Canons starka engagemang för hållbarhet uppmärksammas i Quocircas Sustainability Leaders’ Report

Stockholm 2024-01-16 – Canon meddelar att de omnämns som ledare i Quocirca’s Sustainability Leaders’ Report 2023 – en viktig marknadsanalys som noggrant undersöker vilka åtgärder utskriftsleverantörer vidtar för att minska sina koldioxidutsläpp. I rapporten framhålls att Canon har en marknadsledande hållbarhetsstrategi och vision, som hjälper dem att reducera inverkan på miljön väsentligt – över hela deras verksamhet.

Quocirca belyser stegen Canon vidtagit för att föra hållbarhetsinsatserna framåt – där inkluderas ambitiösa netto noll-mål och en mängd initiativ för att förbättra effektiviteten i verksamhet och leveranskedjor. Rapporten beskriver också hur Canon noggrant överväger hållbarhet i alla produkters livscykel – med en mer kompakt, lättare och energieffektiv produktdesign och utveckling av återvinningsprogram som hjälper Canons kunder att uppnå sina egna hållbarhetsmål.

Initiativ som bidrog till att Canon fick erkännandet som marknadsledare i Quocircas rapport:

• Renoverade och återtillverkade produkter: Kontorsskrivarserien imageRUNNER ADVANCE ES, som tillverkats med åtminstone 90 % återanvända material, anges som ett exempel på hur Canon leder marknaden inom detta område. Quocirca hänvisar också till Canons fem globala återvinningsfabriker, som inkluderar en dedicerad anläggning för renovering och återtillverkning i Tyskland. I rapporten anges att Canon sedan 2008 har använt dessa anläggningar för att återvinna 44 343 ton plast från använda produkter – och även för att återanvända 35 216 ton produkter och delar direkt.

• Återvinning: Canon lanserade sitt första återvinningsprogram för mer än 30 år sedan och har sedan dess fortsatt utvecklingen, inklusive initiativet med att ta emot använda enheter och förbrukningsartiklar för ansvarsfull avyttring och återvinning. Detta betonades som styrkor i Quocircas rapport. Canon har till exempel återvunnit cirka 454 000 ton bläckkassetter i 24 länder och regioner. Företaget uppmärksammades också för ansträngningarna att minska sin avfallsmängd – såsom nolltoleranspolicy för avfallsdeponering och att 97 % av deras avfall nu återvinns. Canon jobbar också för att reducera förpackningsavfallet och målet är att eliminera engångs- och polystyrenplast i förpackningarna.

• Leveranskedja: Canon deltar i olika initiativ för att upprätthålla och vidareutveckla sin leveranskedja och sina upphandlingsstandarder, inklusive samarbete med leverantörer för att upprätta och uppfylla vetenskapligt fastlagda mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

• Digital transformation: Canon har många olika tjänster för digital omvandling, inklusive hanterade utskriftstjänster, samarbete på arbetsplatsen och molnbaserade digitala arbetsflödeslösningar – som hjälper företag att optimera sina arbetsflöden och få större kontroll över processer som kontorsutskrifter och användning av enheter. Canon erbjuder även hållbarhetsbedömningar för att hjälpa sina kunder att utnyttja och identifiera möjligheter i deras arbetsflöden.

”Vi är mycket glada över att uppmärksammas som ledare i Quocircas Sustainability Leaders’ report”, säger Hiro Imamura, Executive Vice President, Digital Printing & Solutions på Canon Europe. ”Den här viktiga utmärkelsen visar den avgörande betydelse som hållbarhet har hos Canon och de steg vi tar för att minska inverkan från varje enskild del av vår verksamhet. Vi kommer fortsatt att påskynda åtgärder som ska hjälpa oss att uppfylla vårt netto noll-utsläppsmål. Och som undertecknare av FN:s Global Compact Network har vi åtagit oss att arbeta för att stödja FN:s mål för hållbar utveckling med deadline 2030.”

Mer om Canons hållbarhetsengagemang finns här i Canons årliga Sustainability Report.