Observera att den här tjänsten för närvarande inte är tillgänglig medan vi omarbetar och optimerar våra återvinningsrutiner för förbrukningsartiklar till bläckstråleskrivare för att tillgodose våra kunders behov och krav. Under tiden kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation för mer information om var du kan lämna dina kasserade bläckkassetter för återvinning. Vi arbetar hårt för att återställa tjänsten så snart som möjligt och tackar för ditt tålamod.

Canons återvinningsprogram för bläckkassetter

Vi gör det enkelt för dig att skicka dina bläckkassetter från Canon till oss för återvinning. 


Canon tar på sig ansvaret för återvinning och återanvändning av råvaror från bläckkassetter från Canon som kunderna lämnar in inom ramarna för det här programmet.  Omtanken om miljön finns med i varje designaspekt, från val av material och dess gestaltning i produkter till förnyad bearbetning av begagnade kassetter.

Vilka är fördelarna för dig?

  • Kostnadsfri återvinning av tomma bläckkassetter från Canon.

  • Fullständig regelefterlevnad: Alla agenter som Canon anlitar innehar de licenser som krävs, så du kan vara tryggt förvissad om att avfallet hanteras på lämpligt sätt.

  • Ingen kassett som returneras via det här programmet blir till avfall.

  • Genom återvinningsprocessen kan delar och material från den tomma kassetten återanvändas i tillverkningen av nya kassetter.

  • Genom att låta oss återvinna dina bläckkassetter bidrar du till att säkerställa ett slutet kretslopp och minimera vår användning av råvaror.

Canons återvinningsprogram för bläckkassetter – Villkor

Din medverkan i Canons program för återvinning av bläckkassetter och Canons tillhandahållande av tjänster relaterade till det regleras av Canons villkor. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I enlighet med ovan nämnda villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för tonerkassetter, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för bläckkassetter för retur av tomma bläckkassetter från Canon. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckkassetter och Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.

Godkända kassetter

Följande kassetter kan returneras till oss för återvinning. Tyvärr kan vi inte ta emot storformatsbläckkassetter inom det här programmet.

BCI-10CLI-551XL GYPG-545
BCI-15BKCLI-551XL MPG-545XL
BCI-15CLCLI-551XL YPGI-1500XL BK
BCI-16CLCLI-571 BKPGI-1500XL C
BCI-24BKCLI-571 CPGI-1500XL M
BCI-24CLCLI-571 GYPGI-1500XL Y
BCI-3eBKCLI-571 MPGI-2500XL BK
BCI-3eCCLI-571 YPGI-2500XL C
BCI-3eMCLI-571XL BKPGI-2500XL M
BCI-3eYCLI-571XL CPGI-2500XL Y
BCI-6BKCLI-571XL GYPGI-29 C
BCI-6CCLI-571XL MPGI-29 CO
BCI-6GCLI-571XL YPGI-29 DGY
BCI-6MCLI-581 BKPGI-29 GY
BCI-6PCCLI-581 CPGI-29 LGY
BCI-6PMCLI-581 MPGI-29 M
BCI-6RCLI-581 PBPGI-29 MBK
BCI-6YCLI-581 YPGI-29 PBK
BX-20CLI-581XL BKPGI-29 PC
BX-3CLI-581XL CPGI-29 PM
CL-38CLI-581XL MPGI-29 R
CL-41CLI-581XL PBPGI-29 Y
CL-51CLI-581XL YPGI-35BK
CL-511CLI-581XXL BKPGI-520
CL-513CLI-581XXL CPGI-525 PGBK
CL-52CLI-581XXL MPGI-550 PGBK
CL-541CLI-581XXL PBPGI-550XL PGBK
CL-541XLCLI-581XXL YPGI-555XXL PGBK
CL-546CLI-8BKPGI-570 BK
CL-546XLCLI-8CPGI-570XL BK
CLI-36 CLRCLI-8GPGI-580 PGBK
CLI-42 CCLI-8MPGI-580XL PGBK
CLI-42 GYCLI-8PCPGI-580XXL PGBK
CLI-42 LGYCLI-8PMPGI-5BK
CLI-42 MCLI-8RPGI-7 BK
CLI-42 PBKCLI-8YPGI-72 C
CLI-42 PCPFI-1000 BPGI-72 CO
CLI-42 PMPFI-1000 CPGI-72 GY
CLI-42 YPFI-1000 COPGI-72 M
CLI-521 BKPFI-1000 GYPGI-72 MBK
CLI-521 CPFI-1000 MPGI-72 PBK
CLI-521 GYPFI-1000 MBKPGI-72 PC
CLI-521 MPFI-1000 PBKPGI-72 PM
CLI-521 YPFI-1000 PCPGI-72 R
CLI-526 BKPFI-1000 PGYPGI-72 Y
CLI-526 CPFI-1000 PMPGI-9 C
CLI-526 GYPFI-1000 RPGI-9 Clear
CLI-526 MPFI-1000 YPGI-9 G
CLI-526 YPG 541 ClPGI-9 GY
CLI-551 BKPG-37PGI-9 M
CLI-551 CPG-40PGI-9 MBK
CLI-551 GYPG-50PGI-9 PBK
CLI-551 MPG-510PGI-9 PC
CLI-551 YPG-512PGI-9 PM
CLI-551XL BKPG-540PGI-9 R
CLI-551XL CPG-540XLPGI-9 Y

Om du är säker på att du har en äkta Canon-bläckkassett som inte finns med i ovanstående lista kontaktar du oss via vårt feedbackformulär. Vi meddelar dig om din kassett är lämplig för återvinning via det här programmet.

 

Kan jag returnera mer än en bläckkassett i taget?

De postkuvert vi tillhandahåller för returnering av Canon-bläckkassetter är utformade för att rymma många kassetter. Vi uppskattar att det går att returnera mellan 5 och 10 kassetter per kuvert, beroende på typ av kassett. Vi är tacksamma om du kan skicka minst fem kassetter per kuvert.

Kan jag returnera bläckkassetter som inte är från Canon?

Endast äkta Canon-tillverkade bläckkassetter kan returneras till Canon för återvinning. Om du har bläckkassetter från andra tillverkare än Canon får du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för information om hur du återvinner dem.

Har Canon något återvinningsprogram för andra kassetter (t.ex. servicekassetter eller tonerbehållare)?

Canon har ett återvinningsprogram för sina servicekassetter. För att returnera dina Canon-servicekassetter klickar du på den här länken www.canon-europe.com/recycling. För tonerbehållare varierar policyer och rutiner från land till land, så kontakta Canons huvudkontor i ditt land för närmare detaljer.

Hur återvinns bläckkassetterna?

Bläckkassetterna skickas till en återvinningsanläggning där kassetterna packas upp och sedan finfördelas maskinellt. De finfördelade plast- och metallbitarna separeras och återvinns.

Hur använder och lagrar ni mina personuppgifter?

Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att skicka returkuvertet till dig. Alla data behandlas och lagras i enlighet med dataskyddsdirektivet och raderas efter 60 dager. Dina personuppgifter använda aldrig till några andra syften än till återvinningsprogrammet för bläckkassetter.

Jag får inte ut kassetten ur skrivaren.

Läs i användarhandboken till skrivaren eller kontakta Canons helpdesk för teknisk support. http://www.canon-europe.com/Support.

Jag vill inte vänta tills jag har fem kassetter. Kan jag skicka bara en i taget?

Canons återvinningsprogram för bläckkassetter har som mål att minska avfallet och återanvända resurserna. Vi är tacksamma för ditt stöd till återvinningsprogrammet och det hjälper oss att minska programmets miljöpåverkan om du returnerar minst fem kassetter per kuvert.

Min kassett läcker – kan jag skicka den till er ändå?

Återvinningsprogrammet för bläckkassetter är utformat enbart för tomma Canon-kassetter. Visserligen kan det finnas bläckrester i kassetten, men det är godtagbart och kuverten är utformade för att förhindra läckage. Men om kassetten inte är tom eller läcker stora mängder bläck är den tyvärr inte lämpad för återvinningsprogrammet. I detta fall ber vi dig deponera kassetten på ett säkert sätt i den vanliga avfallshanteringen.

Webbplatsen för återvinning av bläckkassetter visas inte ordentligt på min skärm.

Webbplatsen för återvinning av kassetter har utvecklats för att fungera med webbläsarversioner som Internet Explorer 6 eller senare, Firefox 3.5 eller senare, Google Chrome och Safari 5 eller senare. JavaScript-stöd måste vara aktiverat. Om du har tekniska problem med att beställa ett kuvert kan du beställa ett kuvert via vårt feedbackformulär.

Vilka bläckkassetter tar Canon emot?

Alla äkta Canon-bläckkassetter från våra PIXMA-enheter kan skickas tillbaka till Canon. Tyvärr kan vi inte ta emot storformatsbläckkassetter. Om du har sådana kassetter ber vi dig kontakta ditt lokala Canon-kontor för att få reda på vilka återvinningsalternativ som finns i ditt land.

Varför kan jag inte returnera bläckkassetter från andra tillverkare än Canon till er när ni nu har ett återvinningsprogram?

Vårt återvinningsprogram för bläckkassetter är endast för äkta Canon-bläckkassetter. Vi kan inte ta emot kassetter från andra tillverkare eftersom vi inte kan bekräfta vilka ämnen som ingår i materialet och bläcket i dem för att följa gällande lagar och regler. Kontakta tillverkaren av dina kassetter för information om deras återvinningstjänster.

Varför finns inte mitt land med på listan?

Tyvärr kan Canon inte erbjuda någon returlösning för bläckkassetter i ditt land än. Vänd dig till dina lokala återvinningsanläggningar för att kassera dina bläckkassetter.