Flera affärsområden – Serious business

Som en ledande spelare på marknaden vill Canon ta sitt ansvar och driva utvecklingen och branschen framåt. Det handlar om att ge kunderna inom alla affärsområden förutsättningarna att lyckas – såväl idag som i framtiden. Då krävs innovativa produkter och tjänster, nischad expertkunskap och erfarenhetsutbyte över branschgränser. I detta arbete har marknadsavdelningen, med Erik Åkenes i spetsen, en viktig roll att spela.

Stabil partner med expertis inom sina kärnområden
Det flesta förknippar Canon med kameror, men faktum är att Canon arbetar med många fler affärsområden än så. Förutom affärsenheten med kamerautrustning och mindre hemma- och kontorsskrivare, handlar det bland annat om produktion inom tryckverksamhet, digitaliserings- och automatiseringslösningar. Det sistnämnda riktar sig mot företag, försäljning av produkter och tjänster till återförsäljare och proffsfotografer. Trots att det kan verka spretigt, landar ändå kärnverksamheten alltid i företagets kompetens inom bild-, dokument- och informationshantering. Dessa tre ben är grunden i allt som Canon gör, menar Erik Åkenes, marknadsdirektör på Canon.

– Vår expertis och vår gedigna kunskap inom dessa områden kan våra kunder dra nytta av. Att vi har många olika kunder och gör att vi samlar på oss värdefull erfarenhet av olika branscher. Insikterna stannar aldrig i en specifik affärsenhet utan delas mellan avdelningar för att kunna hjälpa kunderna optimalt.

Informationssäkerhet är Serious Business
Hantering av information och dokument är en del av Canons kärnverksamhet och därför blir även informationssäkerheten viktig. Det är Serious Business, som Canon säger i sin senaste kampanj som rör just det. Arbetsplatser som tar säkerhetsfrågor på allvar är de som får störst förtroende från både medarbetare och kunder – och här handlar det om mer än bara IT-säkerhet, menar Erik.

erik2

– Många verksamheter har kanske med i sin definition att informationssäkerhet är viktigt när det kommer till exempelvis nätverk, servers, identitet- och åtkomsthantering och klienter som datorer och mobiler. Men när det kommer till dokumenthantering är inte lika många medvetna om riskerna som finns. Man kanske skaffar sig en lösning för att skriva ut, skanna och lagra dokument, men förstår inte att man även här behöver jobba med informationssäkerhet. Gör man inte det kan det skada ett varumärke ganska rejält.

Med enkla och små insatser kan man säkra sin hantering av dokument, och här kan även Canon hjälpa till i processen. Med tjänsten Canon Compliant stöttar de företag i den här typen av säkerhetsfrågor ur ett 360-perspektiv. Från hårdvara, mjukvara och molnlösningar, till drift, support och kunskap hos medarbetare. Med olika kunder och många och varierande krav på informationssäkerhet, är Canon marknadsledande i Sverige på just säkerheten kring print-, dokument- och informationshantering.

– Vi tar informationssäkerhet på största allvar, och det bör våra kunder också göra. Canon Compliant är ett intyg på att installationen man gjort når en bra nivå vad gäller trygghet i lösningen. Intyget signalerar till både kunder och medarbetare att informationssäkerhet har högsta prioritet på företaget, säger Erik.

Ett gemensamt ansvar för kunder och samhället
Att Canon varit ledande så länge tror Erik är en kombination av expertkompetens inom affärsområdena och en framåtsträvande företagskultur, grundad i Kyosei-filosofin. Kyosei är Canons egen företagsfilosofi. Ordet är japanska och betyder “att leva och arbeta tillsammans för allas bästa.” En filosofi som alla medarbetare jobbar efter. Canon investerar mycket i utveckling och forskning för att ligga i framkant och kunna erbjuda sina kunder de långsiktigt bästa produkterna och tjänsterna. 7–10 procent av företagets globala omsättning investeras i utveckling och forskning varje år och Canon ligger i topp bland de företag som ansöker om flest patent i USA och Japan, berättar Erik.

– Vi ser att vi har ett ansvar att driva utvecklingen åt rätt håll. Då behöver vi också skapa insikter om branschen, stötta kundkretsen och på så sätt se till att utvecklingen går i rätt riktning. Vi är alltid drivna mot att bli bättre.

Kontinuerlig utveckling – nyckeln till allt
Att driva utveckling är viktigt för såväl Canon i stort som medarbetaren i sig. Erik själv hamnade på Canon för nästan 15 år sedan, och har under sina många år på företaget haft olika roller inom sälj, marknadsföring och affärsutveckling. Förra sommaren klev han in i rollen som marknadsdirektör. Möjligheten till utveckling inom bolaget, både i form av kompetensutveckling och nya roller, är en avgörande framgångsfaktor, säger Erik.

– Jag tror det är nyckeln till allt. Det är när vi får utmanas, dela erfarenheter och lära oss av varandra som vi kan bli ännu bättre, och det gynnar ju även Canon. Det är härligt att få möjligheten att utveckla sig själv och organisationen i stort – i sann Kyosei-anda.