PIXMA MG5450, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MG5450 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG5450 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG5450, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG5450. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_1_MG5440/MG5450

Steg 2

1. Använd [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_3_MG5440/MG5450

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_4

1. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När den här skärmen [Ansluten till åtkomstpunkten] visas trycker du på [OK] och slutför konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_5


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG5450.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1_MG5440_5450

Steg 2

1. Använd [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3_MG5440_5450

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

1. Tryck på knappen [ Stopp/återställ[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Följande skärm visas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5

2. Välj [Standardkonfiguration] tryck sedan på [OK] och starta standardkonfigurationsprocessen.

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] och välj anslutningspunkt, som är nätverksnamnet (eller SSID), och tryck sedan på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan väljer du [Sök igen] med vänster funktionsknapp.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7_MG5440_5450

En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8-2

4. Tryck på [OK] och ange eller redigera lösenordet till nätverket.

5. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Du kan ange tecken när tangentbordet visas på lysdiodskärmen på skrivaren. Följ anvisningarna nedan.

a. Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig. Tryck på mitten funktionsknappen (A) och växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och siffror.

b. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (B) och välj tecken på tangentbordet. Välj sedan med knappen [OK] och gå vidare till nästa tecken.

c. Upprepa a och b och skriv in fler tecken

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10_MG5440_5450

6. När du har skrivit in lösenordet för nätverket väljer du [Klar] med vänster funktionsknapp.

7. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.

Om du skriver fel trycker du på [OK] och redigerar lösenordet.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11-2

8. Tryck på den vänstra funktionsknappen när det är dags för [Slutför konfiguration].

9. När den vänstra skärmen visas trycker du på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12

Nu är standardkonfigurationen av WiFi klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG5450.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG5450 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_1_MG5440/MG5450

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) och navigera till ikonen [Konfigurera]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1

2. Tryck på den högra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_3_MG5440/MG5450

Steg 3

1. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left] (A) och välj [Enhetsinställningar].

2. Tryck på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_4_MG5440/MG5450

Steg 4

1. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) och gå till ikonen [LAN-inställningar].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3_5_MG5440/MG5450

3. Tryck på knappen [OK].

4. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) och gå till ikonen [Återställ LAN-inställningar].

5. Tryck på knappen [OK].

6. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] och navigera till [Ja Återställ inställning?]

7. Tryck på [OK]. Inställningarna för trådlöst nätverk återställs nu och ett meddelande visas: [Bearbetar...vänta en kort stund].

8. Tryck på [OK] och slutför återställningen av trådlöst LAN.

Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.