Villkor

Villkor för erbjudande om två års garanti

Arrangör

1. Arrangören är Canon Europa N. V., registrerad på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan kallad ”Canon”).


Erbjudande

2. För de utvalda Canon-produkterna (”Kampanjprodukter”) som anges nedan omfattar det tvååriga garantierbjudandet (”Garantierbjudande”) följande:

3. Med undantag för de ändringar som uttryckligen anges här gäller villkoren för garanti för PTZ-fjärrkameror som är tillämpliga för de garantitjänster som tillhandahålls i detta garantierbjudande. I händelse av konflikt mellan villkoren för de tjänster som tillhandahålls enligt detta garantierbjudande och villkoren för garanti för PTZ-fjärrkameror, gäller villkoren i detta garantierbjudande.


Deltagare

4. Detta garantierbjudande är endast tillgängligt för slutanvändare (antingen företag eller privatpersoner) (”Deltagare”). Distributörer och återförsäljare omfattas inte av erbjudandet och får inte delta å sina kunders vägnar.

5. Alla deltagare måste vara över 18 år och bosatta i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien.

6. Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor (”Villkor”).


Erbjudandets produkter

7. Utvalda Canon-produkter som omfattas av detta garantierbjudande (”Erbjudandets produkter”) och tillämpligt garantierbjudande ingår i erbjudandets produktlista i bilaga 1 till dessa villkor. Canon lägger till eller tar bort produkter från erbjudandets produktlista, så kontrollera erbjudandets sida här och bilaga 1 till dessa Villkor för att läsa den senaste informationen om vilka produkter som ingår i detta garantierbjudande.


8. Alla erbjudandeprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter, och de måste ha sålts och distribuerats till återförsäljare från Canon-företag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Storbritannien. Kontrollera med din återförsäljare att så är fallet, så att du inte blir besviken. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte begränsat till parallellimporterade eller ”grå” produkter) omfattas inte av den här kampanjen.


Erbjudandets period

9. Det här garantierbjudandet är nu permanent. Erbjudandeprodukter måste registreras senast 90 dagar efter inköpsdatumet, vilket bekräftas av ett giltigt inköpsbevis. Om du vill registrera en erbjudandeprodukt kan du skicka din ansökan enligt anvisningarna i dessa villkor.


Erbjudandets territorier

10. Erbjudandeprodukterna måste köpas från återförsäljare i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien eller från en internetbutik med en domän eller en registrerad adress i något av de territorier som anges ovan (”Erbjudandets territorier”).


Så här registrerar du din produkt och gör anspråk på erbjudandegarantin

11. Deltagare gör anspråk på garantierbjudandet genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär online och registrera erbjudandeprodukten (samt ange giltigt serienummer* för produkten) inom 90 dagar efter inköp av erbjudandeprodukten. Ansökningar som kommer in mer än 90 dagar efter att erbjudandeprodukten köpts kommer inte att accepteras av Canon. Deltagarna behöver scanna, ladda upp och bifoga ett giltigt inköpsbevis till onlineformuläret (t.ex. en kopia av fakturan, inklusive moms). Observera att en följesedel inte accepteras som giltigt inköpsbevis.

12. När ansökan har godkänts får deltagarna en bekräftelse via e-post om att anspråket har godkänts och erbjudandeprodukten har registrerats. Se till dig att förvara den bekräftelse du fått via e-post säkert, eftersom den kan behövas som bevis på din förlängda garanti om du vill ha garantiservice.

13.Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla felaktiga, ofullständiga eller ogrundade anspråk.


Friskrivningsklausuler

14. Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

15. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor i kampanjen respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att erbjudandet missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande erbjudandet är slutgiltiga och kan inte överklagas.

16. Erbjudandeprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av erbjudandeprodukter under erbjudandeperioden.

17. Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera eller ändra detta erbjudande utan att det medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagare i syfte att undvika onödig besvikelse.


Skydd av personuppgifter

18. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Benamic Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera erbjudandet. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

19. Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för företag och konsumenter som finns på https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.


Så här gör du anspråk på garantierbjudandets tjänster

20. När ditt anspråk har validerats, och deltagarna behöver utökade garantitjänster som tillhandahålls via det här erbjudandet, kan de kontakta sin lokala Canon Support Helpdesk här och vara beredda att:

  • a. Uppge enhetens fullständiga modellnamn och serienummer*
  • b. Bekräfta deltagarens kontaktuppgifter
  • c. Tillhandahålla ett inköpsbevis och aktiverad erbjudandegaranti, enligt den e-postbekräftelse som skickades efter garantiregistreringen online;
  • d. Uppge en tydlig beskrivning av felet och utföra felsökning om du ombeds göra det;
  • e. Uppfylla alla rimliga instruktioner från Helpdesk så att deltagaren kan få garantiservice.

Lag och jurisdiktion

21. Om du är konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för detta erbjudande och du har eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.

BILAGA 1

Erbjudandets produktlista


Produktgrupp

Enhet

Kampanjerbjudande

Kampanj för garantiservice

PTZ

CR-X500

Utökning

Inskickning

CR-N500

Inskickning

CR-N300

Inskickning

RC-IP100

Inskickning