Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG4250 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG4250, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG4250. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

Steg 2

1. Använd [ ] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration].

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

1. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När den här skärmen [Ansluten till åtkomstpunkten] visas trycker du på [OK] och slutför konfigurationen.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG4250.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

Steg 2

1. Använd [ ] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration].

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

1. Tryck på knappen [ Stopp/återställ ] .

Följande skärm visas.

2. Välj [Standardkonfiguration] tryck sedan på [OK] och starta standardkonfigurationsprocessen.

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd [ ] och välj anslutningspunkt, som är nätverksnamnet (eller SSID) och tryck sedan på [OK].

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan väljer du [Sök igen] med vänster funktionsknapp.

En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

WEP WPA/WPA2

4. Tryck på [OK] och ange eller redigera lösenordet till nätverket.

5. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

Du kan ange tecken när tangentbordet visas på lysdiodskärmen på skrivaren. Följ anvisningarna nedan.

a. Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig. Tryck på mitten funktionsknappen och växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och siffror.

b. Använd knapparna [ ] (B) och välj tecken på tangentbordet. Välj sedan med knappen [OK] och gå vidare till nästa tecken.

c. Upprepa a och b för att ange fler tecken.

6. När du har skrivit in lösenordet för nätverket väljer du [Klar] med vänster funktionsknapp.

7. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.

Om du skriver fel trycker du på [OK] och redigerar lösenordet.

8. Tryck på den vänstra funktionsknappen när det är dags för [Slutför konfiguration].

9. När den vänstra skärmen visas trycker du på knappen [OK].

Nu är standardkonfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG4250.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att
välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.