Canons garantiinformation för nätverkskameror

Alla Canon-nätverkskameror avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons garanti för nätverkskameror. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya produkten visar sig vara defekt inom garantiperioden.

Canons garanti för nätverkskameror består av olika tjänster och erbjudanden, och det erbjudande som gäller för dig bestäms av din plats, när du köpte produkten och vilken produkt som du köpte. Tjänsteerbjudanden är de följande:

  • • 1 garantiservice genom reparation vid inskickning
  • • 3 garantiservice genom reparation vid inskickning
  • • 3 års utbyte på platsen-garanti

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin, finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera produkten till en Canon-auktoriserad serviceleverantör för nätverkskameror.

Kostnadsfria garantitjänster erhålls endast vid uppvisande av originalfakturan/kvittot/inköpsbeviset som utfärdades till slutanvändaren. Canon förbehåller sig rätten att neka garantiservice om denna information inte är fullständig, har tagits bort eller ändrats efter det ursprungliga inköpet av produkten av slutanvändaren.

Canons garanti för nätverkskameror – Vanliga frågor


F: Vilken garanti gäller för Canons nätverkskameraprodukter köpta inom Europa?

S: Alla Canon-nätverkskameror avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons garanti för nätverkskameror.

Canons garanti för nätverkskameror består av olika tjänster och erbjudanden, och det erbjudande som gäller för dig bestäms av din plats, när du köpte produkten och vilken produkt som du köpte. Tjänsteerbjudanden är de följande:

  • • 1 garantiservice genom reparation vid inskickning
  • • 3 garantiservice genom reparation vid inskickning
  • • 3 års utbyte på platsen-garanti

Se fullständiga villkor för den här garantin.


F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en garantireparation eller utbyte av nätverkskamera?

S: Om du specifikt vill begära en garantireparation eller ett utbyte på plats under garantin för nätverkskameror måste du (eller din systemintegratör) alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga.


F: Min produkt omfattas av inskicksgaranti, vart skickar jag den om det uppstår ett fel?

S: Om din produkt omfattas av 1 års eller 3 års inskicksgaranti måste du skicka in produkten till en Canon-auktoriserad serviceleverantör och tillhandahålla ditt inköpsbevis för att göra garantianspråk.


F: Vem kan göra anspråk på utbyte på platsen-garantin?

S: Antingen kunden eller kundens systemintegratör kan påbörja processen när de hittar ett fel på produkten. Ersättningsprodukten skickas när det fastställts att produkten är defekt (enligt gällande villkor).


F: Vem kontaktar jag för att göra anspråk på utbyte på platsen-garantin för nätverkskameror om min produkt utvecklar ett fel?

S: Kunder eller deras systemintegratör ska kontakta lämplig lokal helpdesk (länk till fliken Kontakter). Första nivåsupport tillhandahålls av AXIS Communications, som hämtar in all relevant information (dvs. feldetaljer) och utför en första undersökning av den möjliga orsaken. Om felet kvarstår ordnar AXIS Communications så att Canons andra nivå-kundservice kontaktar kunden eller systemintegratören. Om feldiagnosen bekräftas av Canon och en utbytesprodukt krävs, kommer en likvärdig produkt (eller en produkt med högre specifikation) att skickas ut.


F: Hur lång tid tar det innan utbytesprodukten levereras?

S: Där så är möjligt kommer utbytesprodukten att tillhandahållas dagen efter att utbytes bekräftats som nödvändigt, där en sådan feldiagnos görs innan kl. 11.00 och två dagar efter att en sådan feldiagnos görs efter kl. 11.00, under lördag eller söndag eller en annan helgdag.


F: Vart kommer utbytesprodukten att levereras?

S: Utbytesprodukter finns tillgängliga för leverans antingen till systemintegratören eller direkt till kunden (om kunden har den tekniska kunskap som krävs för att utföra installationsarbetet).


F: Vad händer när utbytesprodukten tas emot?

S: När utbytesprodukten har tagits emot ansvarar systemintegratören eller kunden för att den felaktiga produkten returneras till Canon. Fraktetiketter kommer att tillhandahållas för retur av den felaktiga produkten. Transportföretaget måste kontaktas för att ordna med hämtning av den felaktiga produkten inom fem arbetsdagar. Under normala förhållanden täcks kostnaden för frakt av Canon.


F: Vem är ansvarig för att montera bort den trasiga nätverkskameraprodukten och installera utbytesprodukten?

S: Canon ansvarar inte för demontering av den ursprungliga produkten eller installationen av utbytesprodukten. Det här är kundens eller kundens systemintegratörs ansvar.

Du kanske också behöver ...

Contact Us

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver support via telefon eller e-post

Register your product

Canon-ID

Registrera din produkt och hantera ditt Canon-ID-konto

Locate A Repair Centre

Reparera

Hitta ett reparatiosnscenter och annan användbar information om vår reparationsprocess