Canons återvinningsprogram för tonerkassetter

Visste du att Canon har haft ett återvinningsprogram för tonerkassetter sedan 1990?

Canons återvinningsprogram för tonerkassetter

Canon åtar sig ansvaret för återvinning och återanvändning av 100 % av de tonerkassetter som kunder returnerar till oss. Omtanken om miljön finns med i varje designaspekt, från val av material och dess gestaltning i produkter till återvinning av begagnade kassetter.

Vilka är fördelarna för dig?

  • Kostnadsfri återvinning av dina tomma Canon-tonerkassetter, vilket besparar dig kostnaden för annan kassering.

  • Fullständig regelefterlevnad: Alla agenter som Canon anlitar innehar de licenser som krävs, så du kan vara tryggt förvissad om att avfallet hanteras på lämpligt sätt.

  • Canon åtar sig ansvaret för återvinning och återanvändning av 100 % av de tonerkassetter som kunder returnerar till oss. Ingen kassett som returneras via det här programmet blir till avfall.

  • Genom återvinningsprocessen kan delar och material från den tomma kassetten återanvändas i tillverkningen av nya kassetter. Genom att köpa och återvinna dina Canon-tonerkassetter med vår hjälp bidrar du till att säkerställa ett slutet kretslopp och minimera vår användning av råvaror.

Villkor för Canons återvinningsprogram för servicekassetter

Din medverkan i och användning av Canons återvinningsprogram för tonerkassetter och Canons tillhandahållande av relevanta tjänster lyder under Canons villkor. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I enlighet med ovan nämnda villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för tonerkassetter, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för tonerkassetter för retur av tomma äkta Canon-tonerkassetter. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för servicekassetter. Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.

Återvinningsprogram för tonerkassetter

Vi tar endast emot allt-i-ett-kassetter för återvinning i vårt återvinningsprogram. Vi tar inte emot tonerflaskor och bläckpatroner för återvinning. Nedan finns en lista över godkända kassetter:

Godkända kassetter

029 Trumma

039 H

040 Svart

040 Cyan

040 H Svart

040 H Cyan

040 H Magenta

040 H Yellow

040 Magenta

040 Gul

041 H

045 Svart

045 Cyan

045 H Svart

045 H Cyan

045 H Magenta

045 H Gul

045 Magenta

045 Gul

046 Svart

046 Cyan

046 H Svart

046 H Cyan

046 H Magenta

046 H Gul

046 Magenta

046 Gul

047 Toner

049 Trumma

051 Trumma

051 H Toner

051 Toner

052 H

053 Trumma

054 Svart

054 Cyan

054 H Svart

054 H Cyan

054 H Magenta

054 H Gul

054 Magenta

054 Gul

055 Svart

055 Cyan

055 H Svart

055 H Cyan

055 H Magenta

055 H Gul

055 Magenta

055 Gul

059 H Svart

059 H Cyan

059 H Magenta

059 H Gul

064 Svart

064 Cyan

064 H Svart

064 H Cyan

064 H Magenta

064 H Gul

064 Magenta

064 Gul

39

41

52

701 Svart

701 Cyan

701 Trumma

701 L Cyan

701 L Magenta

701 L Gul

701 Magenta

701 Gul

702 Svart trumma

702 Svart

702 Cyan trumma

702 Cyan

702 Magenta trumma

702 Magenta

702 Gul trumma

702 Gul

703

705

706

707 Svart

707 Cyan

707 Magenta

707 Gul

708 H

708

710 H

710

711 Svart

711 Cyan

711 Magenta

711 Gul

712

713

714

715 H

715

716 Cyan

716 Magenta

716 Gul

716

717 Cyan

717 Magenta

717 Gul

718 Svart

718 Cyan

718 Magenta

718 Gul

719 H

719

720

723 Svart

723 Cyan

723 H Svart

723 Magenta

723 Gul

724 H

724

725

726

728

729 Svart

729 Cyan

729 Magenta

729 Gul

731 Svart

731 Cyan

731 H Svart

731 Magenta

731 Gul

732 Svart

732 Cyan

732 H Svart

732 Magenta

732 Gul

737

A15

A30

C-EXV 26 Svart*

C-EXV 26 Cyan*

C-EXV 26 Magenta*

C-EXV 26 Gul*

C-EXV 40 Svart*

C-EXV 5 Trumma*

CRG 056 H

CRG 056 L

CRG 056

CRG 057 H

CRG 057

D50

E16

E30

EP-22

EP-25

EP-27

EP-32

EP-52

EP-65

EP-72

EP-83 Svart

EP-83 Cyan

EP-83 Trumma

EP-83 Magenta

EP-83 Gul

EP-87 Svart

EP-87 Cyan

EP-87 Trumma

EP-87 Magenta

EP-87 Gul

EP-A

EP-E

EP-H Svart

EP-H Cyan

EP-H Trumma

EP-H Magenta

EP-H Gul

EP-L

EP-P

EP-S

EP-W

F100

F50

FP-250

FP-270

FP-400

FP-470

FX10

FX1

FX2

FX3

FX4

FX6

FX7

G Svart

G Cyan

G Trumma

G Magenta

G Gul

H

M

MP10 N

MP10

MP20 N

MP20 P

MP30

MP40

PC3K

T*Vi accepterar endast de C-EXV-bläckpatroner som anges ovan.

Tonerflaskor och bläckpatroner

Tonerflaskor som börjar med följande koder är inte lämpliga för återvinning i det här programmet. Följ länken nedan om du vill ha mer information om hur du återvinner tonerflaskor. Om du vill återvinna äkta Canon-bläckpatroner klickar du på länken nedan för information om vårt återvinningsprogram för bläckpatroner.

Tonerbehållare

Bläckkassetter

C-EXV

BCI

NPG

BX

CLC

CL

GP

CLI

 

PG

 

PGI

Återvinning av tonerflaskor

Återvinning av bläckpatroner

Stora kassettreturer

Om du vill returnera mer än 10 äkta Canon-kassetter klickar du på knappen nedan och väljer vår lösning för retur av stora mängder. När du har registrerat dig för programmet kan du begära upp till 20 returlådor för att skicka flera kassetter samtidigt.

Returnera enskilda tonerkassetter

Genom returprogrammet för enskilda tonerkassetter kan du skicka upp till 10 äkta Canon-tonerkassetter för återvinning utan kostnad med posten.

Webbplatsen visas inte ordentligt på min skärm.

Webbplatsen för återvinning av tonerkassetter har utvecklats för att fungera med aktuella webbläsarversioner. Det betyder Internet Explore 6 eller senare, Firefox 3.5 eller senare, Google Chrome och Safari 5 eller senare. JavaScript-stöd måste vara aktiverat. Andra webbläsare fungerar sannolikt, men inte garanterat.

Om du har tekniska problem med att skriva ut en etikett kan du beställa en utskriven etikett via vårt feedbackformulär.

Varför är min kassett inte med på listan över accepterade kassetter?

Kassetten kanske inte är en äkta Canon-tonerkassett. Om du är säker på att du har en äkta Canon-tonerkassett som inte finns med på listan kontaktar du oss via vårt feedbackformulär och anger kassettens modellnummer. Canon svarar dig med en bekräftelse på om din kassett är lämplig för återvinning via det här programmet.

Har Canon en återvinningstjänst för andra förbrukningsprodukter (t.ex. tonerflaskor eller bläckkassetter)?

Canon har ingen återvinningstjänst för toner- eller framkallningsenheter, tonerflaskor eller annat förbrukningsmaterial för storformatsskrivare, GP-, iR-, iRC-, NP- och CLC-kopiatorer p.g.a. den negativa påverkan på miljön som frakten av dessa artiklar skulle innebära. Kassera eller återvinn därför de produkterna lokalt som normalt kontorsavfall.

Finns det något enkelt sätt att returnera flera kassetter på en gång?

Retur av större mängder tonerkassetter är möjlig i ett antal europeiska länder. Kontrollera på den lokala Canon-webbplatsen om tjänsten är tillgänglig. Om upphämtning av större mängder för närvarande inte är möjlig i ditt land ber vi dig besöka webbplatsen regelbundet, eftersom vi hela tiden utvecklar nya tjänster.

Jag hittar inte mitt land i listan, men jag vill returnera min kassett. Hur kan ni hjälpa mig?

Tyvärr erbjuds för närvarande inget toneråtervinningsprogram i ditt land. Kontakta en lokal Canon-återförsäljare om du vill veta om programmen erbjuds lokalt.

Hur rensar jag mina data från ert system?

Om du vill att dina personliga data ska tas bort från vårt system kontaktar du oss via vårt feedbackformulär.

Jag kan inte visa den etikett som jag har fått.

Installera den senaste versionen av Acrobat Reader om du inte kan visa etiketten. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du oss via vårt feedbackformulär.

Jag kan inte skriva ut etiketten ordentligt.

Om etiketten inte går att skriva ut som den visas på skärmen kan det bero på skrivardrivrutinerna. Installera de senaste skrivardrivrutinerna och försök igen.

Jag får ett felmeddelande där det står att etiketten redan har använts.

Varje portoetikett har en unik streckkod som bara kan användas en gång. När streckkoden har registrerats som använd i vårt system är länken inte längre aktiv. Besök bara webbplatsen för återvinning igen och be om fler etiketter.

Kan jag använda etiketten mer än en gång?

Varje portoetikett kan endast användas en gång, eftersom den innehåller en unik streckkod som behövs för portot.

Important Information

Canon only authorises the use of this site for the return of genuine Canon toner cartridges for LBP, FAX, PFC and MFP machines. Toners for other machines cannot be returned through this programme. For these products please ensure proper disposal. The toner cartridge return programme is only operational in a selection of European countries.

If you have a question that is not featured below please contact us through our feedback form.

 

Feedback

We hope that our website and FAQs contains all the information that you will need regarding the Canon toner cartridge recycling programme.

If however you still have any questions or comments regarding the programme please feel free to contact us using the feedback form below.

Please provide as much information as possible to enable us to help you best with your enquiry.

Fält markerade med en "*" är obligatoriska

Kryssa i rutan för verifiering.

Thank you for your feedback. We will aim to get back to you as soon as possible.

An error occurred in the form. Please try again.