PIXMA PRO-100S, konfiguration av trådlös anslutning

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup. 

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA PRO-100S anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.  

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA PRO-100S, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden. 

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA PRO-100S. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.


WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

 • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
  Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
 • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 2. Håll in [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knapp]-knappen på skrivarens ovansida tills den vita strömlampan blinkar en gång och släpp den sedan.
 3. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på [WPS]-knappen.
  I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten. Under installationen blinkar även den vita strömindikatorn. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar de blåa och vita lamporna att blinka och övergår till att lysa med ett fast sken.

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.
 3. Håll in knappen [Fortsätt/Avbryt[MASTER] ResumeCancel] tills den vita strömlampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverksinformationssidan skrivs ut. 

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att ”anslutningen" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (eller namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA PRO-100S.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Använd länkarna nedan för att visa rätt anvisningar för ditt operativsystem –

Standardanslutningsmetod – Endast för Windows-användare

 1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.
  Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Dator] eller [Den här datorn], väljer CD-ROM-enheten och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].
  Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

 2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Next] (Nästa).

  [MASTER] Screen 1

 3. Välj [Trådlös nätverksanslutning] som anslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa]

  [MASTER] New Screen2

 4. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den vita strömlampan lyser och klicka sedan på [Nästa].

  [MASTER] Screen 4

 5. Programvaran söker snabbt efter skrivare som redan är anslutna i ditt nätverk.
  Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att hittas. Se till att alternativet [Den skrivare du vill ställa in finns inte i listan] är markerat och klicka sedan på [Nästa].

  [MASTER] Screen 5

 6. Installation via installationsguiden börjar nu.

  [MASTER] Screen 6

 7. Klicka på [Nästa].

  [MASTER] Screen 7

 8. Klicka på [Kabellös konfiguration.

  [MASTER] Screen 8

 9. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knapp] (A) på skrivaren tills den vita strömindikatorn blinkar två gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen och klicka på [Nästa].

  [MASTER] New Screen 9

 10. Kontrollera att den blå Wi-Fi-lampan blinkar till och att den vita strömindikatorn lyser och klicka sedan på [Nästa].

  [MASTER] New Screen10

 11. Följande meddelande visas.

  [MASTER] Screen 11

 12. När anslutningen till skrivarens kopplingspunkt är klar klickar du på [Next] (Nästa).

  [MASTER] Screen 12

 13. När följande skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].

  [MASTER] Screen 13

 14. När följande skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].

  [MASTER] Screen 14

 15. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

  [MASTER] New Screen 15

 16. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

  [MASTER] Screen 16

 17. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

  [MASTER] Screen 17

 18. Programmet installeras nu.

  [MASTER] Screen 18
  Om följande skärm visas under installationen klickar du på [Identifiera igen] för att söka efter skrivaren igen.

  Beroende på din nätverkskonfiguration kan det ta en minut eller så för programmet att identifiera skrivaren. Detta kan innebära att du behöver klicka på Identifiera igen flera gånger.

  [MASTER] Screen 19

 19. När den kabellösa installationen är klar öppnas följande skärm för att visa din skrivarmodell och namnet (eller SSID) på det trådlösa nätverket. Klicka på [Slutför].

  [MASTER] Screen 20

 20. Om det är första gången du konfigurerar din skrivare ska du, när följande skärm visas, klicka på [Execute] (Utför) för att justera skrivhuvudet, annars klickar du på [Next] (Nästa).

  [MASTER] New Screen 21

 21. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].

  [MASTER] New Screen 22

 22. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt].

  [MASTER] Screen 23

 23. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].

  [MASTER] Screen 24 

 24. Slutför installationen genom att klicka på [Avsluta].

  [MASTER] Screen 26

Nu är konfigurationen i Windows klar 
Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp. 


Tillbaka till början

Standardanslutningsmetod – Endast för Mac-användare

Hämta installationsprogrammet innan du börjar.

 1. När du hämtat filen, gå till den plats där du sparade den och dubbelklicka på den. När följande skärm visas dubbelklickar du på [Inställningar].
  [MASTER] Screen 27

 2. När följande skärm visas klickar du på [Öppna]
  [MASTER] Screen 28

 3. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

  [MASTER] Screen 29

 4. Det kan hända att du uppmanas att ange ditt lösenord för att fortsätta med installationen. Skriv in ditt lösenord och klicka på [Installera hjälpverktyg].

  [MASTER] Screen 30

 5. Klicka på [Nästa].

  [MASTER] Screen 31

 6. Välj [Trådlös nätverksanslutning] som anslutningsmetod och klicka sedan på [Nästa]

  [MASTER] New Screen2

 7. Se till att skrivaren är på, kontrollera att den vita strömlampan lyser och klicka sedan på [Nästa].

  [MASTER] Screen 34

 8. Programvaran söker snabbt efter skrivare som redan är anslutna i ditt nätverk.
  Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att hittas. Se till att alternativet [Den skrivare du vill ställa in finns inte i listan] är markerat och klicka sedan på [Nästa].

  [MASTER] Screen 35

 9. Om följande skärm visas klickar du på [Öppna].

  [MASTER] Screen 36

 10. Klicka på [Nästa].

  [MASTER] Screen 7

 11. Klicka på [Kabellös konfiguration.

  [MASTER] Screen 8
 12. När följande skärm visas håller du in knappen [Wi-Fi [MASTER] Wi-Fi-knapp] (A) på skrivaren tills den vita strömindikatorn blinkar två gånger. Släpp knappen efter den andra blinkningen. Klicka sedan på [Next] (Nästa).

  [MASTER] New Screen 9

 13. Kontrollera att den blå Wi-Fi-lampan blinkar till och att den vita strömlampan är tänd och klicka sedan på [Next] (Nästa).

  [MASTER] New Screen10

 14. Följande meddelande visas:

  [MASTER] Screen 37

 15. När följande meddelande visas klickar du på [Tillåt].

  [MASTER] Screen 38

 16. När anslutningen till kopplingspunkten är klar klickar du på [Nästa].

  [MASTER] Screen 12

 17. När nästa skärm visas väljer du region och klickar sedan på [Next] (Nästa).

  [MASTER] Screen 13

 18. När följande skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].

  [MASTER] Screen 14

 19. När följande skärm visas väljer du programvaran som du vill installera och klickar på [Next] (Nästa). Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

  [MASTER] Screen 39

 20. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

  [MASTER] Screen 40

 21. Om följande skärm visas och du vill skapa ett alias av handboken på skrivbordet, klickar du på [Jag accepterar], annars klickar du på [Jag accepterar inte] för att hoppa över steget.

  [MASTER] Screen 41

 22. Programmet hämtas och installeras.

  [MASTER] New Screen 42
  Om följande skärm visas under installationen klickar du på [Identifiera igen] för att söka efter skrivaren igen.
  Beroende på din nätverkskonfiguration kan det ta en minut eller så för programmet att identifiera skrivaren. Detta kan innebära att du behöver klicka på Identifiera igen flera gånger.

  [MASTER] New Screen 43

 23. På skärmbilden för Canon IJ Network-verktyget väljer du den identifierade skrivaren och klickar sedan på [Nästa].

  [MASTER] New Screen 44

 24. När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].

  [MASTER] Screen 43

 25. När följande skärm visas väljer du din version av [Canon IJ Network]-skrivaren och klickar sedan på [Lägg till].

  [MASTER] New Screen 45

 26. Följande skärm visas snabbt.

  [MASTER] Screen 45

 27. När följande skärm visas klickar du på [Nästa].

  [MASTER] Screen 46

 28. Om det är första gången du konfigurerar din skrivare ska du, när följande skärm visas, klicka på [Execute] (Utför) för att justera skrivhuvudet, annars klickar du på [Next] (Nästa).

  [MASTER] New Screen 46

 29. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

  [MASTER] Screen 48

 30. Om du vill registrera skrivaren nu klickar du på [Nästa]. Alternativt kan du registrera den senare med hjälp av programmet Quick Menu, och i så fall klickar du på [Avbryt]

  [MASTER] Screen 49

 31. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree (Jag accepterar)]. Alternativt klickar du på [Jag accepterar inte].

  [MASTER] Screen 50

 32. Om följande skärm visas och du vill skicka en testutskrift till skrivaren för att bekräfta nätverksinställningen, klickar du på [Utför], annars hoppar du över den här åtgärden genom att klicka på [Nästa].

  [MASTER] Screen 51

 33. Klicka på [Avsluta] för att slutföra installationen.

  [MASTER] Screen 52


Nu är Mac-konfigurationen klar

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Tillbaka till början


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA Pro-100S till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

 1. Håll in knappen [RESUME/CANCEL [MASTER] ResumeCancel ] (FORTSÄTT/AVBRYT) tills strömlampan blinkar 15 gånger.
 2. Släpp knappen [FORTSÄTT/AVBRYT [MASTER] ResumeCancel].


Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.