Southern_Hymettus

Fotograf Jeff Vanderpool

©Joanna Vasdeki

Ett annorlunda Aten.

Faktum är att om du ser något tillräckligt ofta, så slutar du så småningom att ens lägga märke till det. När vår omgivning blir alltför bekant glömmer vi lätt bort att uppskatta den. Jeff Vanderpool, fotograf och född i Aten, har ägnat en stor del av sin yrkeskarriär åt att dokumentera staden. Men för sitt projekt ”Sea of City” vände Jeff bort objektivet från de alltför bekanta monumenten och riktade det istället mot de ofta förbisedda omgivande bergen.

Vi pratade med Jeff om att upptäcka en ny sida av staden.

Vad var ditt mål när du påbörjade det här projektet?

Aten ligger i en dalsänka som är omgiven av berg och hav. I Grekland kallas det ofta för ”lekanopedio”, eller bassängen. På många ställen finns det en mycket tydlig gräns där staden plötsligt slutar, eftersom det ligger ett berg i vägen som förhindrar utbredning. När man bor i staden avtecknar sig bergen tydligt bakom stadens gränser, men man får aldrig någon uppfattning om deras volym och karaktär.

Den naturliga miljön blir dessutom ofta förbisedd, vilket är ett olyckligt tecken i tiden, och även om bergen erbjuder ett välbehövligt avbrott från staden så är bränder, utveckling och sopor ett verkligt hot mot dem. Mitt mål var att uppmärksamma att de här bergen finns och det faktum att de är en lika värdefull del av staden som dess kulturella monument.

Du föddes i Aten. Vad fick dig att bestämma dig för att starta projektet nu?

Jag tillbringade min barndom i Aten, men bestämde mig för att bo här permanent för ungefär 5 år sedan. Det har gett mig möjligheten att se det grekiska landskapet – som alltid har fascinerat mig – mer nära inpå.

©Jeff Vanderpool

Du har bara valt ut en handfull bilder för den här serien. Vad vad det som gjorde att just dessa bilder stack ut?

Det finns fyra berg som omger staden och jag har valt två till tre bilder från vart och ett av dessa berg. I de här bilderna kan man ofta hitta motsatta utsiktsplatser på bergen från ena sidan av staden till den andra. Jag försökte välja bilder som representerade serien som helhet.

Finns det en bild som verkligen fångar vad projektet handlar om?

Det är svårt att säga, men jag skulle kanske föreslå bild nummer 3 från Central Hymettus-serien. Stenarna i förgrunden är en del av en ojämn grusstig nära toppen av Óros Ymittós i östra Aten. Den här typen av ojämna stenar är mycket karakteristisk för grusstigarna runt Aten.

För mig visar det här fotot en intim koppling mellan staden och omgivningen. Naturen finns sida vid sida med människans skapelser. Och eftersom det mesta av staden Aten byggdes av sten som bröts i dessa berg kände jag också att det fanns en fin koppling till materialet.

Några av bilderna visar en ganska ödslig sida av Aten, som står i kontrast till de delar av staden som de flesta är bekanta med. Varför var det viktigt för dig att visa upp den här alternativa sidan av staden?

Landskapet och monumenten i staden Aten har skildrats av konstnärer och fotografer genom århundraden. (Det utgör faktiskt en stor del av mitt yrkesarbete!) Genom dessa historiska bilder får vi en uppfattning om hur landskapet och staden har förändrats med tiden. Det är inte helt lätt att närma sig ett ämne som redan har skildrats så omfattande, så jag bestämde mig för att försöka lyfta fram några av de mer okända delarna av Atens landskap. Jag tycker att alla de platser jag fotograferat har sin egen fridfulla skönhet. Ödsligheten och ensamheten som förknippas med de här platserna är på sätt och vis det som många munkar och nunnor som bor i klostren i bergen söker efter.

Vad vill du att folk ska få för intryck av de här bilderna?

Det känns ofta som att man är väldigt bekant med en viss plats, även om man bara har upplevt en mycket liten del av den. Jag vill att folk ska få en känsla av att den här staden – och kanske även andra städer – har enorma dimensioner som kan ändra sättet vi upplever dem på.

Har projektet ändrat ditt perspektiv på staden du växte upp i? Och i så fall, på vilket sätt?

Absolut. När du fokuserar intensivt på något förändras din uppfattning av det. Jag uppskattade aldrig den enorma och varierande naturen som omger Aten. Och när man betraktar staden på avstånd verkar den så stilla. Man förlorar uppfattningen om det hektiska gatulivet. Det gör att staden framstår som en del av topografin, precis som bergen en gång gjorde för mig när jag betraktade dem från staden.

©Jeff Vanderpool

Vad är nästa steg?

Jag fortsätter att arbeta med Aten, nu med fokus på själva staden. Den moderna staden är byggd på ett väldigt levande sätt. Även om det tidigare fanns en plan när staden byggdes om på 1800-talet, så vann lokala intressen och större delen av planen genomfördes inte. Resultatet är den stad vi har idag, som på ytan verkar väldigt kaotisk, anarkistisk och, för många människor, oattraktiv. Jag vill ge ett ny estetiskt perspektiv på staden, som ser potential i dess nuvarande tillstånd snarare än hopplöshet.

Vad har du för tips för att berätta visuella historier?

De bästa berättelserna är de vi får kontakt med på ett personligt plan. Att skildra den kontakten visuellt är vad som gör arbetet intressant för mig.

Vilken utrustning använder du?

Jag använder ett EOS 5DS R-hus. Jag har en mängd olika objektiv, bland annat Canons EF 24-105mm f/4L zoom och det äldre 24mm TSE. Jag använder också många gamla manuella objektiv i mellanformat med en tilt-shift-adapter.

Sea of City-serien kommer att ställas ut på Central European House of Photography i Bratislava från oktober 2017.

©Jeff Vanderpool


Jeffs utrustningsväska

Kameror:

Canon EOS 5DS R

Objektiv:

Canon EF 24-105mm f/4L IS II USMIntervju: skriven av Daniel O’Hara