Tillgänglighet hos Canon

Canons engagemang för tillgänglighet

Anpassa din upplevelse

Ökad tillgänglighet på vår webbplats

Kontakta oss


Tillgänglighetsförklaring för Canon Europes webbplats från oktober 2023


Canons engagemang för tillgänglighet

Canon Europe satsar på att göra våra webbplatser, appar och digitala tjänster så lättillgängliga som möjligt. Vår målsättning är att kombinera bra användarupplevelser med bred tillgänglighet och öppenhet, så att alla kan använda våra digitala tjänster, oavsett förmågor eller funktionshinder. Det här är en del av vårt åtagande att se till att alla människor, oberoende av kultur, seder, språk eller etnicitet, kan leva och arbeta tillsammans för allas bästa – det är vår företagsfilosofi Kyosei, en djupt rotad övertygelse som är kärnan i allt vi gör. Vår pågående webbplats- och apputveckling samt skapandet av innehåll styrs av tillgänglighetsriktlinjer som WCAG 2.1 och ISO 30071-1 för bästa praxis.

Anpassa upplevelsen efter dina behov

Även om den här webbplatsen har skapats för att användas i befintligt skick kan en del få bästa möjliga upplevelse genom att anpassa datorn efter sina individuella behov – till exempel genom att få webbplatsen uppläst, ändra färgschemat eller öka textstorleken.

Om det låter som något för dig rekommenderar vi att du besöker:

WAI's Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer för att läsa eller titta på videoklipp som visar hur anpassningarna (uppnås genom att använda tillgängliga funktioner som redan finns på datorn, telefonen eller surfplattan eller genom att installera hjälpmedelsteknik) kan passa dig.

Ökad tillgänglighet på vår webbplats

Tack vare en tillgänglighetsgranskning av experter och att människor med funktionshinder har testat vår webbplats är vi medvetna om att det finns tillgänglighetsförbättringar som webbplatsen kan ha nytta av och vi har en plan för att genomföra dessa. Vi arbetar för tillfället med att åtgärda följande problem:

  • Vi granskar alt-texterna på webbplatsen och korrigerar avvikelser.
  • Vi arbetar med att tillhandahålla ljudbeskrivning för fler filmer.
  • Vi granskar även strukturen av vissa element på webbplatsen för att säkerställa att de är intuitiva och logiska när skärmläsare läser dem.
  • Vi granskar färgen på vissa länkar på webbplatsen för att göra det lättare att se när text är en länk.
  • Vi granskar text- och bakgrundsfärger på en del text och ikoner på webbplatsen så att de är lätta att läsa, och vi ser till att all text kan förstoras i webbläsare
  • Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten på menyerna och cookiebanderollen på webbplatsen.
  • Vi arbetar på att förbättra hur vissa element på webbplatsen fungerar för användare som endast använder tangentbord.
  • Vi granskar hur våra sidor är kodade för att se till att ord på dem uttalas ordentligt av skärmläsare.

Om några av de nuvarande begränsningarna hindrar dig från att få den informationen eller tjänsten du behöver från vår webbplats ber vi dig att kontakta oss på accessibility@canon-europe.com, så hjälper vi dig gärna.

Meddela oss om du har svårigheter med att använda den här webbplatsen

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats, så om du uppfattar något på sidan som svårt kan du kontakta oss på accessibility@canon-europe.com. För att hjälpa oss att snabbt förstå vad du har för problem får du gärna uppge den information som anges i ”Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser” i ämnesraden.

Alla konstruktiva synpunkter om webbplatsen angående tillgänglighet eller användbarhet är välkomna och övervägs noggrant.

Den här tillgänglighetsförklaringen uppdaterades senast i oktober 2023 och följer råden om tillgänglighetsförklaringar i den internationella standarden ISO 30071-1.