iStock_80038439_XXXLARGE


Canon imagePROGRAF
Storformatsskrivare

Garantivillkor för skrivhuvuden

Den här Canon Svenska AB -garantin (”Canon”) omfattar skrivhuvud (”skrivhuvud”) till Canon imagePROGRAF-skrivare med en bredd på 24 tum och större (”produkt”) som säljs i ett av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz under garantiperioden som anges nedan.
Den här garantiservicen får endast begäras av kunden och tillhandahållas av Canon i det land där kunden befinner sig och förutsatt att kunden befinner sig i ett av länderna i EES, Storbritannien eller Schweiz. Om ett skrivhuvud visar sig vara felaktigt inom garantiperioden skickar Canon utan kostnad antingen ett nytt skrivhuvud i samma serie eller en kompatibel senare modell, enligt de här garantivillkoren.

1. Garantiperiod

Garantitiden gäller under ett år efter köpet att skrivhuvudet – om det köps tillsammans med produkten eller separat – eller så länge som ”Status-utskrift” visar ett partinummer med status ”a” (datafältet ”Info om skrivhuvudet”), beroende på vilket som inträffar först.
”Status-utskrift” läses av hos Canon när det felaktiga skrivhuvudet returneras till Canon tillsammans med den dokumentation som krävs enligt punkt 2 nedan.
Garantiperioden för ett ersättningsskrivhuvud börjar om från det datum då ett nytt skrivhuvud installerats.


2. Så utnyttjar du garantin genom en reklamation

Förbered först skrivaren enligt anvisningarna i bifogad bilaga 1.
Du reklamerar genom att skicka

(a) det felaktiga skrivhuvudet,
(b) en kopia av det datummärkta kvittot/köpbeviset (för produkten eller skrivhuvudet) och
(c) ett ifyllt reklamationsformulär (bifogas i bilaga 2 i dessa villkor) till den adress som anges i det formuläret

Canon kan låta auktoriserade servicecenter handlägga garantiärendet för Canons räkning.
När Canon har mottagit skrivhuvudet och all den dokumentation som anges ovan bedömer företaget huruvida kunden har rätt till en kostnadsfri ersättningsprodukt. Om kunden befinns vara berättigad till ersättning, skickar Canon en ersättningsprodukt. Kunden står för alla kostnader för att på ett säkert sätt frakta skrivhuvudet till Canon, medan Canon står för kostnaderna för att frakta ersättningsskrivhuvudet till kunden, förutsatt att kunden bor i EES-området, Storbritannien eller Schweiz.
Felaktiga skrivhuvuden blir kvar i Canons ägo och skickas inte tillbaka till kunden.


3. Begränsningar

Garantin gäller inte för situationer där skrivhuvudet har skadats till följd av följande:

 • Vanvård, försummelse, misskötsel, felaktig rengöring, icke auktoriserade reparationer eller modifikationer av skrivhuvudet eller av en produkt där skrivhuvudet ingår, strömsvängningar samt olyckshändelser.
 • Felaktig användning inklusive underlåtenhet att följa instruktionerna för installation, drift eller underhåll samt för de förhållanden i omgivningen som föreskrivs i Canons användarhandbok eller annan dokumentation.
 • Användning av reservdelar eller förbrukningsartiklar från annan tillverkare än Canon (t.ex. bläck och material), om användningen av dem orsakar defekter eller påverkar produktens och skrivhuvudets prestanda negativt.
 • Den här garantin gäller heller inte skrivhuvuden där de ursprungliga kännetecknande beteckningarna eller serienumren har vanställts, tagits bort eller ändrats.

4. Övrigt

Varken kundens rättigheter enligt gällande lagstiftning eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren enligt köpkontraktet påverkas av den här garantin. I frånvaron av tillämplig gällande lagstiftning blir den här garantin kundens enda rättsmedel, och Canon kan inte hållas ansvarigt för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier på skrivhuvudet.


Bilaga 1. Tekniska riktlinjer för att förbereda reklamation på skrivhuvud till Canon imagePROGRAF-storformatsskrivare

Canon strävar efter att säkerställa att kunderna får den allra bästa utskriftsupplevelsen och utskrifter av hög kvalitet genom att erbjuda en garantiplan för skrivhuvudena till imagePROGRAF-storformatsskrivare.
För att dra nytta av planen följer du stegen nedan för att förbereda en reklamation om det finns tekniska problem med skrivhuvudet:
Följ riktlinjerna nedan i exakt samma ordning innan du gör en reklamation hos din leverantör eller tjänsteleverantör.

Steg 1 – Skriv ut testmönstret för munstycken

1. På skrivarens kontrollpanel bläddrar du nedåt och väljer ”Skrivarinställningar”

2. Välj ”Testutskrift”

3. Välj ”Test av munstycken”:

1 Kontrollpanelen kan se något annorlunda ut på din skrivare, men funktioner och justeringar följer samma menystruktur på alla Canon imagePROGRAF-storformatsskrivare. Mer information finns i användarhandboken för skrivaren.

4. Välj sedan ”Ja” för att skriva ut testmönstret för munstyckena

Fortsätt till steg 2 om utskriften av testmönstret för munstyckena visar ojämnheter.

Steg 2 – Utför rengöring av skrivhuvudet

Information om rengöring av skrivhuvudet finns i onlinehandboken via den här länken. Välj den imagePROGRAF-produkt som du vill ha anvisningar för. Om du till exempel väljer ”PRO” visas alla tillgängliga imagePROGRAF PRO-skrivare i sortimentet och där väljer du den exakta skrivarmodellen. Onlinehandboken är klar att användas:

 • Se avsnittet ”Underhåll och förbrukningsartiklar” och följ riktlinjerna för ”Skrivhuvudet”
 • Kör steg 1 igen när rengöringscykeln är slutförd.

Fortsätt till steg 3 om utskriften av testmönstret för munstyckena fortfarande visar ojämnheter.

Steg 3 – Kontrollera och uppdatera den inbyggda programvaran.

För att maximera skrivhuvudets och skrivarmaskinvarans prestanda rekommenderar vi att du uppdaterar skrivaren till den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Skrivarens prestanda förbättras om du uppdaterar den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

Om du vill uppdatera den inbyggda programvaran med ”Verktyg för uppdatering av inbyggd programvara” använder du den här länken

Ange skrivarens namn i sökfältet på startsidan i Software Download Centre. Se exempel nedan:

Välj ”Inbyggd programvara” och hämta den aktuella OS-versionen med det senaste ”Versionsdatumet”

Efter hämtningen kan verktyget installeras på en PC eller Mac som stöds och anslutas till skrivaren via USB eller nätverk. Skrivaren kan uppdateras på två sätt med ”Verktyg för uppdatering av inbyggd programvara”:

 • Verktyget kontrollerar den aktuella versionen på skrivaren och söker efter den senaste tillgängliga versionen. Den här processen kräver internetanslutning.
 • Om det inte finns någon tillgänglig internetanslutning kan du hämta både ”Verktyg för uppdatering av inbyggd programvara” och den senaste versionen av inbyggd programvara direkt från Software Download Centre och ansluta direkt till skrivaren via USB.

Om du vill uppdatera den inbyggda programvaran via skrivarens fjärranvändargränssnitt skriver du bara in skrivarens IP-adress i en webbläsare och navigerar i menystrukturen enligt exemplet nedan:

Steg 4 – Utför skrivarjusteringar och -kontroller

Problem med skrivhuvudets utskriftskvalitet är oftast relaterade till hur munstyckena fungerar. Felkoder visas sedan på kontrollpanelen för att ge fullständig information om problemet. Canon imagePROGRAF-storformatsskrivarna är utrustade med justeringar för ”Underhåll” från kontrollpanelen för att bibehålla skrivhuvudets prestanda och lösa vissa problem med skrivhuvudet.
Mer information om hur du underhåller skrivhuvudet finns i onlinehandboken på den här länken.

När du har kommit till webbsidan för onlinehandboken väljer du den imagePROGRAF-produkt som du vill ha anvisningar för. Om du till exempel väljer ”PRO” visas alla tillgängliga imagePROGRAF PRO-skrivare i sortimentet och där väljer du den exakta skrivarmodellen och sedan är onlinehandboken klar att användas

 • Information om hur du justerar skrivhuvudet för att förbättra utskriftskvaliteten finns i avsnittet ”Justeringar för bättre utskriftskvalitet” där du följer riktlinjerna för ”Justera skrivhuvudet”
 • Information om kalibrering av skrivhuvud finns i avsnittet ”Färghantering”. Där väljer du ”Utföra färgkalibrering”
 • När justeringarna är klara skriver du ut den fil som visade kvalitetsproblem på nytt.

Gå vidare till steg 5 om den nya utskriften fortfarande visar kvalitetsdefekter.

Steg 5 – Hämta ”Status-utskrift”

1. På skrivarens kontrollpanel bläddrar du nedåt och väljer ”Skrivarinställningar”

2. Välj ”Testutskrift”

3. Välj ”Status-utskrift”

4. I dialogrutan ”Starta utskrift” väljer du ”Ja”

På utskriften ”Status-utskrift” noterar du informationen som är markerad med gult: skrivarmodell (TM-200 i det här exemplet), serienummer eller ”S/N”, version av inbyggd programvara eller ”Firm” och informationsstatus för skrivhuvud, inklusive bokstaven efter PARTINUMRET (datafältet ”Info om skrivhuvudet”):

Om bokstaven efter PARTINUMRET är ”a” och skrivhuvudets inköpsdatum är mindre än ett år fyller du i ”Reklamationsformuläret”. Om något av dessa villkor inte uppfylls omfattas skrivhuvudet inte längre av garantin.

Viktig information:

 • Om skrivhuvudet skadades före installationen bör du kontakta återförsäljaren eller tjänsteleverantören för att få hjälp.
 • Tillverkarens riktlinjer för hur du optimerar och upprätthåller skrivhuvudets prestanda finns i användarhandboken för skrivaren.
 • Se till att ha senaste inbyggda programvara installerad innan du justerar skrivhuvudena. Information om hur du kontrollerar den senaste inbyggda programvaran för din enhet finns i steg 2 ovan.
 • När du byter ut skrivhuvudet kör du alternativet ”Byt ut skrivhuvud” på menyn på skrivarens kontrollpanel. Fler anvisningar hittar du i användarhandboken för skrivaren.
 • Kontrollera utskriftskvaliteten och följ riktlinjerna i användarhandboken för skrivaren om justering av utskriftskvalitet och hur du underhåller utskriftsfunktionen.

Du kanske också behöver ...

Feedback