Utökad lånegaranti för projektor

Alla Canons projektorer avsedda för och köpta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES" – det vill säga EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons 3-åriga European Warranty System (EWS). Canons EWS garanterar att om produkten skulle kräva reparation under de första 3 åren täcks hela kostnaden för delar och arbete av Canon. Standard-EWS kräver dock att produkten returneras till ett auktoriserat servicecenter på kundens egen bekostnad. Om en reparation visar sig vara oekonomisk kan Canon välja att byta ut produkten mot en ny modell med samma eller högre specifikation. I sig själv ger standard-EWS-planen inte någon ytterligare support till kunden under reparationen.

Utöver ovanstående erbjuds även där så är möjligt en kostnadsfri 3-årig utökad lånegaranti för projektor för XEED- och LX-installationsmodeller köpta inom EES och Schweiz, för att möjliggöra en låneprojektor "nästa dag"* medan kundens produkt repareras. Den här utökade lånegarantin för projektorer är endast tillgänglig i de berättigade länderna och för berättigade modeller i listan nedan. I tillämpliga fall är kunden berättigad till en låneprojektor med samma eller högre specifikation, medan deras defekta enhet repareras inom de första 3 åren från inköpsdatumet, mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Den defekta enheten returneras efter reparation – låneprojektorn är inte en permanent ersättning.

*"Nästa dag" innebär att låneprojektor, där så är möjligt, tillhandahålls dagen efter att lånet begärs, om en sådan begäran görs före 11:00 och två dagar efter när en sådan begäran tas emot efter 11:00, under ett veckoslut eller en helgdag. Denna lånetjänst gäller enligt fullständiga villkor.

Utökad lånegaranti för projektor

 1. Den utökade lånegarantin för projektor erbjuds utöver det vanliga EWS-erbjudandet (med opåverkade EWS-villkor). Tjänsten ger kunden en låneprojektor under tiden för garantireparationen enligt dessa specifika ytterligare villkor. Tjänsten kan åberopas inom tre år från inköpsdatum.
 2. Det här erbjudandet gäller endast för produkter som är avsedda för import och försäljning av Canon i EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. För att den treåriga förbättrade lånegarantin för projektorer ska kunna åberopas måste produkten vara köpt i ett av dessa länder.
 3. Tjänsten omfattar projektorerna XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST och LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z och LX-MU800Z, inklusive "medicinska” varianter. Den kan inte överföras till någon annan produkt och kan inte bytas ut mot kontanter.
 4. Tjänsten är endast tillgänglig i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 
 5. I Estland, Lettland och Litauen är den utökade lånegarantin för projektor endast tillgänglig för giltiga projektormodeller som köpts efter 2016-01-01. 
 6. I syfte att aktivera den utökade lånegarantin för projektor måste inköpsbevis tillhandahållas. Canon förbehåller sig rätten att avvisa begäran om kostnadsfri garantiservice (eller att aktivera den utökade lånegarantin för projektor) om ovan nämnda dokument inte kan uppvisas eller om informationen däri är ofullständig eller inte kvalificerande.
 7. Den utökade lånegarantin för projektor kan initieras antingen av slutkunden, eller av den systemintegratör som installerade produkten.
 8. Alla förfrågningar om att åberopa den här tjänsten måste initieras av ett telefonsamtal till lokal Canon-helpdesk.
 9. Personalen på Canons helpdesk kan fråga efter ytterligare information för att avgöra orsaken till problemet innan en låneprodukt skickas.
 10. "Nästa dag" innebär att låneprodukt, där så är möjligt, tillhandahålls dagen efter att lånet begärs, om en sådan begäran görs före 11:00 och två dagar efter när en sådan begäran tas emot efter 11:00, under ett veckoslut eller en helgdag.
 11. Kunden eller systemintegratören måste ordna med hämtning av den defekta enheten så snart som låneprodukten tagits emot.
 12. Kunden eller systemintegratören ansvarar för att säkerställa att låneprojektorn returneras till Canon inom 5 dagar från det att den reparerade enheten returneras.
 13. Under normala förhållanden står Canon för samtliga fraktkostnader.
 14. Canon ansvarar inte för bort- eller återmontering av vare sig ursprungsprojektorn eller låneprojektorn.
 15. Canon erbjuder låneprojektorer till kunder eller deras systemintegratörer som omfattas av Canons standardlånevillkor som de måste ha accepterat om de godkänner erbjudandet om låneprojektor enligt den utökade lånegarantin för projektor. Kunderna eller deras systemintegratörer måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av låneutrustning och kan behöva ersätta Canon för reparation eller utbyte. Kunderna eller deras systemintegratörer bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning.
 16. Erbjudandet påverkar inte dina rättigheter enligt gällande nationella lagar och regler.
 17. Det här erbjudandet tillhandahålls av Canon Europe N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna.
 18. Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning i det land där produkten används och där tjänsterna tillhandahålls, och eventuella tvister i samband med den utökade lånegarantin för projektor under den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i denna jurisdiktion.

Översikt och vanliga frågor om den utökade lånegarantin för projektorer


F:Var gäller den utökade lånegarantin för projektorer?

S: Tjänsten är endast tillgänglig i följande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Från och med 2016-01-01 är kunder i Estland, Lettland och Litauen berättigade till den utökade lånegarantin för projektorer. I dessa länder kan tjänsten endast begäras för kvalificerade projektormodeller som är köpta från och med 2016-01-01.


F: Vem kan aktivera den utökade lånegarantin för projektor?

S: Antingen kunden eller kundens systemintegratör kan påbörja processen när de hittar ett fel på produkten. Låneprodukten skickas när en defekt produkt har diagnostiserats (enligt de fullständiga villkoren) och när erbjudandet om lån har godkänts.


F: Vem kontaktar jag för att initiera den utökade lånegarantin för projektor.

A: Kunder eller deras systemintegratör ska kontakta lämplig lokal Canon-helpdesk. Canon samlar in all relevant information (dvs. felinformation) och utför en första nivå-utredning av den möjliga orsaken. Om felet kvarstår kontaktar Canons andra nivå-support kunden och systemintegratören. Om feldiagnos är bekräftad och reparation rekommenderas erbjuds en likvärdig produkt (eller en produkt med större specifikation) som lånenhet.

F: Hur lång tid tar det innan låneprojektorn levereras?

S: Om det är möjligt tillhandahålls låneprojektorn dagen efter att lånet begärs, om en sådan begäran görs före 11:00 och två dagar efter när en sådan begäran tas emot efter 11:00, under ett veckoslut eller en helgdag.


F: Vart kommer låneprojektorn att levereras?

S: Låneprojektorer finns tillgängliga för leverans antingen till systemintegratören eller direkt till kunden (om kunden har den tekniska kunskap som krävs för att utföra installationsarbetet).


F: Vad händer när låneprojektorn tas emot?

S: När låneprojektorn har tagits emot ansvarar systemintegratören eller kunden för att den felaktiga projektorn returneras till Canon. Fraktsedlar kommer att tillhandahållas för retur av den felaktiga produkten och den bör placeras i den medföljande leveranskartongen. Transportföretaget måste kontaktas för att ordna med hämtning av den felaktiga produkten så fort som möjligt. Under normala förhållanden täcks kostnaden för frakt av Canon.


F: Vad händer efter att den felaktiga projektorn har reparerats?

S: Systemintegratören eller kunden ansvarar för att säkerställa att låneprojektorn returneras till Canon inom 5 dagar från det att den reparerade enheten returneras. Fraktsedlar kommer att tillhandahållas för retur av låneprodukten och den bör placeras i den medföljande leveranskartongen. Transportföretaget måste kontaktas för att ordna med hämtning av låneprodukten så fort som möjligt. Under normala förhållanden täcks kostnaden för frakt av Canon.


F: Vem ansvarar för att ta bort den felaktiga projektorn och installera den igen efter utförd reparation?

S: Canon ansvarar inte för avlägsnande eller ominstallation av ursprunglig projektor. Det här är kundens eller kundens systemintegratörs ansvar.


F: Vem ansvarar för att installera låneprojektorn och ta bort den igen efter utförd reparation?

S: Canon ansvarar inte för att installera eller att ta bort låneprojektorn. Det här är kundens ansvar eller deras systemintegratör.


F: Vilka blir följderna om låneenheten förloras, skadas eller stjäls?

S: Canon erbjuder låneprojektorer till kunder eller deras systemintegratörer som omfattas av Canons standardlånevillkor som de måste ha accepterat om de godkänner erbjudandet om låneprojektor enligt den utökade lånegarantin för projektor. Kunderna eller deras systemintegratörer måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av låneutrustning och kan behöva ersätta Canon för reparation eller utbyte. Kunderna eller deras systemintegratörer bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning.

Tabellen nedan listar de länder som erbjuder lånetjänsten Canon European Warranty System. Se de fullständiga villkoren för mer information. Du hittar kontaktinformation för varje land nedan.

Observera att där så är möjligt tillhandahålls den utökade lånegarantin endast för kvalificerade produkter.

Land Kontaktuppgifter till kundtjänst
Österrike

+43 1 360 277 45 67

Canon Österrike

Belgien

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgien (nederländska)
Canon Belgien (franska)

Tjeckien

+420 296 335 619

Canon Tjeckien

Danmark

+45 70 20 55 15

Canon Danmark

Estland

+372 630 0530
Övergripande

Finland

+358 (020) 366 466
(Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)

Canon Finland

Frankrike

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Frankrike

Tyskland

069 2999 3680

Canon Tyskland

Ungern

+36 (06)1 235 53 15

Canon Ungern

Irland

+353 16 990 990

Canon Irland

Italien

+39 02 3859 2000

Canon Italien

Lettland

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litauen

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Norge

+47 23 50 01 43

Canon Norge

Polen

+48 22 583 4307

Canon Polen

Portugal

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovakien

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakien

Spanien

+34 91 375 45 55

Canon Spanien

Sverige

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sverige

Schweiz

+41 22 567 58 58

Canon Schweiz (franska)
Canon Schweiz (tyska)

Nederländerna

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nederländerna

UK

+44 (0)207 660 0186

Canon Storbritannien

Samtalskostnader beräknas i enlighet med lokala taxor avhängiga av det avtal du har med din mobiloperatör. Kontakta din mobiloperatör om du vill veta mer om dina samtalskostnader.

Kvalificerade länder för utökad lånegaranti för projektorer

Följande medlemsländer i EWS-garantisystemet erbjuder utökade lånegaranti för projektorer:Österrike
Belgien
Tjeckien
Danmark  Estland*
Finland Frankrike Tyskland Ungern Irland
Italien Lettland* Litauen* Luxemburg Nederländerna
Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien
Spanien Sverige UK

 
* I Estland, Lettland och Litauen är den utökade lånegarantin för projektor endast tillgänglig för giltiga projektormodeller som köpts efter 2016-01-01

Kvalificerade modeller för utökad lånegaranti för projektorer

Följande modeller omfattas av den utökade lånegarantin för projektor:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Alla medicinska varianter av angivna modeller

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Alla medicinska varianter av angivna modeller

Feedback