PIXMA MG2940, konfiguration av trådlös anslutning

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup. 

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG2940 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter. 

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG2940, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG2940. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.


WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

 • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
 • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 2. Håll ned knappen [Wi-Fi] på skrivarens ovansida tills den orangefärgade larmlampan blinkar en gång och släpp sedan knappen.
 3. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på [WPS]-knappen. I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten. Under installationen blinkar även den gröna strömlampan. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar de blåa och gröna lamporna att blinka och övergår till att lysa med ett fast sken.

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.
 3. Håll ned knappen [Avbryt[MASTER] Knappen Avbryt] tills den orangefärgade larmlampan blinkat 15 gånger och släpp den sedan. Nätverksinformationssidan skrivs ut.

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att ”anslutningen" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (eller namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG2940.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Använd länkarna nedan för att visa rätt anvisningar för ditt operativsystem –

Standardanslutningsmetod – Endast för Windows-användare

 1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen. Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Dator] eller [Den här datorn], markerar CD-ROM-enheten och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE]. Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.
 2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].
 3. Välj [Trådlös nätverksanslutning] som anslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa].
 4. Välj [Kopplingspunktsanslutning (rekommenderas)] som trådlös nätverksanslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa].
 5. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den gröna strömlampan lyser och klicka sedan på [Nästa].
 6. Programvaran söker snabbt efter skrivare som redan är anslutna i ditt nätverk. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att hittas. Se till att alternativet [Den skrivare du vill ställa in finns inte i listan] är markerat och klicka sedan på [Nästa].
 7. Installation via installationsguiden börjar nu.
 8. Klicka på [Nästa].
 9. Klicka på [Kabellös konfiguration.
 10. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi ] (A) på skrivaren tills den orangefärgade larmlampan blinkar två gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen och klicka på [Nästa].
 11. Kontrollera att den blåa Wi-Fi-lampan blinkar snabbt och att den gröna strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].
 12. Följande meddelande visas
 13. När anslutningen till kopplingspunkten är klar klickar du på [Nästa].
 14. När följande skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].
 15. När följande skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].
 16. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
 17. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.
 18. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].
 19. Programmet installeras nu. Om följande skärm visas under installationen klickar du på [Identifiera igen] för att söka efter skrivaren igen. Beroende på din nätverkskonfiguration kan det ta en minut eller så för programmet att identifiera skrivaren. Detta kan innebära att du behöver klicka på Identifiera igen flera gånger.
 20. När den kabellösa installationen är klar öppnas följande skärm för att visa din skrivarmodell och namnet (eller SSID) på det trådlösa nätverket.  Klicka på [Slutför].
 21. Om det är första gången du konfigurerar din skrivare ska du, när följande skärm visas, klicka på [Utför] och sedan följa instruktionerna på skärmen. I annat fall klickar du på [Nästa].
 22. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
 23. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].
 24. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].
 25. Om följande skärm visas och du skulle vilja skicka en testutskrift till skrivaren klickar du på [Verkställ]. Om inte, klicka på [Nästa].
 26. Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta].

Nu är konfigurationen i Windows klar
Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp. 


Sladdlös konfigurationsmetod (Endast för Mac-användare)

Hämta installationsprogrammet innan du börjar.


 1. När du hämtat filen, gå till den plats där du sparade den och dubbelklicka på den. När följande skärm visas dubbelklickar du på [Inställningar].

  [MASTER] Konfiguration 

 2. När följande skärm visas klickar du på [Öppna].

  [MASTER] Screen 28

 3. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].
 4. Det kan hända att du uppmanas att ange ditt lösenord för att fortsätta med installationen. Skriv in ditt lösenord och klicka på [Installera hjälpverktyg].
 5. Klicka på [Nästa].
 6. Välj [Trådlös nätverksanslutning] som anslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa].
 7. Välj [Kopplingspunktsanslutning (rekommenderas)] som trådlös nätverksanslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa].
 8. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den gröna strömlampan lyser och klicka sedan på [Nästa].
 9. Programvaran söker snabbt efter skrivare som redan är anslutna i ditt nätverk. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att hittas. Se till att alternativet [Den skrivare du vill ställa in finns inte i listan] är markerat och klicka sedan på [Nästa].
 10. Om följande skärm visas klickar du på [Öppna].
 11. Klicka på [Nästa].
 12. Klicka på [Kabellös konfiguration.
 13. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi ] (A) på skrivaren tills den orangefärgade larmlampan blinkar två gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen och klicka på [Nästa].
 14. Kontrollera att den blåa Wi-Fi-lampan blinkar snabbt och att den gröna strömlampan är tänd och klicka sedan på [Nästa].
 15. Följande meddelande visas:
 16. När följande meddelande visas klickar du på [Tillåt].
 17. När anslutningen till kopplingspunkten är klar klickar du på [Nästa].
 18. När nästa skärm visas väljer du region och klickar sedan på [Nästa].
 19. När följande skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].
 20. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.
 21. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.
 22. Om följande skärm visas och du vill skapa ett alias av handboken på skrivbordet, klickar du på [Jag accepterar], annars klickar du på [Jag accepterar inte] för att hoppa över steget.
 23. Programmet hämtas och installeras.
 24. På skärmbilden för Canon IJ Network-verktyget väljer du den identifierade skrivaren och klickar sedan på [Nästa].
 25. När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].
 26. När följande skärm visas väljer du din version av [Canon IJ Network]-skrivaren och klickar sedan på [Lägg till].
 27. Följande skärm visas snabbt.
 28. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
 29. Om det är första gången du konfigurerar din skrivare ska du, när följande skärm visas, klicka på [Utför] och sedan följa instruktionerna på skärmen. I annat fall klickar du på [Nästa].
 30. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].
 31. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].
 32. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].
 33. Om följande skärm visas och du vill skicka en testutskrift till skrivaren för att bekräfta nätverksinställningen, klickar du på [Utför], annars hoppar du över den här åtgärden genom att klicka på [Nästa].
 34. Klicka på [Avsluta] för att slutföra installationen.


Nu är Mac-konfigurationen klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG2940 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

 1. Håll ned knappen [AVBRYT ] tills larmlampan blinkar 17 gånger.
 2. Släpp knappen [AVBRYT ].


Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.


Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

Delta i vår undersökning Nej tack