Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG3540 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG3540, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG3540. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Tryck på och håll ned [Wi-Fi]-knappen på skrivarens ovansida tills varningslampan blinkar en gång.

Steg 2

Kontrollera att lampan bredvid knappen börjar blinka i blått. Gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].

Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

(Den blå) Wi-Fi-lampan på skrivaren kommer att fortsätta att blinka under sökningen. Ström- och Wi-Fi-lampan blinkar när du ansluter till åtkomstpunkten.

När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar ström- och WiFi-lampan att blinka och lyser med ett fast sken.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Tryck på och håll ned knappen [Fortsätt/avbryt ] tills varningslampan blinkar 15 gånger. Släpp sedan upp knappen.
Nätverksinformationssidan skrivs ut.

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID (Service Set Identifier), det vill säga namnet på det trådlösa nätverket, visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG3540.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. För Windows-användare: Sätt i cd-skivan som följde med skrivaren och kör installationsprocessen.

Om du inte har installations-cd-skivan som följde med produkten eller om du är Mac-användare, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

<Endast Mac-användare>

När följande skärm visas skriver du ditt lösenord för att hjälpverktyget ska installeras och klickar sedan på [Installationshjälp]

När den här skärmen visas klickar du på [Nästa]

Obs! En skärmbild visas där du ombeds att välja mellan en USB- eller trådlös anslutning. Välj [Trådlös anslutning].


3. Se till att skrivaren är på, kontrollera att strömlampan är på och klicka sedan [Nästa].
Steg 2

1. Klicka på [Anslut till nätverket].


2. När följande skärm visas klickar du på [Kabellös konfiguration].

Obs! Windows XP-användare kan inte använda den kabellösa konfigurationsmetoden. Välj [Annan konfiguration] och fortsätt till steg 5 .


3. När [Anslutning via kabellös konfiguration] visas på skärmen håller du ned skrivarens [Wi-Fi ]-knapp (A) tills den orange varningslampan (B) blinkar 2 gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen.


4. Bekräfta att (den blå) Wi-Fi lampan (A) blinkar snabbt och att (den gröna) strömlampan lyser. Klicka på [Nästa].

Obs! Nätverksanslutningen avbryts tillfälligt under konfigurationen.

Klicka på [Nästa].

5. Endast för Windows XP-användare: Välj [Konfiguration av trådlös anslutning via USB-kabel]

Steg 3

1. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].
2. När nästa skärm visas väljer du din vistelseort och klickar på [Nästa].
3. När följande skärm visas väljer du programvaran som du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
4. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

<Endast Windows-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].


5. Följande skärm visar modellen på skrivaren och namnet (SSID) på det trådlösa nätverket.

Windows (gäller inte Windows XP-användare)

Klicka på [Slutför].


Nu är den kabellösa konfigurationen i Windows klar.

Windows XP-användare och användare med skrivare som inte kunde identifieras fortsätter med USB-installationen som beskrivs i steg 6.


<Endast Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Lägg till skrivare]

På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].

Klicka på [Nästa] för att avsluta konfigurationen.


Nu är den kabellösa Mac-installationen klar.

Användare med skrivare som inte kunde identifieras fortsätter med USB-installationen som beskrivs i steg 6.


USB-kabelkonfiguration för Windows XP-användare och när nätverksanslutningen inte kunde hittas

6. Välj [Konfigurera en nätverksanslutning via USB]. Klicka sedan på [Nästa].


7. När den här skärmen visas ansluter du skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det är kabeln med -symbolen på kontakten.

Mac-användare: Klicka på [Nästa].


8. När skrivaren har identifierats visas följande skärm.

Namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till visas (där "xxxxxxxxxxxxx" visas).

Om det här är det trådlösa nätverk som du vill att skrivaren ska ansluta till klickar du på [Ja].

<Endast för Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Tillåt].
9. När den här skärmen visas kopplar du från skrivaren från datorn och klickar på [Nästa].

<Endast Windows>

När följande skärm visas klickar du på [Slutför].


Nu är konfigurationen i Windows klar.


<Endast för Mac-användare>

När skrivaren har upptäckts visas följande skärm med namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till (där "xxxxxxxxxxxxx" visas). Klicka på [OK].

När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].

På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].

Klicka på [Nästa] för att avsluta konfigurationen.

Nu är Mac-konfigurationen klar.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.