Canons kampanj för scannrar ur DR-G2-serien

Canon Europa N.V. Villkor och bestämmelser

 1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD, DELTAGARE OCH KAMPANJOMRÅDEN

  1.1. Den här kampanjen är endast tillgänglig för inköp av någon av produkterna som listas som kvalificerade produkter på den här webbplatsen (”Kampanjprodukter”) inom kampankområdena (se nedan) mellan den 15 oktober 2019 och den 31 mars 2020(”Kampanjperioden”).

  1.2. Alla deltagare (”Deltagare”) måste vara över 18 år och vara bosatta i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet eller Schweiz (EES) (”Kampanjområden”).

  1.3. Alla deltagare måste godkänna att de omfattas av dessa villkor (hädanefter kallade ”Villkor”).

  1.4. Alla  kampanjprodukter  måste   vara  nya  och  äkta   Canon-produkter.  Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (till exempel inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen.

  1.5. Kampanjprodukterna måste: (i) ägas av deltagaren vid anspråksdatumet (enligt definitionen i paragraf 2.1), (ii) vara registrerade på en adress inom kampanjområdena, (iii) i förekommande fall ha levererats och distribuerats till återförsäljare, antingen av ett företag inom Canon-koncernen eller av auktoriserade distributörer inom EES, och (iv) ha köpts från ett företag inom Canon-koncernen, en återförsäljare inom kampanjområdena eller en internet-butik med en domän eller en registrerad adress inom kampanjområdena.

 2. SÅ DELTAR DU

  2.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt inom kampanjområdet under kampanjperioden och kampanjprodukten måste ha köpts antingen som en ny produkt eller för att ersätta en befintlig/nuvarande A3-scanner SAMT skicka in ett giltigt anspråk för det köpet online (ett ”Anspråk”) mellan kl 00:00 den 15 oktober 2019 och midnatt den 30 april 2020 (”Anspråksperioden”).

  2.2. Om deltagaren har köpt en kampanjprodukt som en ny enhet eller produkt måste deltagaren göra ett anspråk baserat på paragraf 3.1 i dessa villkor (”Anspråk för ny produkt”).

  2.3. Om deltagaren har köpt en kampanjprodukt för att ersätta en befintlig/nuvarande A3-scanner måste deltagaren göra ett anspråk baserat på paragraf 3.2 i dessa villkor (”Anspråk för ersättningsprodukt”).

  2.4. Anspråk måste bestå av ett fullständigt och korrekt ifyllt relevant anspråksformulär (med ett giltigt EES-serienummer för produkten) online. Alla deltagare måste scanna, ladda upp och bifoga en kopia av sitt kvitto eller sin orderbekräftelse för internetköp i anspråksformuläret (”Inköpsbevis”).

  2.5. Om deltagaren gör ett anspråk för en ersättningsprodukt måste han/hon utöver inköpsbeviset även tillhandahålla uppgifter om scannern som ska ersättas, i form av [serienummer, varumärke, modell och bild på serienumret för den ersatta produkten.

  2.6. När ett anspråk har skickats in får deltagaren ett e-postmeddelande som bekräftar att deras anspråk har mottagits.  Om en deltagare inte får en e-postbekräftelse inom 24 timmar från det att anspråket skickas in, eller om en deltagare inte har tillgång till en dator, bör deltagaren kontakta Canons Claim Hotline via [infoga].

  2.7. Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker.  Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

  2.8. Canon kommer inte att behandla anspråk som inkommer efter slutdatumet för kampanjperioden.

  2.9. Canon kommer inte att behandla anspråk som anses vara ofullständiga eller oläsliga och Canon ansvarar inte för anspråk som är försenade eller inte tas emot på rätt sätt.

  2.10. Utöver lagerbegränsningar finns det ingen gräns för antalet anspråk som deltagare kan skicka in, förutsatt att det finns ett anspråk för respektive kampanjprodukt som köpts.

  2.11. Den här kampanjen kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer.

 3. ANSPRÅK

  3.1. Om en deltagare har gjort ett anspråk för en ny produkt får deltagaren en Canon-flatbäddsscanner 201 (”Scanner”).

  3.2. Om en deltagare har gjort ett anspråk för en ersättningsprodukt får deltagaren en scanner OCH återbetalning i form av beloppen som visas för inköp av kampanjprodukter på vår webbplats.

         Scanner

  3.3. Vid mottagandet och verifieringen av relevant anspråk för ny produkt eller relevant anspråk för ersättningsprodukt (i förekommande fall) skickar Canon scannern som ska levereras till den adress som deltagaren har angett i anspråksformuläret.

        Återbetalning

  3.4. När ett relevant anspråk för ersättningsprodukt tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring till deltagarens bankkonto.  Inga andra arrangemang kommer att ingås i och inga kontanter eller checkar kommer att tillhandahållas.

  3.5. Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk för ersättningsprodukt.

  3.6. Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk för ersättningsprodukt.

  3.7. Om du är momsregistrerad i ditt land och får en återbetalning kan det minska det beskattningsbara värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

 4. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

  Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna.

 5. FRISKRIVNINGAR

  5.1. Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som orsakats av bevisad vårdslöshet från Canons anställda eller agenter.

  5.2. Canon förbehåller sig rätten att när som helst upphäva, göra tillägg i och/eller ändra kampanjen, utan att ådra sig något som helst ansvar.

  5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor efterlevs och att begära ytterligare information och relevanta dokument om så krävs.  Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.  Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

 6. DATASKYDD

  6.1. . Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera kampanjen. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

  6.2. . Personuppgifter som samlas in från deltagarna omfattas av Canons sekretesspolicy för företag och konsumenter som finns på https://www.canon.se/privacy-policy/

 7. LAG OCH JURISDIKTION

  Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Nederländerna.