Warranty_Page_Image

Canons europeiska garanti för WG-serien

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper produkter från Canons WG-serie för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där produkterna från WG-serien köptes.
Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.
Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales. 


Erbjudandet för tjänsten är: 

• På plats-garanti

Produkter från Canons WG-serie avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz, omfattas av Canons europeiska garanti för WG-serien. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya produkten från WG-serien visar sig vara defekt inom garantiperioden.
För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig.
Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska garantin för WG-serien ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.


Vanliga frågorF: Vilken garanti gäller för produkter från Canons WG-serie köpta inom Europa?

S: Canon kan generellt sett erbjuda den europeiska garantin för WG-serien för produkter köpta i: – Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Se fullständiga villkor för denna garanti. 

F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon?

S: I europeiska länder som erbjuder garantin för WG-serien innehåller varje produktförpackning i allmänhet ett kort om den europeiska garantin för WG-serien. Det ser ut ungefär som i följande exempel:

 

F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min europeiska garanti?

S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för den europeiska garantin för WG-serien. Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för WG-serien måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga.

F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en reparation enligt den europeiska garantin för WG-serien?

S: Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för WG-serien måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten från WG-serien i fråga. Det kan hända att vissa kampanjgarantierbjudanden ställer ytterligare krav, så läs de särskilda villkoren för eventuella kampanjerbjudanden (om tillämpligt)

F: Hur länge gäller en typisk europeisk garanti för WG-serien från Canon?

S: Garantiperioden för produkter från Canons WG-serie är generellt sett antingen 1 år eller 300 000 utskrifter, beroende på vilket som inträffar först. Undantag kan gälla, se fliken Rättighet för mer information. 

F: Om jag köper en produkt från Canons WG-serie utanför de länder där Canon erbjuder den europeiska garantin för WG-serien, kommer min produkt från WG-serien då fortfarande att omfattas av den europeiska garantin för WG-serien om jag är bosatt i ett av de länder där den europeiska garantin för WG-serien erbjuds?

S: I allmänhet omfattas produkterna av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om slutkunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen. Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner. 

F: Under vilka omständigheter skickar Canon utbytbara delar och hur byter jag ut dem?

S: När Canons kundtjänst har blivit kontaktad utförs en felsökning av kundens problem och lösningen kan visa sig vara utbytbara delar. När kunden får leveransen med de utbytbara delarna byter kunden ut delarna genom att följa de stegvisa anvisningarna som visas på skrivarens användargränssnitt.

Du kanske också behöver ...

Feedback