CANON EUROPA N.V.
SanDisk 64 GB Extreme PRO® CFast™ 2.0 minneskort och kortläsare
KAMPANJVILLKOR

1.    KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna (”Canon”). Arrangör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, Solna, Sverige. (“Canon”).

2.    OM KAMPANJEN

2.1.    Deltagare

2.1.1.   Alla deltagare måste vara över 18 år.

   Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.1.2   Genom att ta del av kampanjen godkänner deltagarna dessa kampanjvillkor.

2.2.    Kampanjens omfattning – produkter, område och tidsperiod

2.2.1      Kampanjen gäller endast vid köp av EOS-1D X Mark II ("kampanjprodukt").

2.2.2      För att vara berättigad att delta i kampanjen måste deltagaren inhandla kampanjprodukten mellan den 1 mars och den 31 juli 2017 ("kampanjperioden").

2.2.3      Alla produkter måste vara inköpta inom Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen eller från en webbutik med en domän eller en registrerad adress i något av de länder som anges ovan ("kampanjterritoriet").


2.2.4    Deltagaren kan begära ett SanDisk 64 GB Extreme PRO® CFast™ 2.0 minneskort och kortläsare för upp till 10 inköpta kampanjprodukter.
Det här erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande.

            Företag eller personer som gör storinköp av produkter (fler än tio kampanjprodukter under kampanjperioden) har INTE rätt att ta del av kampanjen.

2.2.5    Endast nya och äkta Canon-produkter räknas som kampanjprodukter. Inköp av begagnade, ombyggda eller återanvända produkter, falska produkter eller produkter som på något sätt inkräktar på immateriella rättigheter som innehas av företag i Canon-koncernen berättigar inte till deltagande i kampanjen.

2.2.6    Kampanjprodukter ska ha levererats och distribuerats till återförsäljaren av Canon Europa N.V. eller företag i Canon-koncernen med säte i EEA-området, Schweiz eller Liechtenstein. Fråga alltid din återförsäljare före köp, så undviker du att bli besviken. Mer information om detta hittar du här.

2.2.7    (Felfria) kampanjprodukter som lämnas tillbaka till återförsäljare berättigar inte till deltagande i kampanjen och försök att delta i kampanjen med hjälp av ett sådant köp godkänns ej. Om den här formen av bedrägeri kommer till Canons kännedom förbehåller sig Canon rätten att vidta rättsliga åtgärder mot deltagaren.

3.    DELTA I KAMPANJEN

3.1.    För att få delta i kampanjen måste deltagaren inhandla kampanjprodukten EOS-1D X Mark II mellan den 1 mars och den 31 juli 2017.

3.2     Gåvan (1 st SanDisk 64 GB Extreme PRO® CFast™ 2.0 minneskort + 1 st läsare/skrivare) levereras till köparen tillsammans med inhandlad kamera på samma faktura.


SanDisk garanterar slutanvändaren att denna produkt, exklusive innehåll och/eller programvara som medföljer eller finns i produkten, inte har några materialbrister vid tillverkning; att den överensstämmer med SanDisks utfärdade produktspecifikationer; och att den lämpar sig för normal användning under den garantiperiod som anges i tabellen och som börjar gälla från inköpsdatumet, förutsatt att produkten är juridiskt korrekt införd på marknaden.

Canon kan inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust, skada eller oförrätt som kan uppstå på grund av användning, icke användning av eller defekt i SanDisk 64 GB Extreme PRO® CFast™ 2.0 minneskort och/eller kortläsare.4.    FRISKRIVNINGAR

4.1.      I den utsträckning lagen så tillåter friskriver sig Canon härmed från varje form av förlust, sak- eller personskada som drabbar deltagaren till följd av kampanjen. Ingen del av dessa villkor kan emellertid friskriva Canon från eller begränsa Canons ansvar i samband med personskada eller dödsfall orsakad av bevislig försumlighet hos Canons medarbetare eller representant.

4.2.      Canon förbehåller sig rätten att när som helst ställa in, göra tillägg och/eller ändringar i kampanjen utan någon form av ansvar, men förbinder sig att alltid sträva efter att minimera effekten av sådana beslut för deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3.      Canon förbehåller sig rätten att granska ansökningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor och att begära in ytterligare upplysningar och underlag.

       Canon förbehåller sig rätten att undanta ansökningar och/eller deltagare vid misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.
Canons beslut i samband med kampanjen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

5. DATA

5.1      Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna (“Canon”) är dataansvarig och åtar sig att tillämpa gällande dataskyddslagar och föreskrifter i samband med hanteringen av personuppgifter som skickas in av deltagare i kampanjen. Samtliga personuppgifter behandlas av Canon och/eller företag i koncernen och uteslutande i syfte att administrera kampanjen. Canon kan dock komma att överföra information till tredje part som har fått i uppdrag att administrera kampanjen eller genomföra auktoriserad marknadsföring. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte eller inte vill att Canon kontaktar dem i framtiden beträffande liknande kampanjer, ska de INTE kryssa i rutan där detta godkänns i samband med att ansökningsformuläret fylls i.


6.  JURISDIKTIONSOMRÅDE

I den omfattning lagen så tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dem och kampanjen regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och underställas icke-exklusiv jurisdiktion i svensk domstol.

Som konsument kan du ha rätt att begära att tvister tas upp på ditt modersmål och i en lokal domstol. Kontakta konsumentombudet i din kommun om du har frågor om dina rättigheter. Dessa villkor begränsar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter.