Smarta böcker: framtidens utgivning

Nya leveransmodeller som Spotify visar vägen till nya lönsamma utgivningsformat

LADDA NER RAPPORTEN

Bejaka potentialen hos olika plattformar

Ta reda på hur leverantörer av boktryckstjänster kan återuppfinna boken och skapa nya intäktsströmmar

Ladda ner rapporten

Man reading book to daughter in a tent at home using phone light

Utvecklingen av tryckta böcker

Vi konsumenter blir allt mer fokuserade på oss själva. Vi förväntar oss att varumärken ska utforma sitt utbud efter våra önskemål. Vi är otåliga: vi vill ha saker snabbt, när det passar oss.

Kraftfulla och ständigt närvarande digitala plattformar har orsakat det här. Amazon banade väg och utmanade den gamla affärsmodellen med fysiska butiker. Netflix har 125 miljoner prenumeranter och växer ständigt, och andra plattformar har ändrat hur vi konsumerar film och tv. När du loggar in på Spotify, som har 170 miljoner användare per månad, hittar du dagens personliga spellista, sammanställd utifrån vad du lyssnat på. Airbnb har inte bara förändrat hur vi bor under semestern utan lanserar dessutom ett upplevelseprogram där resenärerna kan lägga in aktiviteter under semestern. Det kan vara en lektion i kalligrafi eller att dansa malajiska danser. Vd:n Brian Chesky berättade för USA Today att företaget ser det här som en marknadsmöjlighet i Amazon-format.

Personligt anpassade erbjudanden får oss att känna oss uppskattade, men de kostar också – personlig information. Webbläsarhistorik och köpmönster matas in i algoritmer som ger varumärken information så att de kan skapa anpassade erbjudanden. Det är dock ett pris de allra flesta gärna betalar.

Discover the future of books with end-to-end digital printing solutions that drive new revenue streams.

Nya möjligheter till bättre boktryckningstjänster

Amazon kan ha betytt slutet för de butiksbaserade bokhandlarna, men det finns fler intressenter i bokutgivningsbranschen som ännu inte har kommit på hur de ska lyfta fram sin viktigaste produkt – själva boken – under den galopperande individualiseringstrenden.

Det är inte det att branschen försummat digitaltrycktekniken. Förlag, tryckerier och leverantörer av digital teknik har gått samman och inlett omfattande förändring inom digitaltryck under det senaste årtiondet. Tidigare gissade man sig till rätt upplaga, men nu går det att minska riskerna med tillverkning efter behov och nya distributionsmodeller. Man behöver inte ha något lager alls.

Rädslan att e-böckerna skulle ta över har visat sig sakna grund. Konsumenterna får nog av digitala apparater och vill gärna koppla av med fysiska medier. Vid 151 miljarder dollar är den globala marknaden tre gånger större än musikindustrin.

Men det förflutna och nuet är ingen garanti för framtida resultat. Den digitala produktionen har omkullkastat status quo men är inte den nystart som driver på framtida tillväxt. Den nya generationen av läsare vill visa innehåll på flera enheter samtidigt – text, ljud och video. Författaren Peter Fisk berättade vid Canons Future Book Forum: "Konsumtionen har förändrats – media och format, tid och plats, sekvens och spontanitet, varaktighet och upplevt värde".

Våra uppfattning om vad en bok är utvecklas och återspeglar dessa förändringar. Morgondagens böcker blir personligt anpassade upplevelser som kombinerar egenskaperna hos den fysiska boken med det digitala formatet: omedelbart, anpassningsbart, effektivt och går att uppdatera.

Boken blir inte längre en produkt utan en innehållstjänst i form av en smart bok.

Young woman reading book on stool

Vad är en smart bok?

Vi ställde frågan till över 300 innovationsexperter, förläggare, boktryckare och tekniker vid 2017 Canon Future Book Forum. De fastslog att en smart bok måste vara:

Användarcentrerad: Innehållet behöver formas efter läsarens behov och preferenser. Innehållet måste levereras när som helst, var som helst och på både fysiska och digitala plattformar.

Öppen och åtkomlig: Snabb och öppen åtkomst för största möjliga publik och lägre hinder i form av kostnad och geografiskt område. Flera plattformar, öppen källkod och alltid tillgänglig.

Läsa konsumentens tankar: Exakt leverans av innehåll skräddarsys efter individuella behov baserat på data som utgivaren samlar in om beteende, intressen och preferenser. Innehållet blir dynamiskt – inaktuellt innehåll blir ett minne blott.

Engagerande: En fysisk bok är bara ett element i en allomfattande upplevelse – en språngbräda till andra format och innehållstrådar.DEN SMARTA BOKEN HANDLAR OM ATT PRESENTERA INNEHÅLL PÅ ETT SÄTT SOM ÄR RELEVANT, LÄMPLIGT OCH I RÄTT TID FÖR ANVÄNDAREN.

Peter Fisk, GeniusWorks

Digitaltryck av böcker är viktigt

Vi kan ännu inte skapa sådana holistiska produkter men det är ändå tydligt: fysiskt och digitalt, statiskt och dynamiskt. Allt kommer att fungera tillsammans och ge mer, och ökade vinster. Arbetsflöden för digitaltryck är avgörande om det ska gå att utnyttja de möjligheter som finns, men först och främst måste förlag och tryckerier inse två saker: först att den digitala tekniken har mer att erbjuda än bara effektivitetsförbättringar och sedan att de måste fördjupa samarbetet ytterligare om de ska kunna upptäcka ännu fler möjligheter inom tryck.

Ta reda på hur du kan omskapa boken och skapa nya intäktsströmmar

Relaterade lösningar

Utforska ytterligare

Upptäck hur du driver tillväxt via digitaltryck av böcker

KONTAKTA OSS