Canons återvinningsprogram för bläckkassetter – Villkor

Din medverkan i Canons program för återvinning av bläckkassetter och Canons tillhandahållande av tjänster relaterade till det regleras av Canons villkor. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I enlighet med ovan nämnda villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för tonerkassetter, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för bläckkassetter för retur av tomma bläckkassetter från Canon. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckkassetter och Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.