) 1 983
2006 1 (3:e) 2 367
2005 1 (2:a) 1 828
* Siffran inom parentes visar Canons ranking bland samtliga företag

Obs: Antal patent för 2015 baseras på preliminära siffror utgivna av IFI CLAIMS Patent Services. Siffrorna för 2005 till 2014 är uppställda i tabellform av Canon och baseras på information utgiven av United States Patent and Trademark Office.