Tillgänglighet hos Canon

Canons engagemang för tillgänglighet

Anpassa din upplevelse

Ökad tillgänglighet på vår webbplats

Kontakta oss


Tillgänglighetsförklaring för Canon Europes webbplats från juli 2020


Canons engagemang för tillgänglighet

Canon Europe satsar på att göra våra webbplatser, appar och digitala tjänster så lättillgängliga som möjligt. Vår målsättning är att kombinera bra användarupplevelser med bred tillgänglighet och öppenhet, så att alla kan använda våra digitala tjänster, oavsett förmågor eller funktionshinder. Det här är en del av vårt åtagande att se till att alla människor, oberoende av kultur, seder, språk eller etnicitet, kan leva och arbeta tillsammans för allas bästa – det är vår företagsfilosofi Kyosei, en djupt rotad övertygelse som är kärnan i allt vi gör. Vår pågående webbplats- och apputveckling samt skapandet av innehåll styrs av tillgänglighetsriktlinjer som WCAG 2.0 och ISO 30071-1 för bästa praxis.

Anpassa upplevelsen efter dina behov

Även om den här webbplatsen har skapats för att användas i befintligt skick kan en del få bästa möjliga upplevelse genom att anpassa datorn efter sina individuella behov – till exempel genom att få webbplatsen uppläst, ändra färgschemat eller öka textstorleken.

Om det låter som något för dig rekommenderar vi att du besöker:

BBC My Web, My Way eller WAI's Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer för att läsa eller titta på videoklipp som visar hur anpassningarna (uppnås genom att använda tillgängliga funktioner som redan finns på datorn, telefonen eller surfplattan eller genom att installera hjälpmedelsteknik) kan passa dig.

Ökad tillgänglighet på vår webbplats

Tack vare att människor med funktionshinder har testat vår webbplats är vi medvetna om att det finns tillgänglighetsförbättringar som webbplatsen kan ha nytta av och vi har en plan för att genomföra dessa. Vi arbetar för tillfället med att åtgärda följande problem:

 • Vi ökar antalet videoklipp som innehåller bildtexter, avskrifter eller ljudbeskrivningar. Om du har några problem med att använda våra videoklipp kan du kontakta oss på: accessibility@canon-europe.com.
 • Vi granskar alt-texterna (beskrivningarna) på webbplatsen och korrigerar eventuella avvikelser.
 • Vi arbetar med att göra webbplatsens navigation mer konsekvent och linjen som markerar vilket element på sidan som har valts mer synlig.
 • Vi granskar sidnavigeringens tillgänglighet och arbetar med att införa navigeringslänkar.
 • Vi arbetar med att förbättra konsekvensen hos navigeringsbenämningar och informationen på vissa länkar för att göra dem mer begripliga för skärmläsaranvändare.
 • Vi arbetar med att förbättra felmeddelandena i inmatningsfälten på support- och kontaktsidorna. Om du har problem med att använda våra formulär kan du kontakta oss på accessibility@canon-europe.com.
 • Vi arbetar med att förbättra hur kamera- och objektivväljaren fungerar med tangentbordet.
 • Kostnadsindikatorn i verktyget för att jämföra kameror använder färg för att ge information. Vi undersöker andra sätt att tillhandahålla den informationen för dem som har svårt att uppfatta färger. Vi granskar även text- och bakgrundsfärger som används på webbplatsen så att de är lätta att läsa, och vi ser till att all text kan förstoras i webbläsare.
 • Vissa användare kan behöva lite hjälp för att förstå vissa av elementen på produktsidorna. Vi undersöker möjligheten med instruktioner för att göra dessa element tydligare.
 • På vissa platser kanske skärmläsare inte uttalar ord som inte finns i huvudspråket på sidan korrekt. Vi arbetar med att förbättra detta.
 • Vissa funktioner på webbplatsen använder WAI-ARIA för att ge en lättillgänglig upplevelse. Alla moderna datorer, surfplattor och telefoner har webbläsare som stöder WAI-ARIA. Det har däremot inte äldre Android 4.1-enheter. Om din telefon eller surfplatta har Android 4.1 och du har svårigheter med att använda webbplatsen rekommenderar vi att du uppdaterar operativsystemet på din enhet till en senare version.

Om några av de nuvarande begränsningarna hindrar dig från att få den informationen eller tjänsten du behöver från vår webbplats ber vi dig att kontakta oss på accessibility@canon-europe.com, så hjälper vi dig gärna.

Meddela oss om du har svårigheter med att använda den här webbplatsen

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats, så om du uppfattar något på sidan som svårt kan du kontakta oss på accessibility@canon-europe.com. För att hjälpa oss att snabbt förstå vad du har för problem får du gärna uppge den information som anges i ”Kontakta organisationer om otillgängliga webbplatser” i ämnesraden.

Alla konstruktiva synpunkter om webbplatsen angående tillgänglighet eller användbarhet är välkomna och övervägs noggrant.

Den här tillgänglighetförklaringen uppdaterades senast i juli 2020 och följer råden om tillgänglighetsförklaringar i den internationella standarden ISO 30071-1.