PIXMA MG3540, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MG3540 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG3540 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG3540, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG3540. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Tryck på och håll ned [Wi-Fi]-knappen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Wifi button på skrivarens ovansida tills varningslampan blinkar en gång.

Steg 2

Kontrollera att lampan bredvid knappen börjar blinka i blått. Gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].

Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

(Den blå) Wi-Fi-lampan på skrivaren kommer att fortsätta att blinka under sökningen. Ström- och Wi-Fi-lampan blinkar när du ansluter till åtkomstpunkten.

När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar ström- och WiFi-lampan att blinka och lyser med ett fast sken.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Tryck på och håll ned knappen [Fortsätt/avbryt [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] tills varningslampan blinkar 15 gånger. Släpp sedan upp knappen.
Nätverksinformationssidan skrivs ut.

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID (Service Set Identifier), det vill säga namnet på det trådlösa nätverket, visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG3540.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. För Windows-användare: Sätt i cd-skivan som följde med skrivaren och kör installationsprocessen.

Om du inte har installations-cd-skivan som följde med produkten eller om du är Mac-användare, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1

<Endast Mac-användare>

När följande skärm visas skriver du ditt lösenord för att hjälpverktyget ska installeras och klickar sedan på [Installationshjälp]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

När den här skärmen visas klickar du på [Nästa]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Obs! En skärmbild visas där du ombeds att välja mellan en USB- eller trådlös anslutning. Välj [Trådlös anslutning].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

3. Se till att skrivaren är på, kontrollera att strömlampan är på och klicka sedan [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5


Steg 2

1. Klicka på [Anslut till nätverket].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

2. När följande skärm visas klickar du på [Kabellös konfiguration].

Obs! Windows XP-användare kan inte använda den kabellösa konfigurationsmetoden. Välj [Annan konfiguration] och fortsätt till steg 5 .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

3. När [Anslutning via kabellös konfiguration] visas på skärmen håller du ned skrivarens [Wi-Fi ]-knapp (A) tills den orange varningslampan (B) blinkar 2 gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8

4. Bekräfta att (den blå) Wi-Fi lampan (A) blinkar snabbt och att (den gröna) strömlampan lyser. Klicka på [Nästa].

Obs! Nätverksanslutningen avbryts tillfälligt under konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Klicka på [Nästa].

5. Endast för Windows XP-användare: Välj [Konfiguration av trådlös anslutning via USB-kabel]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

Steg 3

1. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11


2. När nästa skärm visas väljer du din vistelseort och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12


3. När följande skärm visas väljer du programvaran som du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_13


4. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_14

<Endast Windows-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_15

5. Följande skärm visar modellen på skrivaren och namnet (SSID) på det trådlösa nätverket.

Windows (gäller inte Windows XP-användare)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_16

Klicka på [Slutför].


Nu är den kabellösa konfigurationen i Windows klar.

Windows XP-användare och användare med skrivare som inte kunde identifieras fortsätter med USB-installationen som beskrivs i steg 6.


<Endast Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Lägg till skrivare]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_17

På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klicka på [Nästa] för att avsluta konfigurationen.


Nu är den kabellösa Mac-installationen klar.

Användare med skrivare som inte kunde identifieras fortsätter med USB-installationen som beskrivs i steg 6.


USB-kabelkonfiguration för Windows XP-användare och när nätverksanslutningen inte kunde hittas

6. Välj [Konfigurera en nätverksanslutning via USB]. Klicka sedan på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_19

7. När den här skärmen visas ansluter du skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det är kabeln med [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_20-symbolen på kontakten.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Mac-användare: Klicka på [Nästa].


8. När skrivaren har identifierats visas följande skärm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

Namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till visas (där "xxxxxxxxxxxxx" visas).

Om det här är det trådlösa nätverk som du vill att skrivaren ska ansluta till klickar du på [Ja].

<Endast för Mac-användare>

När följande skärm visas klickar du på [Tillåt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23


9. När den här skärmen visas kopplar du från skrivaren från datorn och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

<Endast Windows>

När följande skärm visas klickar du på [Slutför].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

Nu är konfigurationen i Windows klar.


<Endast för Mac-användare>

När skrivaren har upptäckts visas följande skärm med namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till (där "xxxxxxxxxxxxx" visas). Klicka på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

På den här skärmen väljer du drivrutinsversionen av [Canon IJ-nätverket] och klickar på [Lägg till].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klicka på [Nästa] för att avsluta konfigurationen.

Nu är Mac-konfigurationen klar.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG3540 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

Följ anvisningarna nedan för att initiera nätverksinställningarna:

1. Tryck på och håll ned knappen [FORTSÄTT/AVBRYT [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ] tills varningslampan blinkar [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 17 gånger.

2. Släpp knappen [FORTSÄTT/AVBRYT [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] .

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.