Avantech Scan2x
Specifikationer

Specifikationerna i detalj

Allmän information

Programvarunamn

Scan2x

Programvaruversion

V2

Programvarutyp

Skapa sökbar PDF för filorganisation när du scannar

Gränssnittsspråk

Engelska, franska, italienska, tyska, spanska, arabiska, ryska

Scanningsfunktioner

Scanningsmetoder

Automatiserad scanning med en knapptryckning med programknappar

Scanningssida

Enkelsidig, dubbelsidig, hoppa över tomma sidor

Dokumentinmatning

TWAIN-kompatibla USB-scannrar, ScanFront 400[5]imageRUNNER Advance (tredje generationen), dokument i fildelning, bevakad mapp

Destinationer för filutmatning

Fildelning[2], e-post, skrivare, Therefore™, Office365 SharePoint™, FileDirector™, webbtjänst, S/FTP, databaser, arbetsflöde[3]

Filtyper för utmatning

PDF, PDF/A, TIFF, flersidig TIFF, JPEG, PNG. XML, CSV för metadata.

OCR-funktion

Ja (ska sökbara och redigerbara PDF-filer), med hjälp av IRIS iDRS-teknik

Stöd för OCR

138 språk, inklusive kyrilliska språk, arabiska, OCR/A och B

Indexfiltyper

För varje sida/för dokument/för buntar

Indexfilformat

XML, CSV och JSON

Batchseparering

Räknare, streckkod i 1D/2D, korrigeringskod, zon-OCR, tom sida, framsida, baksida

Funktion för Optical Mark Recognition (OMR)

Ja (läs provark[4], formulär, signaturer, stämplar)

Dokumentkomprimering (endast utmatning av PDF)

Ja (upp till 50x reducering av filstorlek) med IRIS iHQC-teknik

Bildbearbetning efter scanning

Ja (fläckkorrigering, brusreducering, streckkod/textöverlägg i 1D/2D, selektiv färguteslutning)

Klar för GDPR

Ja (arbetsflödens scanningsutdata, redigering av delar av bilder, verifikationer, granskning)

Samverkan med externa appar

Ja (via webbtjänster, databasfrågor)

Pass/identitetskort/bankcheckar

Ja (alla ID-handlingar som uppfyller standarden ICAO 9303)

Efterlevnadsfunktioner

Ja (komplett aktivitetsgranskning, säkerhet, filkontroll[1], arbetsflödesautomatisering[3])

Automatisk dokumentigenkänning

Ja, med textinnehåll och dokumentfingeravtryck

Extrahering av fakturaposter

Ja, med publicering till datatabell, CSV, webbtjänst (REST, SOAP)

Konfigurationsverktyg

Administrationsmetod

Per enhet eller central konfiguration (alla enheter)

Åtkomstinställningar

Per användare/per grupp (Active Directory™ eller intern grupp)

Säkerhet

Ja (Active Directory™-integrering, intern användarlista)

Miljöinställningar

Automatisk utloggning, automatisk avstängning

Användaren loggas automatisk ut efter en förinställd tid av inaktivering, systemet stängs av efter kontorstid (konfigurerbart)

Säkerhetskopiera/Återställ

Centraliserad konfiguration/granskningsdatabas (SQL, Oracle) cachas lokalt som en del av funktionerna för toleransen av nätverksfel

Kompatibilitet

Support för operativsystem

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 eller senare
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 eller senare

[1] Filkontroll – Scan2x registrerar en krypterad digital signatur för varje dokument som scannas in i dess centrala databas. Det gör att behöriga användare kan verifiera om en särskild fil scannades av deras Scan2x-lösning eller inte och återkalla originalmetadata som sparats med dokumentet.

[2] Fildelningsutmatning – genom att använda metadata för att välja undermappar att spara dokument i kan det här alternativet användas för att samverka med molntjänster som Dropbox™, OneDrive™ och äldre program.

[3] Arbetsflöde – med funktionen Scan2x-arbetsflöde kan scanningsutdata automatiskt dirigeras till efterföljande jobb för ytterligare behandling baserat på metadatavärden. Mycket användbart för varningar och meddelanden, dataredigering för GDPR-efterlevnad och automatisering av verksamhetens arbetsflöde.

[4] OMR – med analysverktyget för undersökningsark med flera val får du automatiska bedömningar av provresultat med undantagshantering och resultatkompilering i en fil för Microsoft Excel™.

[5] ScanFront 400 – ospecificerad Windows™ IIS-webbserver som krävs för att köra ScanFront 400-webbgränssnitt och bearbeta bilder. Upp till tio ScanFront 400-licenser kan köras på en webbserver.

De kan komma att ändras utan föregående meddelande.