PIXMA MG3240, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MG3240 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG3240 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG3240, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG3240. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Om strömmen är på lyser lysdioden så som visas på bilden nedan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-1

1. Håll ned knappen [Underhåll] (A) på skrivaren i ungefär 5 sekunder.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-2

2. Se till att lampan blinkar så som visas på bilden nedan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-3

Steg 2

1. Tryck på knappen [Anpassa till sida] (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-4

2. Se till att lysdioden blinkar så som visas på bilden ovan. Tryck sedan på knappen [WPS] på åtkomstpunkten inom 2 minuter.

I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten.

3. När anslutningen till det trådlösa nätverket är slutförd tänds lysdioden i ungefär 3 sekunder. Den ändras därefter till "1" som visas på bilden nedan. Se till att Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren tänds också.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-5

Om någon av följande felkoder visas (växlar mellan bokstaven "E" och ett nummer, följt av ytterligare ett nummer) så trycker du på [Svart] eller [Färg] för att avvisa felet. Upprepa steg 1 och 2.

Specifik felinformation:

Fel E, 2, 1.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-6

Det här felmeddelandet visas om konfigurationen av den trådlösa anslutningen inte genomförs inom 2 minuter när du har tryckt på WPS-knappen.

  • Är åtkomstpunkten påslagen? Om åtkomstpunkten redan är påslagen stänger du av den och startar den igen.

Fel E, 2, 3.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-7

Det här felmeddelandet visas när flera WPS-åtkomstpunkter hittas. Vänta ett tag och konfigurera sedan WPS-inställningarna igen.

Om du har mer än en åtkomstpunkt trycker du på [WPS] på bara en åtkomstpunkt.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Du kan skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Tryck på knappen [Underhåll] (A) flera gånger tills lysdioden visas [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-9

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1-8

4. Tryck på knappen [Färg] eller knappen [Svart].

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "Länkstatus" står som "Aktiv" och att SSID (Service Set Identifier), det vill säga namnet på det trådlösa nätverket, visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.

Nu är WPS-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG3240.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.

Windows-användare – Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Den här datorn], väljer CD ROM-skivan och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-användare – dubbelklicka på [Canon_IJ]. När valfönstret visas dubbelklickar du på ikonen [MSETUP4.EXE].

Mac-användare – Dubbelklicka på ikonen [Canon_IJ] på skrivbordet. När valfönstret öppnas klickar du på [Konfigurera] för att starta programvaruhämtningslänken.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

3. Välj [Trådlös anslutning] som anslutningsmetod.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

4. Se till att skrivaren är på och klicka sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Steg 2

1. Klicka på [Anslut till nätverket].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Håll ned knappen [Underhåll] (A) på skrivaren i ungefär 5 sekunder.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Klicka sedan på [Nästa].

3. Se till att lampan blinkar så som visas på bilden nedan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Klicka sedan på [Nästa].

4. När följande skärm visas klickar du på [Konfiguration av trådlös anslutning via USB-kabel].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. När nästa skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Steg 3

1. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

2. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

3. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

Windows-användareMac-användare

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

4. När den här skärmen visas ansluter du skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det här är kabeln med[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13symbolen på kontakten.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

(Om du använder Mac klickar du på [Nästa]).

5. När skrivaren har identifierats visas följande skärm. Namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till visas (där "xxxxxxxxxxxxx" visas) Om det här är det trådlösa nätverk som du vill att skrivaren ska ansluta till klickar du på [Ja]. Klicka annars på [Nej].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15-2

<Endast för Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Tillåt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

6. När den här skärmen visas kopplar du från skrivaren från datorn och klickar på [Nästa].

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17-2

7. Följande skärm visar modellen på skrivaren och namnet (SSID) på det trådlösa nätverket.

WindowsMac

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

Klicka på [Slutför]. Klicka på [OK].

Nu är konfigurationen i Windows klar

<Endast för Mac-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_20


Nu är Mac-konfigurationen klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG3240 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

1. Tryck på knappen [Underhåll] (A) flera gånger tills lysdioden visas [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Tryck på knappen [Färg] eller knappen [Svart].


Nätverksinställningarna initieras nu.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.