Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsanvisning Wi-Fi för PIXMA MX895

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt ”WPS” (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Denna metod är det enklaste sättet att ansluta din PIXMA-skrivare, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS väljer du "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
    Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna under avsnittet Standardanslutningsmetod.

  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.


Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.Steg 2

1. Använd knapparna [] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B).Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.


Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan:1. Tryck på och håll ned [WPS]-knappen på åtkomstpunkten i ungefär fem sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom två minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att slutföra installationen.Nu är WPS-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX895.
Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.Steg 2

1. Använd knapparna [] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B). Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad. 


Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan - 1. Tryck på knappen [Stop/Reset ].

Följande skärm visas. 2. Välj [Standard Setup].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna[] för att markera namnet (eller SSID) för ditt trådlösa nätverk, och tryck sedan på knappen [OK] set för att välja det.Om du är osäker på vilket namnet på det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten eller så kan du kontrollera nätverket som datorn är ansluten till. Om du inte ser nätverket i listan trycker du på vänster funktionsknapp (A) [Search again].4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder. 


WEP


WPA/WPA2

5. Tryck på knappen [OK].

6. Ange nätverkets lösenord (WEP-nyckel eller lösenord). Om du är osäker på vilket lösenordet för det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten, teckeninmatning är skiftlägeskänslig.


Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren.

Följ anvisningarna nedan a. När ett tangentbord på skärmen visas (ovan) trycker du på funktionsknappen i mitten (A) och växlar till ett tangentbord som stöder de tecken du vill använda.

Tre typer av tangentbord (alfabetiska versaler, alfabetiska gemener och numeriskt/symboliskt tangentbord) finns tillgängliga. Varje gång du trycker på funktionsknappen i mitten växlas tangentbordstyp.

b. Använd knapparna [] (B) för att välja tecken på tangentbordet och tryck sedan på knappen [OK] för att ange det.

Angivna tecken visas upptill (C) på tangentbordet på skärmen.

c. Om du behöver ta bort ett tecken trycker du på den högra funktionsknappen [Del character].

d. Upprepa a och b för att ange återstående tecken.

7. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja [Done] när du har angett nätverkslösenordet.

8. Kontrollera att nätverkslösenordet är korrekt.

Om du har skrivit fel trycker du på [OK] för att redigera lösenordet som du har angett. 9. Tryck på den vänstra funktionsknappen [End Setup] för att ansluta till ditt nätverk.

10. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att återgå till menyskärmen. Nu är installationen av standardanslutningen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX895.
Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:


Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.


Steg 2

1. Använd knapparna [] (A) och navigera till ikonen [Setup/Konfigurera] .2. Tryck på knappen [OK] (B).


Steg 3

1. Använd knapparna [ (A) för att gå till ikonen [Device settings/Enhetsinställningar].2. Tryck på knappen [OK] (B).


Steg 4

1. Använd knapparna [ (A) för att gå till ikonen [LAN settings/LAN-inställningar].2. Tryck på knappen [OK] (B).


Steg 5

1. Använd knapparna [] (A) för att gå till ikonen [Reset LAN settings/Återställ LAN-inställningar].
2. Tryck på knappen [OK] (B).

3. Använd knapparna [] (A) för att välja [Yes/Ja], tryck sedan på knappen [OK] (B) för att bekräfta återställningen. En skärm med meddelandet "Bearbetar...vänta en kort stund" visas.

4. När fönstret "Följande har slutförts" visas trycker du på knappen [OK] (B) för att slutföra återställningen av LAN-inställningar.


Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.


Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Feedback