Hero image

Så här hittar du serienumret

Placeringen av serienumret varierar mellan olika Canon-produkter. Serienumret är en kombination av siffror och/eller bokstäver, utan mellanslag eller specialtecken. Ignorera alla siffror och bokstäver som visas inom parentes.

Multimediaprojektorer

Serienumret för alla projektorer är alltid en kombination av bokstäver och siffror, och står längst ned på produkten enligt bilderna nedan:Serienumret kan även hittas med hjälp av projektorernas menysystem genom att följa stegen nedan:

  1. Öppna projektormenyn
  2. Välj informationsfliken
  3. Serienumret visas som i bilden nedan:


Räknare

Serienumret på räknare med utskrift finns antingen på ett vitt klistermärke längst ned på produkten och föregås av ordet "NO" eller på produktens originalförpackning enligt bilderna nedan -Faxar

Serienumret finns på produktens baksida enligt bilden nedan -Kikare

Vanligtvis finns serienumret på kikarens undersida. På IS-modeller sitter serienumret på produktens batterilucka.

Personkopiatorer

Serienumret finns på produktens baksida enligt bilden nedan -
Nätverkskameror

Serienumret finns på produktens undersida i rutan märkt "serienummer". Serienumret finns där det röda fältet visas enligt bilden nedan -


Feedback