About Us Hero

Om oss

Canon Europe är ett dotterbolag till Canon Inc. – en världsledande utvecklare och leverantör av bildhanteringslösningar.


Om Canon >Hållbarhet >Regelefterlevnad >Sponsorskap >Pressrum >

Vår Kyosei-filosofi

Kyosei är Canons företagsfilosofi och kärnan i vår varumärkes-, företags- och sponsringsverksamhet. Kyosei är ett japanskt ord som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa”, vilket är en princip som alla Canons medarbetare har tagit till sig. Begreppet symboliserar vår vision, våra värden och sättet på vilket vi behandlar personalen och bedriver verksamheten.


Utöver företagsverksamheten påverkar Kyosei sättet på vilket vi bedriver verksamhet i samhället i stort och med organisationer runt om i världen. Vi anser att det är av avgörande betydelse att vara en god samhällsmedborgare och är uppmärksamma på hur vår verksamhet påverkar våra kunder, medarbetare, partner och världen omkring oss.


About Canon
Om Canon
Läs mer om Canon som globalt företag, om Canon i Europa och om företag i Canon-koncernen.
Hållbarhet
Läs mer om Canons hållbarhetsstrategi och -förbättringsmål i Europa, Mellanöstern och Afrika. Och ta reda på hur vi utvecklar den positiva effekten av bildteknik och -tjänster.
Sustainability
Legal & Compliance
Regelefterlevnad
Läs mer om våra redogörelser, ställningstaganden och riktlinjer avseende regelefterlevnad.
Sponsorskap
Läs mer om våra sponsorskap för en mängd sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter.
Sponsorship

Delta i konversationen på våra sociala kanaler