View Station

View Station

View Station är en lättanvänd programvara för bildvisning och filhantering. Den ger användarna ett produktivt bildvisningsverktyg för visning, upprensning, redigering och manipulering av digitala dokument utan behov att öppna de program som dokumenten ursprungligen skapades i.

Fördelar

  • Avancerad visningsprogramvara för visning, utskrift och redigering av de flesta dokumentformat
  • Visa och jämföra dokument
  • Redigera och modifiera ritningar
  • Förbättra rasterbilder
  • Optimera bildvisning

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på View Station

Filhanteringsprogramvaran öppnar filer från många andra program


Genom att visa dokument från olika program utan att ha själva programmet installerat, kan denna filhanteringsprogramvara och bildvisningsprogramvara låta dig dela information med fler personer, snabbare och till lägre kostnad. Med de inbyggda säkerhetsfunktionerna kan företag med View Station skydda känslig information från obehörigt visade och manipulering.