Feedback

Vi hoppas att vår webbplats och Vanliga frågor innehåller all den information du behöver om Canons återvinningsprogram för servicekassetter. Om du trots det har frågor eller kommentarer angående programmet får du gärna kontakta oss via feedbackformuläret nedan. Lämna så mycket information som möjligt så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Namn : *
Land : *
Typ av förfrågan : *
E-postadress : *
Skriv din feedback här : *
Kryssa i rutan för verifiering. *
spacer
					image
Programmet
Inledning
Villkor
Godkända kassetter
Vanliga frågor
Feedback
Återvinning av patroner
Handling säger mer än ord
Återvinningen börjar hos dig
Återvinning av Canons servicekassetter– smartare, renare och bättre
Åtaganden som partner – Hantering av sötvatten och miljö
Återanvända delar – lika bra som nya
Återvinning, inte påfyllning
Produkter som förfalskas
Fakta och siffror
Miljö
Miljöhänsyn - viktigt för affärerna