Villkor för användargenererat innehåll

Vi tycker om din bild (”innehåll”) och vill gärna använda den i Canons sociala medier, e-nyhetsbrev och webbplatser. Om du tillåter oss att använda och visa ditt innehåll anger villkoren som följer nedan hur Canon kommer att visa innehållet.

Användning av din bild för kommersiella ändamål
Om vi använder ditt innehåll, med hänsyn till Canon Europa N.V., med registrerad adress Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Nederländerna, dess dotterbolag, koncernföretag och uppdragsinnehavare (sammantaget ”Canon”, ”vieller ”oss”), och/eller visar ditt innehåll för kommersiella eller icke-kommersiella syften, publicerar vi innehållet och erkänner dig som innehållsskaparen i Canons sociala medier, e-nyhetsbrev och/eller webbplatser.

Hur inhämtar vi innehållet
Canon hämtar innehållet från ditt inlägg på sociala medier och innehållet tillhandahålls av den sociala medieplattformen som en JPEG-bild eller en MP4-video. Innehållet kanske inte är detsamma som det var när du ursprungligen laddade upp det på Instagram (det kan till exempel vara komprimerat eller så kan inbäddade EXIF-data saknas). Innehållet visas endast i Canons sociala medier, e-nyhetsbrev och/eller på dess webbplatser.

Du behåller äganderätten till innehållet men du ger oss en licens
Du behåller hela äganderätten till innehållet, men du ger oss en begränsad licens för att använda och visa innehållet. Canon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande välja om ditt innehåll ska visas i Canons sociala medier, e-nyhetsbrev och/eller webbplatser. Den begränsade licens som du beviljar oss är en världsomfattande, icke-exklusiv, oåterkallelig och royaltyfri licens för att använda, reproducera, distribuera och visa ditt innehåll och att skapa härledda verk av materialet i innehållet. Precis som med allt innehåll som läggs ut online kan kopior av innehållet göras och distribueras av oberoende tredje part eller slutanvändare utan vår kunskap eller vårt tillstånd. Därför kan vi inte ta något ansvar för hur en tredje part kan använda ditt innehåll.

Vi ger dig erkännande om vi använder ditt innehåll
Du ger oss också rätt att använda ditt användarnamn, profilbild, pseudonym och/eller bild i samband med användning av innehållet. Canon kan ge dig erkännande i samband med användningen av innehållet genom att identifiera dig i samband med innehållet och vi kan också tillhandahålla en länk till ditt ursprungliga inlägg som visar innehållet, i den utsträckning det finns tillgängligt, på respektive kanal för sociala medier.

Din utfästelse till oss
Vi förstår att innehållet är ditt ursprungliga verk och inte bryter mot några befintliga immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning till, upphovsrätt eller handelshemlighet eller avtalsrättigheter, och att det inte innehåller något som, om det publiceras, är bedrägligt, trakasserande, innehåller förtal, stötande eller brott mot en integritetsrättighet, lag eller bestämmelse. Det innebär att du bör se till att du har fullständiga rättigheter och medgivande från alla tredje parts rättighetsinnehavare i ditt innehåll innan du ger ditt medgivande till att vi använder ditt innehåll. En rättighetsinnehavare kan vara ett tredjepartsvarumärke eller företagsnamn, en person som visas i innehållet eller en känd byggnad.

När du ger ditt medgivande till att vi använder och visar ditt innehåll kommer Canon att ta det som ett erkännande att du har alla nödvändiga rättigheter och att du har fått samtycke från alla människor eller varumärken som visas i innehållet. Canon tar inte på sig något ansvar för anspråk från tredje part och/eller anspråk om intrång på tredje parts rättigheter orsakad av användning eller visning av ditt innehåll och kommer att rikta anspråk från tredje part till dig.

Varaktighet
Avtalets giltighetstid börjar den dag du bekräftar att Canon kan använda ditt innehåll i enlighet med dessa villkor och fortsätter tills avtalet sägs upp av oss. Du kan skriftligen begära att avtalet avslutas genom att skicka in din begäran till socialmedia@canon-europe.com

Vi kan kontakta dig
Vi kan vilja kontakta dig om ditt innehåll, till exempel om vi vill visa ditt innehåll på andra sätt. Du samtycker till att Canon eller dess utsedda ombud kontaktar dig via Canons officiella sociala medier.

Tillämplig lag för detta avtal
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med, och alla tvister som rör dem eller användning och visning av innehållet ska regleras av, lagstiftningen i England och Wales.