Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsanvisning Wi-Fi för PIXMA MG3140

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt ”WPS” (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Denna metod är det enklaste sättet att ansluta din PIXMA-skrivare, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS väljer du "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
    Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna under avsnittet Standardanslutningsmetod för USB.

  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.


Steg 1


Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Om strömmen är på lyser lysdioden så som visas på bilden nedan.1. Håll ned knappen [Maintenance/Underhåll] (A) på skrivaren i ungefär 5 sekunder.2. Se till att lampan blinkar så som visas på bilden nedan.Steg 2


1. Tryck på knappen [Fit to Page/Anpassa till sida] (A).2. Se till att lysdioden blinkar så som visas på bilden ovan. Tryck sedan på knappen [WPS] på åtkomstpunkten inom 2 minuter.
I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten.


3. När anslutningen till det trådlösa nätverket är slutförd tänds lysdioden i ungefär 3 sekunder. Den ändras därefter till "1" som visas på bilden nedan. Se till att Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren tänds också.Om någon av följande felkoder visas (växlar mellan bokstaven "E" och ett nummer, följt av ytterligare ett nummer) så trycker du på [Svart] eller [Färg] för att avvisa felet. Upprepa steg 1 och 2.

Specifik felinformation:

Fel E, 2, 1.Det här felmeddelandet visas om konfigurationen av den trådlösa anslutningen inte genomförs inom 2 minuter när du har tryckt på WPS-knappen.

  • Är åtkomstpunkten påslagen? Om åtkomstpunkten redan är påslagen stänger du av den och startar den igen.Fel E, 2, 3.Det här felmeddelandet visas när flera WPS-åtkomstpunkter hittas. Vänta ett tag och konfigurera sedan WPS-inställningarna igen.

Om du har mer än en åtkomstpunkt trycker du på [WPS] på bara en åtkomstpunkt.


Bekräftelse av nätverksinställningar


Du kan skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Tryck på knappen [Underhåll] (A) flera gånger tills lysdioden visas4. Tryck på knappen [Färg] eller knappen [Svart].

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "Länkstatus" står som "Aktiv" och att SSID (Service Set Identifier), det vill säga namnet på det trådlösa nätverket, visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG3140.


Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1


1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.

Windows-användare – Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Den här datorn], väljer CD ROM-skivan och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-användare – dubbelklicka på [Canon_IJ]. När valfönstret visas dubbelklickar du på ikonen [MSETUP4.EXE]).


Mac-användare – Dubbelklicka på ikonen [Canon_IJ] på skrivbordet. När valfönstret öppnas klickar du på [Konfigurera] för att starta programvaruhämtningslänken.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja relevant flik ovan.


2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].
3. Välj [Trådlös anslutning] som anslutningsmetod.
4. Se till att skrivaren är på och klicka sedan på [Nästa].
Steg 2


1. Klicka på [Anslut till nätverket].
2. Håll ned knappen [Underhåll] (A) på skrivaren i ungefär 5 sekunder.Klicka sedan på [Nästa].


3. Se till att lampan blinkar så som visas på bilden nedan.Klicka sedan på [Nästa].


4. När följande skärm visas klickar du på [Konfiguration av trådlös anslutning via USB-kabel].
5. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Next/Nästa].
6. När nästa skärm visas väljer du språk och klickar på [Next/Nästa].
7. När följande skärm visas väljer du programvaran du vill installera och klickar på [Next/Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
8. När följande skärm visas klickar du på [Yes/Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.
9. När den här skärmen visas klickar du på [Next/Nästa].


Windows-användare
Mac-användare
Steg 3


1. När den här skärmen visas ansluter du skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det är kabeln med -symbolen på kontakten.


WindowsMac(Om du använder Mac klickar du på [Nästa]).


2. När skrivaren har identifierats visas följande skärm. Namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till visas (där "xxxxxxxxxxxxx" visas). Om det här är det trådlösa nätverk som du vill att skrivaren ska ansluta till klickar du på [Ja]. Klicka annars på [Nej].


WindowsMac<Endast för Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Tillåt].
3. När den här skärmen visas kopplar du från skrivaren från datorn och klickar på [Nästa].


WindowsMac
4. Följande skärm visar modellen på skrivaren och namnet (SSID) på det trådlösa nätverket.


Windows
MacKlicka på [Slutför]. Klicka på [OK].

Nu är konfigurationen i Windows klar


<Endast för Mac-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].Nu är Mac-konfigurationen klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och scanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

1. Tryck på knappen [Maintenance/Underhåll] (A) flera gånger tills lysdioden visas2. Tryck på knappen [Colour/Färg] eller [Black/Svart].


Nätverksinställningarna initieras nu.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.


Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Feedback