PIXMA iX6850, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA iX6850 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA iX6850 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA iX6850, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA iX6850. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Håll in knappen [Wi-Fi[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1] på skrivarens framsida tills den vita strömlampan blinkar en gång. Släpp sedan knappen.

Steg 2

1. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].
I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar den blå lampan att blinka och förblir tänd.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Håll in knappen [Fortsätt/Avbryt[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] tills den vita strömlampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverksinformationssidan skrivs ut.
I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA iX6850.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Använd länkarna nedan för att visa rätt anvisningar för ditt operativsystem –

1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.

Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Den här datorn], väljer CD ROM-skivan och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].

Windows 8-användare – dubbelklicka på [Canon_IJ]. När valfönstret visas dubbelklickar du på ikonen [MSETUP4.EXE].

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

3. Välj [Nätverksanslutning] och sedan [Trådlös anslutning].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

4. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den vita strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

5. Klicka på [Anslut till nätverket].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

6. Klicka på [Kabellös konfiguration.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

7. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi] (A) på skrivaren tills den vita strömlampan blinkar två gånger. Släpp sedan knappen efter den andra blinkningen och klicka på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

8. Kontrollera att den blå Wi-Fi-lampan blinkar till och att den vita strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Följande skärm visas:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

9. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

10. När nästa skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

11. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

12. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12

13. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

Om följande skärm visas under installationen klickar du på [Identifiera igen] för att söka efter skrivaren igen.
Beroende på din nätverkskonfiguration kan det ta en minut eller så för programmet att identifiera skrivaren. Detta kan innebära att du behöver klicka på Identifiera igen flera gånger.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Om skrivaren inte identifieras i ditt nätverk kan du skriva ut skrivarens nätverksinställningar för att bekräfta att skrivaren är ansluten till ditt trådlösa nätverk:

• Kontrollera att skrivaren är påslagen.

• Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

• Håll in knappen [Resume/Cancel[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2](Fortsätt/Avbryt) tills den vita strömlampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverkskonfigurationssidan skrivs ut.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15


Ditt nätverksnamn (eller SSID) bör visas i ruta 1 och skrivaren ska erhålla en IP-adress som visas i ruta 2.

Om du inte kan se ovanstående inställningar på utskriften startar du om installationen från början.

14. När den kabellösa installationen är klar öppnas följande skärm för att visa din skrivarmodell och namnet (eller SSID) på det trådlösa nätverket.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16

Klicka på [Slutför].

15. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

16. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18

17. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

18. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)].
Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-20

19. Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-21

Nu är konfigurationen i Windows klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Hämta installationsprogrammet innan du börjar.

1. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-22

2. Det kan hända att du uppmanas att ange ditt lösenord för att fortsätta med installationen. Skriv in ditt lösenord och klicka på [Installera hjälpverktyg].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-23

3. Klicka på [Next/Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-24

4. Välj [Nätverksanslutning] och sedan [Trådlös anslutning].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-25

5. Se till att skrivaren är på och att den vita strömlampan lyser som nedan och klicka sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-26

6. Om följande skärm visas klickar du på [Öppna].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-27

7. Klicka på [Anslut till nätverket].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-28

8. När följande skärm visas klickar du på [Kabellös konfiguration].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-29

9. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera den kabellösa inställningen på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-30

10. Följande meddelande visas:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-31

11. När följande meddelande visas klickar du på [Tillåt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-32

12. När nästa skärm visas väljer du region och klickar sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-33

13. När nästa skärm visas väljer du landet där du bor och klickar sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-34

14. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-35

15. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-36

16. Programmet hämtas och installeras.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-37

17. När följande skärm visas klickar du på [Lägg till skrivare].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-38

18. När följande skärm visas väljer du din skrivarversion av [Canon IJ Network] och klickar sedan på [Lägg till].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-39

19. Följande skärm visas snabbt.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-40

20. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-41

21. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-42

22. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-43

23. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-44

24. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-45

25. Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-46

Nu är Mac-konfigurationen klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Back to top


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA iX6850 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

1. Håll in knappen [FORTSÄTT/AVBRYT[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] tills den vita strömlampan blinkar 9 gånger.

2. Släpp knappen [FORTSÄTT/AVBRYT[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2] .

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.