Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsanvisning Wi-Fi för PIXMA iP8750

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt ”WPS” (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Denna metod är det enklaste sättet att ansluta din PIXMA-skrivare, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS väljer du "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna under Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Håll in knappen [Wi-Fi] på skrivarens framsida tills den vita strömlampan blinkar en gång. Släpp sedan knappen.Steg 2


1. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].
I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.


Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar den blå lampan att blinka och förblir tänd.


Bekräftelse av nätverksinställningar


Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Håll in knappen [Resume/Cancel/Fortsätt/Avbryt] tills den vita strömlampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverksinformationssidan skrivs ut.I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA iP8750.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.


Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod – Endast för Windows-användare

1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.


Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Den här datorn], väljer CD ROM-skivan och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].Windows 8-användare – dubbelklicka på [Canon_IJ]. När valfönstret visas dubbelklickar du på ikonen [MSETUP4.EXE].Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].
3. Välj [Trådlös anslutning] som anslutningsmetod.
4. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den vita strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].
5. Klicka på [Anslut till nätverket].
6. Klicka på [Kabellös konfiguration].
7. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi] (A) på skrivaren tills den vita strömlampan blinkar två gånger. Släpp sedan knappen efter den andra blinkningen och klicka på [Nästa].
8. Kontrollera att den blå Wi-Fi-lampan blinkar till och att den vita strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].Följande skärm visas:
9. När nästa skärm visas väljer du region och klickar sedan på [Nästa].
10. När nästa skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].
11. När följande skärm visas väljer du programvaran som du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
12. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.
13. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].
Om följande skärm visas under installationen klickar du på [Identifiera igen] för att söka efter skrivaren igen.
Beroende på din nätverkskonfiguration kan det ta en minut eller så för programvaran att identifiera skrivaren. Detta kan innebära att du behöver klicka på Identifiera igen flera gånger.
Om skrivaren inte identifieras i ditt nätverk kan du skriva ut skrivarens nätverksinställningar för att bekräfta att skrivaren är ansluten till ditt trådlösa nätverk:

• Kontrollera att skrivaren är påslagen.

• Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

• Håll in knappen [Resume/Cancel](Fortsätt/Avbryt) tills den vita strömlampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverkskonfigurationssidan skrivs ut.
Ditt nätverksnamn (eller SSID) bör visas i ruta 1 och skrivaren ska erhålla en IP-adress som visas i ruta 2.

Om du inte kan se ovanstående inställningar på utskriften startar du om installationen från början.14. När den kabellösa installationen är klar öppnas följande skärm för att visa din skrivarmodell och namnet (eller SSID) på det trådlösa nätverket.Klicka på [Slutför].15. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
16. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].
17. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].
18. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)].
Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].
19 Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta]
Nu är konfigurationen i Windows klarOm den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod – Endast för Mac-användare

Hämta installationsprogramvaran innan du börjar.1. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].
2. Det kan hända att du uppmanas att ange ditt lösenord för att fortsätta med installationen. Skriv in ditt lösenord och klicka på [Installera hjälpverktyg].
3. Klicka på [Next/Nästa].
4. Välj [Trådlös anslutning] som anslutningsmetod.
5. Se till att skrivaren är på och att den vita strömlampan lyser som nedan och klicka sedan på [Nästa].6. Om följande skärm visas klickar du på [Öppna].
7. Klicka på [Anslut till nätverket].
8. När följande skärm visas klickar du på [Kabellös konfiguration].
9. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera den kabellösa inställningen på skrivaren.
10. Följande meddelande visas:
11. När följande meddelande visas klickar du på [Tillåt].
12. När nästa skärm visas väljer du region och klickar sedan på [Nästa].
13. När nästa skärm visas väljer du landet där du bor och klickar sedan på [Nästa].
14. När följande skärm visas väljer du programvaran som du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
15. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.
16. Programmet hämtas och installeras.
17. När följande skärm visas klickar du på [Lägg till skrivare].
18. När följande skärm visas väljer du din skrivarversion av [Canon IJ Network] och klickar sedan på [Lägg till].
19. Följande skärm visas snabbt.
20. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
21. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
22. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].
23. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].
24. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].
25. Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta]
Nu är Mac-konfigurationen klarOm den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och scanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.


1. Håll in knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT] tills den vita strömlampan blinkar 9 gånger.

2. Släpp knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT].Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Feedback