Canons europeiska projektorgaranti

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon-projektorer för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där projektorerna köptes.

Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.

Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Denna europeiska projektorgaranti från Canon består av olika tjänsteerbjudanden, och det erbjudande som är tillämpligt för dig avgörs av din plats, vilken projektor du har köpt och när du köpte produkten. Tjänsteerbjudanden är de följande:


  • Inskicksservice
  • Utökad lånegaranti för projektor

Canon-projektorer avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien – ”Territoriet” – omfattas av Canons europeiska projektorgaranti. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya projektorn visar sig vara defekt inom garantiperioden. Canons utökade lånegaranti för projektor har ytterligare begränsningar vad gäller land och projektor. För mer information se avsnittet om Canons utökade lånegaranti för projektor nedan.

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera projektorn till ett Canon-auktoriserat servicecenter.

Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska projektorgarantin ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

Den treåriga förlängningen av lampgarantin som tidigare erbjöds har upphört och är inte längre tillgänglig. Besök vår kampanjsida för projektorer för mer information.

Kontaktuppgifter

Tabellen nedan listar de länder som erbjuder Canons europeiska projektorgaranti. Se de fullständiga villkoren för Canons europeiska projektorgaranti för mer information.


00800 2561 2566

Canon Litauen

Land

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Österrike

+43 1 360 277 45 67

Canon Österrike

Belgien

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederländska)
Canon Belgien (franska)

Bulgarien

+359 (0)2 8079 260
Canon Bulgarien

Cypern

+357 250 569 60
Canon Bulgarien

Tjeckien

+420 296 335 619

Canon Tjeckien

DANMARK

+45 70 20 55 15

Canon Danmark

Estland

+372 2660 2265

Canon Estland

Finland

+358 (020) 366 466
(Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)

Canon Finland

Frankrike

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike

Tyskland

069 2999 3680

Canon Tyskland

Grekland

+302 10 969 6422

Canon Grekland

Ungern

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungern

Island

+354 533 34 11 

Beco 

Irland

+353 16 990 990

Canon Ireland

Italien

+39 02 3859 2000

Canon Italien

Lettland

00800 2561 2566

Canon Lettland

Litauen

Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Malta

+356 279 227 39
Canon Malta

Norge

+47 23 50 01 43

Canon Norge

Polen

+48 22 583 4307

Canon Polen

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Rumänien

0311 305 090
Canon Rumänien

Slovakien

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakien

Slovenien

+386 1888 8053
Canon Slovenien

Spanien

+34 91 375 45 55

Canon Spanien

Sverige

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige

Schweiz

+41 22 567 58 58

Canon Schweiz (franska)
Canon Schweiz (tyska)

Nederländerna

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nederländerna

Storbritannien

077 - 444 42 42

Canon UK