Canons garantiinformation för nätverkskameror

Alla Canon-nätverkskameror avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons garanti för nätverkskameror. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya produkten visar sig vara defekt inom garantiperioden.

Canons garanti för nätverkskameror består av olika tjänster och erbjudanden, och det erbjudande som gäller för dig bestäms av din plats, när du köpte produkten och vilken produkt som du köpte. Tjänsteerbjudanden är de följande:

 • • 1 garantiservice genom reparation vid inskickning
 • • 3 garantiservice genom reparation vid inskickning
 • • 3 års utbyte på platsen-garanti

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin, finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera produkten till en Canon-auktoriserad serviceleverantör för nätverkskameror.

Kostnadsfria garantitjänster erhålls endast vid uppvisande av originalfakturan/kvittot/inköpsbeviset som utfärdades till slutanvändaren. Canon förbehåller sig rätten att neka garantiservice om denna information inte är fullständig, har tagits bort eller ändrats efter det ursprungliga inköpet av produkten av slutanvändaren.

Villkor för Canons garanti för nätverkskameror


Alla Canon-nätverkskameror avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons garanti för nätverkskameror. Canon garanterar att den nya produkten, om den visar sig vara defekt inom garantiperioden, ska få felet åtgärdat utan kostnad (regler och villkor tillämpas).


Canons garanti för nätverkskameror består av olika tjänster och erbjudanden, och det erbjudande som gäller för dig bestäms av din plats, när du köpte produkten och vilken produkt som du köpte. Tjänsteerbjudandena är de följande:

 • 1 års garantiservice genom reparation vid inskickning: Om produkten köptes ny inom EES eller Schweiz FÖRE den 1 januari 2012, eller om landet inte kvalificerar sig för 3 års inskicksgaranti (RTB) eller 3 års utbyte på platsen-garanti, gäller en 1 års inskicksgaranti. 1 års inskicksgaranti medger att produkten skickas in på kundens bekostnad inom 1 år från inköpsdatumet (inköpsbevis krävs) till en Canon-auktoriserad serviceverkstad för inspektion. I tillämpliga fall kommer en Canon-auktoriserad serviceverkstad att reparera eller byta ut produkten. En ersättningsprodukt kan vara antingen ny eller renoverad. Om produkten skulle kräva garantireparation under det första året, kommer hela kostnaden för delar, arbete och leverans att tas av Canon.

 • 3 års inskicksgaranti: Om en tillämplig produkt köptes ny inom EES eller Schweiz EFTER den 1 januari 2012 (eller den 1 januari 2016 för Estland, Lettland och Litauen), gäller en 3 års inskicksgaranti i de kvalificerade länderna. Den 3-åriga inskicksgarantin erbjuds under samma villkor som ovan men under 3 år från inköpsdatumet (inköpsbevis krävs).

 • 3 års utbyte på platsen-garanti: I de kvalificerade länderna, för kvalificerade nya produkter köpta inom EES eller Schweiz EFTER den 1 januari 2012 (eller den 1 januari 2016 för Estland, Lettland och Litauen) finns en 3 års utbyte på platsen-garanti tillgänglig. Under den 3-åriga utbyte på platsen-garantin, tillhandahåller Canon en utbytesprodukt till slutanvändaren eller systemintegratören vid diagnostisering av en felaktig produkt. En ersättningsprodukt kan vara antingen ny eller renoverad. Slutanvändaren eller systemintegratören ansvarar för att säkerställa att den defekta nätverkskameran returneras till Canon vid mottagandet av ersättningsprodukten. I händelse av att den defekta produkten inte returneras eller om felet visar sig vara orsakat av något som inte täcks av garantin, förbehåller Canon sig rätten att ta tillbaka den utbytta enheten och/eller att debitera kostnaderna till slutanvändaren eller systemintegratören.

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin, finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera produkten till en Canon-auktoriserad serviceleverantör för nätverkskameror.

Kostnadsfria garantitjänster erhålls endast vid uppvisande av originalfakturan/kvittot/inköpsbeviset som utfärdades till slutanvändaren. Canon förbehåller sig rätten att neka garantiservice om denna information inte är fullständig, har tagits bort eller ändrats efter det ursprungliga inköpet av produkten av slutanvändaren.

 1. 1. Denna garanti är giltig i ett eller tre år, beroende på inköpsdatumet och den plats produkten är installerad på enligt beskrivningen ovan. För produkter som är installerade i länder där den 3-åriga inskicksgarantin eller den 3-åriga utbyte på platsen-garanti ännu inte är tillgänglig, tillämpas en 1-årig inskicksgaranti.

 2. 2. Denna garanti gäller endast för Canons nätverkskameraprodukter avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz.

 3. 3. Den relevanta garantiservicen tillhandahålls endast av en Canon-auktoriserad serviceverkstad och ska arrangeras enligt följande:
  • a. Inskicksgaranti: Produkten ska skickas till en Canon-auktoriserad serviceverkstad. I tillämpliga fall kommer en Canon-auktoriserad serviceverkstad att reparera eller byta ut produkten. En ersättningsprodukt kan vara antingen ny eller renoverad. Om produkten skulle kräva garantireparation under det första året, kommer hela kostnaden för delar, arbete och leverans att tas av Canon.
  • b. Utbyte på platsen-garanti: Produktutbytet ska arrangeras genom din systemintegratör eller direkt via din lokala helpdesk (– se kontaktuppgifter). I tillämpliga fall kommer en Canon-auktoriserad serviceverkstad att byta ut produkten. En ersättningsprodukt kan vara antingen ny eller renoverad. Om produkten skulle kräva utbyte under garantiperioden, kommer hela kostnaden för transporten av ersättningsenheten från, och returen av den defekta enheten till en Canon-auktoriserad tjänsteleverantör att betalas av Canon.
 4. 4. För tillämpliga produkter köpta inom EES-området eller Schweiz, är en 3-årig inskicksgaranti eller 3 års utbyte på platsen-garantitjänst för närvarande tillgänglig i följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

  *Endast för Canons nätverkskameraprodukter som köpts efter den 1/1 2016

 5. 5. Inom kvalificerade länder omfattas endast följande nätverkskameraprodukter av den 3-åriga inskicksgarantin: VB-C300; VB-C500D & VB-C500VD

 6. 6. Inom kvalificerade länder omfattas endast följande nätverkskameraprodukter av den 3-åriga utbyte på platsen-garantin:
  • a.VB-C-serien: VB-C60 & VB-C60B
  • b.VB-H-serien: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE & VB-H761LVE
  • c.VB-M-serien: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E & VB-M741LE
  • d.VB-R-serien: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 & VB-R13VE
  • e.VB-S-serien: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F & VB-S905F
 7. 7. Canons nätverkskameragaranti (oavsett om det är 1 års inskicks- eller 3 års inskicksgaranti, eller 3 års utbyte på platsen-garanti) garanterar inte följande:
  • – Periodiskt återkommande kontroller, underhåll och reparation eller byte av delar på grund av normalt slitage
  • – All programvara.
  • – Delar som utsätts för slitage (t.ex. PTRZ-mekanik i VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE och VB-H610D eller stegmotorer och glidringar i VB-R11VE, VB-R10VE och VB-R11) täcks inte av denna garanti. 
  • – Fel som orsakats av modifieringar utförda utan Canons godkännande.
  • – Kostnader som uppkommit av Canons serviceleverantörer vid anpassningar och modifieringar av en produkt för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa produkten som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten.
  • – Skador uppkomna av det faktum att en produkt inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet
 8. 8. Canons nätverkskameragaranti (oavsett om det är 1-års inskicks- eller 3-års inskicks-garanti eller 3-års utbyte på platsen-garanti) gäller inte om skadorna eller defekterna orsakats av:
  • – Felaktig användning, överdriven användning eller hantering av produkten enligt informationen i användar- eller operatörshandböcker och/eller andra relevanta dokument, inklusive och utan begränsning, felaktig förvaring, slag och stötar, rost, smuts, vatten och sand.
  • – Reparation, ändring eller rengöring utförd på ett servicecenter som inte auktoriserats Canon.
  • – Användning av reservdelar, programvaror eller förbrukningsvaror som inte är kompatibla med produkten.
  • – Anslutning av produkten till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
  • – Otillräcklig emballering av produkten när du returnerar den till ett auktoriserat Canon-servicecenter.
  • – Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.
 9. 9. Där utbyte på platsen-garantin gäller och en ersättningsprodukt har funnits vara nödvändig av Canon, kommer vi att sträva efter att tillhandahålla ersättningsenheten "nästa dag". "Nästa dag" innebär att, där så är möjligt, ersättningsprodukten tillhandahålls antingen:
  • – Nästa arbetsdag om kravet för utbyte har bekräftats av Canon före kl. 11.00 lokal tid (exklusive helger och helgdagar).
  • – Inom två arbetsdagar om kravet för utbyte har bekräftats av Canon efter kl. 11.00 lokal tid (exklusive helger och helgdagar).
 10. 10. Canon kan reparera eller ersätta Canon-produkter med nya eller renoverade delar eller produkter med motsvarande nya prestanda och tillförlitlighet. Renoverade delar eller produkter kommer endast att användas om det är tillåtet att göra detta i enlighet med gällande lagar i ett land där garantin gäller.

 11. 11. Det är kundens ansvar att säkerhetskopiera och spara alla filer och program innan reparationen och återställa dessa efter sådan reparation.

 12. 12. Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i den här garantin. När produkten returneras för garantiservice måste du paketera den mycket väl, försäkra den, bifoga inköpskvittot, reparationsinstruktioner och (om möjligt) ett prov på inspelningsmedia där bilder som har tagits med produkten har lagrats. Varken kundens rättigheter enligt gällande lagstiftning eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren enligt sälj-/köpkontraktet påverkas av den här garantin.

 13. 13. I frånvaron av tillämplig gällande lagstiftning som anger ytterligare rättigheter, blir den här garantin kundens enda rättsmedel, och Canon kan inte hållas ansvarigt för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier på produkten.

 14. 14. Alla garantier som beskrivs häri tillhandahålls av Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nederländerna och tillhandahålls genom dess auktoriserade serviceverkstäder.

 15. 15. Ingenting häri ska påverka eventuella lagstadgade rättigheter du kan ha i ditt land.

Du kanske också behöver ...

Contact Us

Kontakta oss

Kontakta oss om du behöver support via telefon eller e-post

Register your product

Canon-ID

Registrera din produkt och hantera ditt Canon-ID-konto

Locate A Repair Centre

Reparera

Hitta ett reparatiosnscenter och annan användbar information om vår reparationsprocess