Canon lanserar PRISMAcolor Manager för smidigare färgmätning och validering på alla digitala CMYK-produktionsskrivare

Canon lanserar PRISMAcolor Manager, ett molnbaserat färghanteringsprogram för kommersiella och interna utskriftsleverantörer. Mätningar och valideringar kan utföras på Canons och andras CMYK inkjet- och tonerskrivare1 på flera olika platser. Genom en enkel stegvis process utförs rigorösa kontroller av kvalitet och stringens. PRISMAcolor Manager verifierar färgnoggrannhet mot erkända branschstandarder, till exempel FOGRA2 och IDEAlliance3, eller mot användardefinierade målsättningar och toleranser. På så sätt kan operatörerna jämföra och återskapa utskrivna färger exakt.

Canon_PRISMAcolor_Manager_logo

PRISMAcolor Manager är ett molnbaserat färghanterings-program för utskriftsleverantörer för att mäta och validera färg i Canons och andras CMYK-skrivare på flera olika platser.

PRISMAcolor_Manager_application

Genom en enkel stegvis process verifierar PRISMAcolor Manager färgnoggrannhet mot erkända branschstandarder eller användardefinierade mål och toleranser.

Med PRISMAcolor Manager kan utskriftsleverantörer på ett enkelt sätt bekräfta och visualisera färgkvaliteten i digitala utskrifter mot en vald målsättning. En tydlig struktur i den digitala färgmätningsprocessen förenklar visning och analys av resultat och samlar in färgmätningsresultat från olika skrivare. PRISMAcolor Manager validerar och graderar analysens resultat mot definierade standarder.

Programmet har ett intuitivt gränssnitt, kan användas av alla operatörer och sparar både tid och resurser. Genom stegvisa animeringar visar PRISMAcolor Manager hur operatören ska utföra färgmätningarna, från igångsättning till rapportframställning. PRISMAcolor Manager reducerar onödiga feltryck och hjälper till att minimera fel, antingen genom att automatiskt skicka mätningstabeller med korrekta inställningar till en PRISMAsync- eller Fiery Controller-styrd enhet eller genom att visa korrekta färgkvalitetsinställningar på skärmen, som instruktioner för operatören. Under mätningen ger illustrationer feedback i realtid och kryssmarkerar när varje steg utförts korrekt.

Med PRISMAcolor Manager kan operatörerna validera färgkvaliteten på fyra sätt:

1. Från en PRISMAsync4 utskriftsserver skrivs en testtabell ut med de korrekta inställningarna och mäts via den digitala pressens interna färgsensorer. Valideringar laddas sedan upp till PRISMAcolor Manager. Hela den här processen sker automatiskt.
2. Från PRISMAcolor Manager skrivs en ID-kodad5 testtabell ut automatiskt med de korrekta färginställningarna till en PRISMAsync- eller Fiery Controller-styrd CMYK-motor, och mäts enkelt via en kompatibel X-Rite i1 Pro eller iSis mätningsenhet, som kopplar samman valideringsresultaten till testen via test-ID:t.
3. En ID-kodad testtabell hämtas från PRISMAcolor Manager och skrivs ut manuellt på alla SNMP-aktiverade CMYK-skrivare med de färgkvalitetsinställningar som visas i PRISMAcolor Manager. Tabellen mäts sedan enkelt via PRISMAcolor Manager och en kompatibel X-Rite i1 Pro eller iSis mätningsenhet och valideringsresultaten kopplas samman till testet via test-ID:t.
4. En standardtesttabell för färgvalidering mäts via PRISMAcolor Manager för validering genom att använda en kompatibel X-Rite i1 Pro eller iSis mätningsenhet.

Jennifer Kolloczek, European Planning, Marketing & Innovation Senior Director för Production Print på Canon Europe kommenterar: ” Validering och optimering av färgkonsekvens är viktigt för utskriftsleverantörer och är en av de mest kritiska aspekterna i professionellt tryck. Att kunna övervaka färgkvaliteten och säkerställa att den är i linje med branschstandarder kan vara mycket tidskrävande och komplext. Ofta krävs en färgexpert. För utskriftsleverantörer som har mer än en slags skrivare eller leverantör kan processen vara ännu mer utmanande när det gäller att mäta och analysera färgkonsekvens och kvalitet för många olika enheter. PRISMAcolor Manager förser utskriftsleverantörerna med ett enkelt, skrivaroberoende verktyg som stöd för dessa processer. Och operatörer från alla nivåer kan utföra valideringen tack vare det lättanvända användargränssnittet.”

PRISMAcolor Manager blir tillgängligt från maj 2023 via PRISMA Home, där alla PRISMA Cloud-verktyg och applikationer finns. Mer information om PRISMAcolor finns på: https://www.canon-europe.com/business/products/software/prismacolor-manager/

  1. CMYK-skrivaren måste vara SNMP-aktiverad (Simple Network Management Protocol) och kunna hantera önskade färginställningar för ett specifikt test.
  2. FOGRA är ett icke-vinstdrivande vetenskapligt forskningsinstitut för utskrifts- och mediabranschen. Institutet utför granskningar som ger ett oberoende riktmärke för kvaliteten, så att både leverantörer och tryckerier objektivt kan bedöma kapaciteten på sina pressar och produktionsprocesser.
  3. IDEAlliance är ledande utvecklare för specifikationer och certifikat inom grafisk kommunikation, och en global sammanslutning för varumärken, tryckerier och teknikföretag.
  4. Kräver Advanced Colour Management-licens.
  5. En ID-kodad testtabell har en unik identifieringskod som används i PRISMAcolor Manager.