PIXMA PRO-10, installation av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA PRO-10, och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA PRO-10 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA PRO-10, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA PRO-10. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Håll in knappen [ Wi-Fi [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-WIFI ] på skrivarens framsida i några sekunder.

Steg 2

1. Kontrollera att den här knappen börjar blinkar i blått och gå sedan inom 2 minuter till åtkomstpunkten och tryck på knappen [WPS].
I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren fortsätter att blinka under sökning efter och anslutning till åtkomstpunkten. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar den blå lampan att blinka och förblir tänd.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med ett A4-ark eller ett papper i Letter-format.

3. Håll in knappen [Fortsätt/avbryt [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] tills kontrollampan blinkar 6 gånger. Släpp sedan knappen. Nätverksinformationssidan skrivs ut.

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID (Service Set Identifier), det vill säga namnet på det trådlösa nätverket, visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.


Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA PRO-10.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Sätt i CD-skivan som medföljde skrivaren och kör konfigurationsprocessen.

Windows-användare – Om konfigurationsprocessen för CD-ROM-skivan inte startar automatiskt sätter du i skivan i datorn igen och klickar på [Den här datorn], väljer CD ROM-skivan och dubbelklickar på [MSETUP4.EXE].
Windows 8-användare – dubbelklicka på [Canon_IJ]. När valfönstret visas dubbelklickar du på ikonen [MSETUP4.EXE].

Mac-användare – Dubbelklicka på ikonen [Canon_IJ] på skrivbordet. När valfönstret öppnas klickar du på [Konfigurera] för att starta programvaruhämtningslänken.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Obs! På vissa modeller som även är utrustade med ett trådanslutet nätverk kanske ytterligare en skärm visas där du ombeds att välja mellan en USB- och en nätverksanslutning. Om du ser den här skärmen väljer du [Nätverksanslutning].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

3. Välj [Trådlös anslutning] som anslutningsmetod.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3-2

4. Se till att skrivaren är på, kontrollera att strömlampan är på och klicka sedan [Nästa].

Steg 2

1. Klicka på [Anslut till nätverket].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. När följande skärm visas klickar du på [Konfiguration av trådlös anslutning via USB-kabel].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

3. När nästa skärm visas väljer du region och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

4. När nästa skärm visas väljer du språk och klickar på [Nästa].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. När följande skärm visas väljer du programmet du vill installera och klickar på [Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

6. När följande skärm visas klickar du på [Ja] och godkänner licensavtalet för slutanvändare.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

<Endast Windows-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Nästa]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10

7. När den här skärmen visas klickar du på [Nästa].

Windows-användareMac-användare

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11

Steg 3

1. När den här skärmen visas ansluter du skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det är kabeln med [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12-symbolen på kontakten.

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-1


Mac[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13-2

(Om du använder Mac klickar du på [Nästa]).

2. När skrivaren har identifierats visas följande skärm. Namnet på åtkomstpunkten som datorn är ansluten till visas (där "xxxxxxxxxxxxx" visas). Om det här är det trådlösa nätverk som du vill att skrivaren ska ansluta till klickar du på [Ja].

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-1
Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14-2

Endast för Mac-användare

När följande skärm visas klickar du på [Tillåt].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15

3. När den här skärmen visas kopplar du från skrivaren från datorn och klickar på [Nästa].

Windows

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-1
Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16-2

4. Följande skärm visar modellen på skrivaren och namnet (SSID) på det trådlösa nätverket.

Windows Mac
[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_17

Klicka på [Slutför]. Klicka på [OK].

Nu är konfigurationen i Windows klar

<Endast för Mac-användare>

När den här skärmen visas klickar du på [Lägg till skrivare].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18

I den här skärmen väljer du versionen av Canon IJ-nätverksdrivrutinen och klickar på [Lägg till].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19

Nu är Mac-konfigurationen klar.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Back to top


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA PRO-10 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.

1. Håll in knappen [FORTSÄTT/AVBRYT [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel ] tills strömlampan blinkar 9 gånger. Släpp sedan knappen.

2. Släpp knappen [FORTSÄTT/AVBRYT [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step1-Resume/Cancel] .

Nätverksinställningarna initieras.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.