DAGENS HYBRIDARBETE: SÄKERHET PÅ HYBRIDARBETSPLATSEN

Är ditt företag utrustat för att hantera nya informationssäkerhetshot?

De samarbetsverktyg som medarbetare använder för att kommunicera och dela information är viktiga för effektivt hybridarbete, men de är också en kritisk punkt för sårbarhet – och en som cyberbrottslingar gärna utnyttjar. Dagens hybridarbete: säkerhet på hybridarbetsplatsen vägleder dig genom de senaste säkerhetshoten och utmaningarna med efterlevnad samt de beteenden du behöver anta för att möta dem.

Säkerhet och efterlevnad börjar med medarbetarna

  • Se hur okunskap om nya system, ”skugg-IT”, mobilt arbete och andra arbetssätt i hybrideran medför risker för affärskritisk information på den framtida digitala arbetsplatsen
  • Få insikter om hur dagens anställda och IT-beslutsfattare reagerar och agerar på förändringar i cybersäkerheten
  • Förstå vikten av att kombinera personbaserade initiativ och utbildning med nya säkerhetsramverk, till exempel Zero Trust

… och fortsätter med enheterna

  • Utforska de många sätt som dina nätverksanslutna enheter kan utgöra olåsta dörrar för illvilliga aktörer som vet var de finns
  • Se hur hackare kan använda stulen information till sin fördel och samtidigt orsaka ekonomiska skador och skadat anseende
  • Upptäck hur du kan minska eller undvika riskerna med maskinvara, från strikta autentiseringsprotokoll till kassering av uttjänta data

En kombination av beprövade metoder och smarta teknikpolicyer

  • Läs mer om de fysiska begränsningar du kan införa för medarbetarna, tillsammans med rekommenderade sätt att skydda data i rörelse
  • Få verkliga exempel på värsta tänkbara scenarier för att informera om ditt framtida beslutsfattande
  • Se hur viktiga aktörer för närvarande investerar i IT-säkerhet för att se till att ditt företag inte hamnar på efterkälken

Podcast: I fokus med Quocirca

Den självklara podcasten om digitala störningar i kontorsutskriftsbranschen. I det här avsnittet gästar Canon EMEA:s Quentyn Taylor, Senior Director – Information Security and Global Response, för att gå till botten med vad det är som driver säkerheten på kontoret i dag.

HANTERA SÄKERHETEN PÅ DEN MODERNA ARBETSPLATSEN

När data är din största tillgång bör informationssäkerhet och efterlevnad vara viktig för hela ledningen. Hämta Dagens hybridarbete: säkerhet på hybridarbetsplatsen för att ta reda på vad du behöver fokusera på och få svar på de frågor du bör ställa. Upptäck hur du skyddar din verksamhet i hybrideran.

Läs mer