Guide för installering av trådlös anslutning (Wi-Fi) på PIXMA MG3053

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt WPS (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Det gör att du kan ansluta dina enheter snabbt och enkelt.

Du kan ansluta enheter med en trådlös anslutning på två sätt med WPS-metoden. Antingen använder du tryckknappsmetoden eller PIN-metoden. Det enklaste sättet att ansluta är med tryckknappsmetoden. Därför tänkte vi förklara hur du använder den metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG3053. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Se enhetens användarhandbok för mer information.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkterna ansluter inte med WPS-metoden om säkerhetsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) används, eller om ingen säkerhetsmetod är aktiverad. Kontrollera de trådlösa inställningar på datorn om du vill se vilka säkerhetsmetoder som används i det trådlösa nätverket.

Följ stegen nedan för att slutföra konfigurationen -

Steg 1

1. Kontrollera att den trådlösa routern är inom räckvidd för skrivaren och att WPS-knappen är redo att tryckas ner.


Steg 2

2. Tryck in och håll ner [Wireless/Trådlös] (A) tills Wireless-lampan (B) blinkar.
03.jpg


Steg 3

3. Tryck på [Colour/Färg] (C).
04.jpg


Steg 4

4. Tryck på [Wireless/Trådlös] tills Direct-lampan (D) tänds.
05.jpg


Steg 5

5. Tryck på [Colour/Färg] och se till att ON-lampan (E) och Wireless-lampan blinkar. Sedan trycker du på [WPS]-knappen på den trådlösa routern inom 2 minuter. Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökningen. Ström- och Wi-Fi-lampan blinkar när du ansluter till åtkomstpunkten.
06.jpg


Steg 6

6. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar ström- och WiFi-lampan att blinka och lyser med ett fast sken. Nätverkslampan tänds också.
07.jpg

I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen. 

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Håll in [Wi-Fi]-knappen08.jpg tills Wi-Fi-lampan blinkar en gång. Släpp sedan knappen.

4. Tryck på [Colour/Färg]09.jpg-knappen.

5. Tryck på [Wi-Fi]-knappen08.jpg två gånger.

6. Tryck på knappen [Colour/Färg]09.jpg eller [Black/Svart]10.jpg.

Nätverksinformationssidan skrivs ut.

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Installera nu medföljande programvara.

Om du inte har CD-skivan som följde med produkten, eller om du är Mac-användare, kan du hämta programvaran


Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Back to top


Standardanslutningsmetod (Endast för Windows- och Mac-användare)

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS-funktionen kan du följa de här instruktionerna för att ställa in skrivaren till ditt trådlösa nätverk:

För Windows-användare: Sätt i cd-skivan som följde med skrivaren och kör installationsprocessen.

Om du inte har en CD-enhet eller om du använder Mac kan du hämta programvaran.


Den nedladdade filen för Windows ser ut ungefär så här: win-mg3000-XXX-n_mcd.exe

Den nedladdade filen för Mac ser ut ungefär så här: mac-mg3000-XXX-mcd.dmg

Använd länkarna nedan för att visa rätt anvisningar för ditt operativsystem – 

Windows-installationMac-installation

Anslutning endast för Windows-användare

Steg 1

1. Dubbelklicka på den nedladdade .exe-filen för att öppna följande skärm och klicka på [Start Setup/Starta installation].


11.jpg


Steg 2

2. Programvaran kontrollerar om det finns några uppdateringar till drivrutinen och programvaran. Det kan ta några minuter.

12.jpg


Steg 3

3. Välj region och land och klicka på [Next/Nästa].

13.jpg


Steg 4

4. Om du godkänner villkoren i licensavtalet klickar du på [Yes/Ja].

14.jpg


Steg 5

5. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree/Jag accepterar].
Annars klickar du på [Do not agree/Jag accepterar inte].

15.jpg


Steg 6

6. Kontrollera att [Deactivate the block/Avaktivera blocket] är markerad och klicka på [Next/Nästa].

16.jpg


Steg 7

7. Följande skärm visas under några sekunder.

17.jpg


Steg 8

8. Välj [Wireless LAN Connection/Trådlös LAN-anslutning] och klicka på [Next/Nästa].

18.jpg


Steg 9

9. Se till att skrivaren är på och klicka sedan på [Next/Nästa].

19.jpg


Steg 10

10. Programvaran söker efter skrivare som redan har anslutits till nätverket.

20.jpg


Steg 11

11. Om du redan har anslutit skrivaren till nätverket väljer du den i listan och klickar på [Next/Nästa] för att börja installera programvaran. Fortsätt sedan till steg 16.
Om du inte ser skrivaren i listan fortsätter du till steg 12.

21.jpg


Steg 12

12. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att visas i listan.
Kontrollera att [Set up the network connection according to the guide/Ställ in nätverksanslutningen enligt guiden] är markerat och klicka på [Next/Nästa].

22.jpg


Steg 13

13. Installationsguiden öppnas och leder dig genom anslutningen av skrivaren till nätverket med hjälp av en enkel process.
Följ instruktionerna på skärmen noga för att förbereda skrivaren för anslutning.
Klicka bara på nästa när skrivaren överensstämmer med exemplet som visas i diagrammen nedan -

23.jpg

 

25.jpg

 

26.jpg


Steg 14

14. När du har gjort de nödvändiga inställningarna på skrivaren kopplar programvaran tillfälligt bort datorn från ditt trådlösa nätverk och ansluter direkt till skrivaren för att konfigurera nätverksinställningarna.
Datorn kommer att ansluta till det trådlösa nätverket automatiskt när det är klart.

27.jpg


Steg 15

15. När anslutningen har upprättats klickar du på [Next/Nästa] för att fortsätta med installationen av programvaran.

28.jpg


Steg 16

16. Skrivardrivrutinen kommer nu att installeras och registreras på datorn. Det kan ta några minuter.

29.jpg

 

30.jpg


Steg 17

17. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren rekommenderar vi att du justerar skrivhuvudet. Klicka på [Execute/Utför] för att starta processen och följ anvisningarna på skärmen.
Om du redan har justerat skrivhuvudet klickar du på [Next/Nästa].

31.jpg


Steg 18

18. Klicka på [Execute/Utför] för att göra en testutskrift.
Om du lyckas med utskriften klickar du på [Next/Nästa].

32.jpg


Steg 19

19. Installationen av skrivaren är nu klar.
Klicka på [Nästa/Next] för att se en lista över ytterligare programvaror som du kan installera om du vill.

33.jpg


Steg 20

20 Välj vilka programvaror i listan du vill installera och klicka på [Next/Nästa].

34.jpg


Steg 21

21. När programvarorna har installerats visas ett meddelande som informerar dig om hur du ställer in din smartphone eller surfplatta. Klicka på [Instructions/Anvisningar] för att läsa mer om hur du konfigurerar enheten eller klicka på [Next/Nästa] för att fortsätta.

35.jpg


Steg 22

22. Klicka på [Next/Nästa] för att registrera skrivaren (öppnas i en webbläsare).
Alternativt klickar du på [Skip/Hoppa över].

36.jpg


Steg 23

23. Klicka på [Exit/Avsluta] för att slutföra installationen.

37.jpg


Anslutning för Mac-användare

Steg 1

1. Dubbelklicka på den nedladdade .dmg-filen för att öppna följande skärm. 

mac1


Dubbelklicka på ikonen [Setup/Installation] för att starta installationen. Om följande skärm visas klickar du på [Open/Öppna].

mac1.1


Steg 2

2. När följande skärm visas skriver du ditt lösenord för att hjälpverktyget ska installeras och klickar sedan på [Install Helper/Installera hjälpverktyg].

40.jpg


Steg 3

3. Klicka på [Start setup/Starta installation].

41.jpg


Steg 4

4. Programvaran kontrollerar om det finns några uppdateringar till drivrutinen och programvaran och hämtar dem om det behövs.

42.jpg


Steg 5

5. Välj region och land och klicka på [Next/Nästa].

43.jpg


Steg 6

6. Om du godkänner villkoren i licensavtalet klickar du på [Yes/Ja].

44.jpg


Steg 7

7. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree/Jag accepterar]. Annars klickar du på [Do not agree/Jag accepterar inte].

45.jpg


Steg 8

8. Följande skärm visas snabbt.

46.jpg


Steg 9

9. Om skrivaren redan är ansluten till det trådlösa nätverket visas följande skärm. Klicka på [Yes/Ja] för att fortsätta med installationen och hoppa till steg 17. Om skrivaren ännu inte har kopplats fortsätter du till steg 10.

47.jpg


Steg 10

10. Om skrivaren inte ännu har anslutits till det trådlösa nätverket ser du följande skärm. Välj trådlös LAN-anslutning och klicka sedan på [Next/Nästa].

48.jpg


Steg 11

11. Se till att skrivaren är på och klicka sedan på [Next/Nästa].

49.jpg


Steg 12

12. Programvaran söker efter skrivare som redan har anslutits till nätverket.

50.jpg


Steg 13

13. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att visas på listan.
Kontrollera att [Set up the network connection according to the guide/Ställ in nätverksanslutningen enligt guiden] är markerat och klicka på [Next/Nästa].

51.jpg


Steg 14

14. Installationsguiden öppnas och leder dig genom anslutningen av skrivaren till nätverket med hjälp av en enkel process.
Följ instruktionerna på skärmen noga för att förbereda skrivaren för anslutning.
Klicka bara på nästa när skrivaren överensstämmer med exemplet som visas i diagrammen nedan.

52.jpg

 

53.jpg

 

54.jpg


Steg 15

15. Programmet kommer nu tillfälligt att koppla från datorn från det trådlösa nätverket och ansluta direkt till skrivaren för att konfigurera nätverksinställningarna.
Datorn kommer att ansluta till det trådlösa nätverket automatiskt när det är klart.

När följande meddelande visas klickar du på [Allow/Tillåt].

55.jpg


Steg 16

16. När anslutningen är klar klickar du på [Next/Nästa].

56.jpg


Steg 17

17. Skrivardrivrutinen kommer nu att installeras och registreras på datorn.
Det kan ta några minuter.

57.jpg


Steg 18

18. Programmet kommer nu tillfälligt att koppla från datorn från det trådlösa nätverket och ansluta direkt till skrivaren för att konfigurera nätverksinställningarna.
Datorn kommer att ansluta till det trådlösa nätverket automatiskt när det är klart.
När följande meddelande visas klickar du på [Allow/Tillåt].

58.jpg


Steg 19

19. Klicka på [Add Printer/Lägg till skrivare].

59.jpg


Steg 20

20. Välj Canon "MG3000 series" "Bonjour Multifunction" från listan och klicka på [Add/Lägg till].

60.jpg


Steg 21

21. Efter att du har lagt till skrivaren kan inställningsskärmen döljas av webbläsaren. Om det händer klickar du på inställningsikonen setup i dockan för att visa skärmen igen.


När skrivaren har lagts till klickar du på [Next/Nästa] för att fortsätta.

61.jpg


Steg 22

22. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren rekommenderar vi att du justerar skrivhuvudet. Klicka på [Execute/Utför] för att starta processen och följ anvisningarna på skärmen.
Om du redan har justerat skrivhuvudet klickar du på [Next/Nästa].

62.jpg


Steg 23

23. Klicka på [Start/Starta] för att göra en testutskrift och klicka på [Print/Skriva ut]

Om du lyckas med utskriften klickar du på [Next/Nästa].

63.jpg


Steg 24

24. Installationen av skrivaren är nu klar.

Klicka på [Nästa/Next] för att se en lista över ytterligare programvaror som du kan installera om du vill.

65.jpg


Steg 25

25. Välj vilka programvaror i listan du vill installera och klicka på [Next/Nästa].

66.jpg


Steg 26

26. När programvarorna har installerats visas ett meddelande som informerar dig om hur du ställer in din smartphone eller surfplatta. Klicka på [Instructions/Anvisningar] för att läsa mer om hur du konfigurerar enheten eller klicka på [Next/Nästa] för att fortsätta.

67.jpg


Steg 27

27. Klicka på [Next/Nästa] för att registrera skrivaren (öppnas i en webbläsare). Alternativt klickar du på [Skip/Hoppa över].

68.jpg


Steg 28

28. När programvarorna har installerats klickar du på [Exit/Avsluta] för att avsluta installationen.

69.jpg


Återställa skrivarens nätverksinställningar till fabriksinställningarna

Återställa skrivarens nätverksinställningar till fabriksinställningarna Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan: 

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar. 


Steg 1

1. Håll in knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT]01.jpg tills varningslampan02.jpg blinkar 19 gånger.


Steg 2

2. Släpp knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT]01.jpg.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.
Läs anvisningarna om Wi-Fi-konfiguration (WPS- eller standardanslutning) för att ta reda på hur du konfigurerar skrivaren till ditt Wi-Fi-nätverk.