Canons återvinningsprogram för bläckkassetter – Villkor

Ditt deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckkassetter och Canons tillhandahållande av de relevanta tjänsterna omfattas av dessa villkor, för vilka Villkor för användning tillämpas. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I motsats till ovan nämnda Villkor för användning använder inte Canon personliga data som lämnas av dig i samband med Canons återvinningsprogram för tonerkassetter i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för bläckkassetter för retur av tomma bläckkassetter av Canons originalmärke. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckkassetter och Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.

spacer
					image
Återvinning av kassetter
Returformulär
Villkor
Godkända kassetter
Vanliga frågor
Feedback