ARTIKEL

Varför är hållbarhet viktigt för ditt företag?

3 grunde til, at jeres virksomhed bør gå op i bæredygtighed

Hur och varför du bör bli en del av den cirkulära ekonomin

I en nyligen genomförd undersökning av stora företag i sex länder världen över konstaterade man att miljö och hållbarhet är växande prioriteringar i företagen som en följd av COVID-191

För tryckeribranschen i sin helhet är detta inte ett nytt koncept eller initiativ. Problem gällande pappersavfall, energiförbrukning, återvinning och återanvändning av material har alltid varit viktiga aspekter för försäljare av tryckt material, OEM-företag och företag som använder tryckt material som en del av den dagliga verksamheten. Men 2020-talet kallas för ”Decade of Action” av FN2, vilket syftar på att företag och individer är mer fokuserade än någonsin på att säkerställa hållbarhet och bidra till att förhindra klimatförändringar. I en undersökning3 från Quocirca konstaterade man att mer än hälften av IT-beslutsfattarna anser att den största utmaningen med att hantera sin utskriftsinfrastrukturer mellan 2019 och 2025 är att minska miljöpåverkan. För leverantörer och OEM-företag är pressen uppenbar. Samma IT-beslutsfattare förväntar sig att tillverkare och leverantörer av tryckt material kommer att hjälpa dem att förbättra sin miljöprestanda – 57 % anser att leverantörerna bör inta en ledande position när det gäller hållbarhet före år 2025.

Men de här trenderna gäller inte bara för tryckeribranschen. Pandemin förändrar snabbt arbetsvanorna för alla runt om i världen och pressen från konsumenterna innebär att alla företag i allt högre utsträckning ombeds att fokusera på hållbarhet för att upprätthålla företagets rykte. Den här ”perfekta stormen” av faktorer leder till att den cirkulära ekonomin förutses4 kunna driva hanteringen av leveranskedjan och inrikta affärsmodellerna på att minska slöseriet. Så hur ser det ut i praktiken?

Återanvändning av material och delar är inte ett nytt koncept, men det blir allt populärare. Ett exempel är Canons imageRUNNER ADVANCE EQ80-serie som tillverkas av upp till 80% återanvända delar och komponenter. Det minskar behovet av nytt råmaterial, minskar mängden avfall och bidrar till en cirkulär ekonomi. Att investera i produkter som tillverkas på det här sättet kan vara till stor hjälp för företag när det gäller att förbättra deras miljömeriter, samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Återanvändning och återtillverkning

Enligt Ellen MacArthur Foundation är en cirkulär ekonomi baserad på ett kretslopp där produkter designas för att eliminera avfall och göra det möjligt att återskapa resurser om och om igen.

Lång livslängd

Hållbara produkter ska inte kompromissa med funktionaliteten. En av fördelarna med att återtillverka produkter istället för att reparera dem är att produkterna tillverkas av en blandning av gamla och nya delar och monteras för att fungera som nya enheter med helt nya fabriksgarantier. Detta säkerställer att produkten inte blir oekonomisk och hamnar på soptippen på grund av att den havererar i förtid. Det säkerställer även att den uppfyller samma standarder som en motsvarande ny modell.

Återvinning och återanvändning

Initiativ för återvinning och återanvändning är ett vanligt inslag i den cirkulära ekonomin. Redan på 1990-talet började t ex tonerkassetter att återvinnas och återvinningen av elektronikavfall utökades i och med införandet av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). I takt med att efterfrågan på sådana initiativ ökar bör företagen fundera på hur man kan införliva fler återvunna enheter och komponenter i sina egna arbetsflöden, för att särskilja sig från konkurrenterna och visa sitt engagemang när det gäller socialt ansvar.

Varför ska vi satsa på hållbarhet?

Enkelt uttryckt är hållbarhet ett bra sätt för företag att visa att de investerar i framtiden. Genom att införa strikta uppförandekoder kring återanvändning av material, utveckla produkter som är byggda för att hålla och återvinna där så är möjligt visar varumärken att de är tillförlitliga när det gäller att uppfylla höga standarder år efter år.

Dessutom blir sådana åtaganden ofta externt erkända och belönade av företag som Ecovadis hållbarhetsbetyg för företag, CDP och European Sustainable Brand Index. 5 Internationella lovord som detta stärker ett varumärkes anseende ytterligare och ger trygghet åt intressenter.

Locka nya medarbetare

En förbättrad varumärkesimage gör det även enklare att locka nya medarbetare till ett företag. 76 % av millenniegenerationen har ett företags sociala och miljömässiga åtaganden i åtanke när de bestämmer sig för var de vill arbeta6 och 75 %7 hade accepterat en lägre lön om de arbetade för ett socialt ansvarsfullt företag. Denna typ av lojalitet är en hörnsten när det gäller framgång och en sund arbetskultur, och ett företag som eftersträvar engagerade och passionerade medarbetare skyddar verksamhetens livslängd samtidigt som det främjar framtida framgång.

Hållbarhet underbygger syfte och passion. Deloitte har konstaterat att 73 % av medarbetarna som anser att de arbetar för ett ändamålsinriktat företag sa att de är engagerade i sitt jobb8. Människor vill vara en del av något större än sig själva och känna att de gör något fantastiskt varje dag. Därför är det värt att betona varför det kan vara så effektivt på lång sikt att införliva hållbarhet i en verksamhet.

Hållbarhetsfaktorn

För att bli etiska ledare i branschen måste företagen anses förbättra hållbarheten permanent, systemiskt och genuint, inte bara som svar på en trend. Men de varumärken som håller är de som kan anpassa sig till förändringar. Det var inte alla företag som kämpade för hållbarhet till en början, men genom att anamma trenden visar de intressenter att de kan anpassa sig till nya förväntningar och beteenden istället för att hamna på efterkälken. Genom att förstärka de här budskapen kan företag stärka sitt varumärke.

Hållbarhet och behovet av en mer cirkulär ekonomisk modell får inte ignoreras. Men företagen bör inte bara se det som en förpliktelse – det är en fantastisk möjlighet. De många fördelarna, däribland marknadsföringsfördelar, varumärkesuppfattning, investerarrelationer och kostnadsbesparingar, kan mycket väl räcka som motivation.

Relaterade produkter och tjänster

Utforska ytterligare

 • ARTIKEL

  Cirkulär ekonomi, hållbarhet och affärsmöjligheter

  Skapa värde samtidigt som du skyddar miljön.

  25 Jan 2021

 • Artikel

  Återtillverkad eller reparerad: vad ska du välja?

  En stor skillnad: reparerad eller återtillverkad. Skapa en hållbar IT-miljö.

  25 Jan 2021

 • ARTIKEL

  Hållbar framtid

  Läs mer om Canons hållbarhetsstrategi, mål för förbättringar och hantering av hållbarhetsrelaterad efterlevnad och certifiering.

 • Funderar du på vilka produkter ditt företag behöver?

  1. https://www.carbontrust.com/resources/corporate-attitudes-towards-sustainability-2020
  2. https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/#:~:text=2020%20needs%20to%20usher%20in,and%20closing%20the%20finance%20gap.
  3. https://quocirca.com/content/report-findings-global-print-2025-second-edition/
  4. https://www.supplychaindive.com/news/gartner-survey-supply-chain-circular-economy/585962/
  5. https://www.sb-index.com/rankings
  6. https://www.clomedia.com/2018/02/20/millennials-want-workplaces-social-purpose-company-measure/
  7. https://www.clomedia.com/2018/02/20/millennials-want-workplaces-social-purpose-company-measure/
  8. https://gethppy.com/employee-engagement/3-ways-purpose-driven-organizations-increase-employee-engagement