PIXMA MG7140 installationsanvisning för Google Cloud Print

Krav för att skriva ut med Google Cloud Print

 1. Du måste ha ett aktivt Google-konto för att kunna registrera skrivaren för Google Cloud Print, dessutom krävs användarnamn och lösenord för att slutföra installationen. Om du inte har ett aktivt Google-konto går du till registreringssidan för Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.

 2. Om du vill använda Google Cloud Print-tjänsten måste skrivaren vara ansluten till internet. Om du behöver hjälp med att konfigurera anslutningen kan du läsa i PIXMA MG7140 installationsanvisning för trådlös anslutning.

Registrera skrivaren

Följ anvisningarna nedan för att registrera skrivaren för Google Cloud Print.

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen, ansluten till nätverket och att nätverket har en fungerande internetanslutning.

 2. Om den lyser trycker du på ikonen [Home/Hem] så visas startskärmen.

 3. Svep med fingret på pekskärmen från vänster till höger för att visa [Setup/Konfig.] och tryck på ikonen för att välja den.

 4. Svep uppåt och välj [Web Service Setup/Webbtjänstinställningar].

 5. Välj [Web Service Connection Setup/Inställningar för webbtjänstanslutning].

 6. Välj [Google Cloud Print Setup/Google Cloud Print-inställningar].

 7. Välj [Register with Google Cloud Print/Registrera dig för Google Cloud Print].

 8. När [Register this printer with Google Cloud Print?/Registrera den här skrivaren för Google Cloud Print?] visas väljer du [Yes/Ja].

 9. Tryck på [Next/Nästa] och välj önskat visningsspråk för utskriftsinställningarna för Google Cloud Print.

 10. Tryck på [OK] för att skriva ut autentiseringssidan. Please ensure that you have loaded an A4 sheet of plain paper into your printer.
  Autentiseringssidan bör nu skrivas ut och du tillfrågas om sidan skrevs ut. Om ”Ja” välj [Yes/Ja] och om ”Nej” välj [No/Nej] för att skriva ut autentiseringssidan igen.

 11. På den utskrivna autentiseringssidan finns en unik URL-adress för skrivaren på den plats som är markerad nedan. Ange den här URL-adressen i webbläsarens adressfält. Alternativt kan du scanna QR-koden med hjälp av en QR-kodläsarapp på din smartphone eller surfplatta.


 12. För att registrera skrivaren för Google Cloud Print ombeds du att logga in på ditt Google-konto med din Google-e-postadress och lösenord. Det här steget måste slutföras inom 14 minuter. Om du inte slutför det här inom 14 minuter måste du upprepa steg 1–10.


 13. När du har registrerat skrivaren på Google-servern visas följande på skrivarens skärm: [Registration with Google Cloud Print completed./Registrering för Google Cloud Print slutförd.
  [Registration with Google Cloud Print completed.
  E-post
  <Your email address>@gmail.com
  Skrivarnamn
  Canon MXxxx series_xxxxxx]


  Tryck på [OK] för att avsluta.

 14. Peka på ikonen [Home/Hem]  för att återvända till startskärmen.
Det här avslutar registreringen och du ska nu kunna skriva ut på din PIXMA MG7140 via Google Cloud Print. Om du fortfarande har problem när du försöker konfigurera Google Cloud Print kan du kontakta oss för att få hjälp.

Google Cloud Print™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

Avregistrera skrivaren

Om du inte längre vill använda skrivaren med Google Cloud Print-tjänsten kan du avregistrera den genom att utföra följande anvisningar:

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen, ansluten till nätverket och att nätverket har en fungerande internetanslutning.

 2. Om den lyser trycker du på ikonen [Home/Hem] så visas startskärmen.

 3. Svep med fingret på pekskärmen från vänster till höger för att visa [Setup/Konfig.] och tryck på ikonen för att välja den.

 4. Svep uppåt och välj [Web Service Setup/Webbtjänstinställningar].

 5. Välj [Cloud Settings/Molninställningar].

 6. Välj [Web service Connection Setup/Inställningar för webbtjänstanslutning].

 7. Välj [Delete from Google Cloud Print/Ta bort från Google Cloud Print].

 8. När [Unregistered from Google Cloud Print/Avregistrera från Google Cloud Print?] visas väljer du [Yes/Ja].

 9. När [Unregistered from Google Cloud Print/Avregistrerad från Google Cloud Print] visas väljer du [OK].

 10. Peka på ikonen [Home/Hem]  för att återvända till startskärmen.

PIXMA MG7140 bör inte längre vara registrerad med Google Cloud Print.
Om du fortfarande har problem när du försöker konfigurera Google Cloud Print kan du kontakta oss för att få hjälp.

Google Cloud Print™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

Du kanske också behöver ...

Feedback