PIXMA MX535 installationsanvisning för Google Cloud Print

Krav för att skriva ut med Google Cloud Print

 1. Du måste ha ett aktivt Google-konto för att kunna registrera skrivaren för Google Cloud Print, dessutom krävs användarnamn och lösenord för att slutföra installationen. Om du inte har ett aktivt Google-konto går du till registreringssidan för Google-konto och följer anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.
 2. Om du vill använda Google Cloud Print-tjänsten måste skrivaren vara ansluten till internet. Om du behöver hjälp med att konfigurera anslutningen kan du läsa i PIXMA MX535 installationsanvisning för trådlös anslutning.

Registrera skrivaren

Följ anvisningarna nedan för att registrera skrivaren för Google Cloud Print

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen, ansluten till nätverket och att nätverket har en fungerande internetanslutning.
 2. Tryck på knappen [Setup/Konfig.] 
 3. Med hjälp av pilknapparna väljer du [Web Service Setup/Webbtjänstinställningar] och trycker på [OK].
 4. När [Connection Setup//Inställning av anslutning] visas trycker du på [OK].
 5. När [Google Cloud Print] visas trycker du på [OK].
 6. Välj [Register w/service/Registrera m. tjänst] och tryck på [OK].
 7. När [Register?/Registrera?] visas väljer du [<Yes/Ja>] och trycker på [OK].
 8. Välj önskat visningsspråk för utskriftsinställningarna för Google Cloud Print och tryck på [OK].
 9. Tryck på [OK] när [Print auth URL/Skriv ut autentiseringssida] visas för att skriva ut autentiseringssidan. Kontrollera att du har fyllt på ett A4-ark med vanligt papper i skrivaren. Autentiseringssidan ska nu skrivas ut och du får en fråga om sidan har skrivits ut. Om den har skrivits ut väljer du [Yes/Ja] och trycker på [OK], om den inte har det väljer du [<No/Nej>] för att skriva ut autentiseringssidan igen.  
 10. På den utskrivna autentiseringssidan finns en unik URL-adress för skrivaren på den plats som är markerad nedan. Ange den här URL-adressen i webbläsarens adressfält. Alternativt kan du scanna QR-koden med hjälp av en QR-kodläsarapp på din smartphone eller surfplatta.
 11. För att registrera skrivaren för Google Cloud Print ombeds du att logga in på ditt Google-konto med din Google-e-postadress och lösenord. Det här steget måste slutföras inom 14 minuter. Om du inte slutför det här inom 14 minuter måste du upprepa steg 1–10.
 12. När du har registrerat skrivaren på Google-servern visas följande på skrivarens skärm:  [Registration with Google Cloud Print completed./Registrering för Google Cloud Print slutförd.]
 13. Tryck på [OK] när du är klar.

Det här avslutar registreringen och du ska nu kunna skriva ut på din PIXMA MX535 via Google Cloud Print. Om du fortfarande har problem när du försöker konfigurera Google Cloud Print kan du kontakta oss för att få hjälp.

Google Cloud Print™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

Avregistrera skrivaren

Om du inte längre vill använda skrivaren med Google Cloud Print-tjänsten kan du avregistrera den genom att utföra följande anvisningar:

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen, ansluten till nätverket och att nätverket har en fungerande internetanslutning.
 2. Tryck på knappen [Setup/Konfig.] 
 3. Med hjälp av pilknapparna väljer du [Web Service Setup/Webbtjänstinställningar] och trycker på [OK].
 4. När [Connection Setup//Inställning av anslutning] visas trycker du på [OK].
 5. När [Google Cloud Print] visas trycker du på [OK].
 6. Med hjälp av pilknapparna väljer du [Service/Tjänst] och trycker på [OK].
 7. När [OK to delete?/OK att ta bort?] visas väljer du [Yes/Ja] och trycker på [OK].
 8. När [Unregistered/Avregistrerad] visas trycker du på [OK].

Din PIXMA MX535 är nu inte längre registrerad hos Google Cloud Print.
Om du har problem med att avregistrera Google Cloud Print kan du kontakta oss för att få hjälp.

Google Cloud Print™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.

Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

Delta i vår undersökning Nej tack