Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG7140 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG7140, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG7140. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [Hem] (A) för att återvända till startsidan.

Steg 2

1. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN]-ikonen .

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN].

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

1. Tryck på [Starta konfiguration] på skrivaren.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

2. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

3. Anslut till åtkomstpunkten genom att trycka på [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

4. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.
Nu är WiFi-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG7140.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [Hem] (A) för att återvända till startsidan.

Steg 2

1. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN]-ikonen .

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN].

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

1. Tryck på [Till andra anslutningsmetoder].

2. Tryck på [Standardkonfiguration].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Tryck på namnet (eller SSID) på ditt trådlösa nätverk i listan [Välj åtkomstpunkt] som visas på skrivarens LCD-skärm.

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan trycker du på [Sök igen].

4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

5. Tryck på skärmen [Skriv in] så att du kan skriva in nätverkslösenordet.

6. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren. Följ anvisningarna nedan.

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivarens LCD-skärm.

(Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig).

: Tryck här om du vill växla mellan "små bokstäver" och "siffror och symboler".

: När bokstäver visas trycker du för att växla mellan små och stora bokstäver. När siffror och symboler visas trycker du för att växla mellan symboltyper.

: Tryck om du vill infoga ett mellanslag.

: Tryck om du vill ta bort tecknet vid markören. Flytta markören till måltecknet med och .

b. Tryck på det tecken du vill skriva in.

c. Upprepa stegen a. och b. och skriv in resterade tecken.

7. Tryck på [Verkställ] när du är klar.

8. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.

9. Tryck på [OK] när du vill ange nätverkslösenordet och ansluta till åtkomstpunkten. Om du har skrivit fel och behöver korrigera lösenordet trycker du på knappen [ ] och börjar om.

10. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.


Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG7140.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Feedback