PIXMA MG7540 Wireless Connection Setup

Some access points (sometimes referred to as routers or hubs) feature an automatic connection button labelled “WPS” which stands for Wi-Fi Protected Setup.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG7540 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG7540, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG7540. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [Hem] (A) för att återvända till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Steg 2

1. Svep åt vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN]-ikonen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2 .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN].

[MASTER] Picture_WLAN

Den blå Wi-Fi lampan tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

1. Tryck på [Starta  konfiguration] på skrivaren.

Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

2. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

3. Anslut till åtkomstpunkten genom att trycka på [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

4. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-6


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG7540.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [Hem] (A) för att återvända till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Steg 2

1. Svep åt vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN]-ikonen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2 .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN].

[MASTER] Picture_WLAN

Den blå Wi-Fi lampan tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Tryck på [Till andra anslutningsmetoder].

2. Tryck på [Standardkonfiguration].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Tryck på namnet (eller SSID) på ditt trådlösa nätverk i listan [Välj åtkomstpunkt] som visas på skrivarens LCD-skärm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan trycker du på [Sök igen].

4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

5. Tryck på skärmen [Skriv in] så att du kan skriva in nätverkslösenordet.

6. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren. Följ anvisningarna nedan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivarens LCD-skärm.

(Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11 : Tryck här om du vill växla mellan "små bokstäver" och "siffror och symboler".

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12 : När bokstäver visas trycker du för att växla mellan små och stora bokstäver. När siffror och symboler visas trycker du för att växla mellan symboltyper.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13 : Tryck om du vill infoga ett mellanslag.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14 : Tryck om du vill ta bort tecknet vid markören. Flytta markören till måltecknet med  [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15 och [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16.

b. Tryck på det tecken du vill skriva in.

c. Upprepa stegen a. och b. och skriv in resterade tecken.

7. Tryck på [Verkställ] när du är klar.

8. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

9. Tryck på [OK] när du vill ange nätverkslösenordet och ansluta till åtkomstpunkten. Om du har skrivit fel och behöver korrigera lösenordet trycker du på knappen [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18] och börjar om.

10. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG7540.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG7540 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [Hem] (A) för att återvända till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Steg 2

1. Svep åt höger på skärmen för att navigera till ikonen [Konfigurera][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Steg 3

1. Tryck på ikonen [Konfigurera] [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 för att öppna konfigurationsskärmen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Steg 4

1. Tryck på [Enhetsinställningar] för att komma till skärmen för enhetsinställningar.

Steg 5

1. Bläddra uppåt och tryck på [Återställ inställning].

Steg 6

1. Tryck på [Endast LAN-inställningar].

Steg 7

1. Meddelandet [Återställ inställning?] visas. Tryck på [Ja] för att bekräfta. Meddelandet [Bearbetar…..Vänta en kort stund] visas.

Steg 8

1. Meddelandet [Följande har slutförts]  [Återställ LAN-inställning] visas. Tryck på [OK] för att slutföra återställningen till LAN-inställningar.
Du återgår till skärmen för LAN-inställningar. Tryck på knappen [Hem][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5 för att återgå till huvudskärmen.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.