Hero image

Så här hittar du serienumret

Placeringen av serienumret varierar mellan olika Canon-produkter. Serienumret är en kombination av siffror och/eller bokstäver, utan mellanslag eller specialtecken. Ignorera alla siffror och bokstäver som visas inom parentes.

Multimediaprojektorer

Serienumret för alla projektorer är alltid en kombination av bokstäver och siffror, och står längst ned på produkten enligt bilderna nedan:

Multimediaprojektorer
Multimedia Projectors_2

Serienumret kan även hittas med hjälp av projektorernas menysystem genom att följa stegen nedan:

  1. Öppna projektormenyn
  2. Välj informationsfliken
  3. Serienumret visas som i bilden nedan:
Meny för projektorns serienummer

Räknare

Serienumret på räknare med utskrift finns antingen på ett vitt klistermärke längst ned på produkten och föregås av ordet "NO" eller på produktens originalförpackning enligt bilderna nedan -

Räknare
Calculators_2

Faxar

Serienumret finns på produktens baksida enligt bilden nedan -

Faxar

Kikare

Vanligtvis finns serienumret på kikarens undersida. På IS-modeller sitter serienumret på produktens batterilucka.

Personkopiatorer

Serienumret finns på produktens baksida enligt bilden nedan -

Personkopiatorer


Nätverkskameror

Serienumret finns på produktens undersida i rutan märkt "serienummer". Serienumret finns där det röda fältet visas enligt bilden nedan -

Nätverkskameror